Pag-unawa sa Mental Retardation mula sa Mga Sanhi, Katangian, at Paggamot nito

Nakakita ka na ba ng isang tao na ang pangunahing kakayahan ay mas mababa kaysa karaniwan ng kanyang mga kapantay? Halimbawa, tinedyer ka na ngunit hindi ka makakain nang mag-isa, magpalit ng damit, o hindi malinaw sa pagsasalita. Ang kundisyong ito ay karaniwang sanhi ng isang intelektwal na karamdaman na kilala rin bilang mental retardation. Ang mental retardation ay isang brain development disorder na nagpapatagal sa isang tao para matuto ng mga pangunahing bagay. Hindi lahat ng may ganitong kondisyon ay may parehong kalubhaan. Sa mabuting suporta mula sa nakapaligid na kapaligiran, ang mga taong may mahinang mental retardation ay maaari pa ring turuan na mamuhay nang nakapag-iisa. Samantala, ang mga taong may malubhang mental retardation ay nangangailangan ng karagdagang tulong sa kanilang buhay. Hindi madalas, ang kundisyong ito ay napagkakamalang Down syndrome.

Higit pa tungkol sa mental retardation

Ang mga indibidwal na may mental retardation ay may mga limitasyon sa dalawang aspeto, katulad ng intelektwal na pag-andar at adaptive na pag-uugali.

• Intelektwal na pag-andar

Ang mga limitasyon sa intelektwal na paggana, ay maaaring masukat gamit ang mga marka ng IQ. Ang mga taong may mental retardation sa pangkalahatan ay may mas mababang IQ kaysa sa mga normal na tao at mahihirapang matuto ng mga bagong bagay, gumawa ng mga desisyon, at paglutas ng mga problema.

• Pagbagay sa ugali

Ang pagbagay sa pag-uugali ay ang kakayahang magsagawa ng mga pang-araw-araw na gawain na, para sa karamihan ng mga tao, ay hindi mahirap gawin. Ang mga taong may mental retardation ay mahihirapang gumawa ng mga pangunahing bagay tulad ng pakikipag-usap sa iba, pakikipag-ugnayan, at pag-aalaga sa kanilang sarili.

Mga sanhi ng mental retardation

Ang mga sanhi ng mental retardation ay multifactorial. Ibig sabihin, maraming bagay ang maaaring magdulot ng kundisyong ito, kabilang ang:
 • Mga karamdaman sa genetiko
 • Kasaysayan ng meningitis
 • Kasaysayan ng tigdas o whooping cough
 • Kasaysayan ng trauma o suntok sa ulo noong bata pa
 • Exposure sa mga nakakalason na materyales tulad ng mercury o lead
 • Magkaroon ng brain deformity
 • Exposure sa alak, ilegal na droga, at iba pang lason habang nasa sinapupunan pa
 • Impeksyon sa panahon ng pagbubuntis
 • May mga komplikasyon sa panahon ng proseso ng paghahatid, tulad ng hindi pagkuha ng sapat na oxygen

Pangkalahatang katangian at sintomas ng mental retardation

Sa pangkalahatan, ang mga taong may mental retardation ay magpapakita ng mga sumusunod na katangian.
 • Ang kanyang pag-unlad ay huli para sa kanyang edad
 • Mas mabagal sa paglalakad, pag-crawl, o pag-upo para sa kanilang edad
 • Ang kahirapan sa pag-aaral na magsalita o pagsasalita ay hindi malinaw
 • May mga problema sa memorya
 • Hindi maintindihan ang kahihinatnan ng kanyang mga aksyon
 • Hindi makapag-isip ng lohikal
 • Kahit matanda na siya, parang bata pa rin ang ugali niya
 • Huwag mag-usisa sa kung ano ang nangyayari sa paligid niya
 • Mahirap matuto
 • Magkaroon ng IQ sa ibaba 70
 • Hindi mabubuhay ng mag-isa
Bilang karagdagan, ang mga taong may kapansanan sa pag-iisip ay maaari ring magpakita ng mga negatibong pag-uugali, tulad ng pagkamayamutin, katigasan ng ulo, mababang tiwala sa sarili, depresyon, ayaw makipag-socialize sa iba, at kahit na magpakita ng mga sintomas ng psychotic disorder. Ang ilang mga tao na may ganitong kondisyon ay mayroon ding mga espesyal na pisikal na katangian, tulad ng mga deformidad sa mukha at maikling katawan. Gayunpaman, hindi lahat sa kanila ay may ganitong katangian.

Mga katangian at sintomas ng mental retardation batay sa kalubhaan nito

Batay sa kalubhaan, ang mental retardation ay nahahati sa apat na antas. Ang dibisyong ito ay batay sa mga marka ng IQ at ang kanilang kakayahang magsagawa ng mga pang-araw-araw na gawain at makipag-ugnayan sa lipunan.

1. Mga katangian ng mahinang mental retardation

Ang ilan sa mga katangian ng mild mental retardation ay kinabibilangan ng:
 • Ito ay tumatagal upang matutong makipag-usap, ngunit kapag maaari kang makipag-usap, maaari kang makipag-usap nang maayos
 • Maaaring maging independyente kapag nasa hustong gulang ka na
 • Medyo mahirap matutong magsulat at magbasa
 • Madalas kumilos na parang bata, kahit matanda na siya
 • Mahirap gampanan ang malalaking responsibilidad tulad ng pag-aasawa at pagkakaroon ng mga anak
 • Maaaring bumuo sa pamamagitan ng pagsunod sa isang espesyal na programa sa pag-aaral
 • Magkaroon ng IQ score sa pagitan ng 50-69

2. Mga katangian ng moderate mental retardation

Ang ilan sa mga katangian ng mental retardation na nasa katamtamang kalubhaan ay kinabibilangan ng:
 • Kahirapan sa pag-unawa sa mga salita ng ibang tao o pakikipag-usap sa ibang tao
 • Mahirap makipag-usap sa ibang tao
 • Maaari pa ring matuto ng mga pangunahing kasanayan, tulad ng pagsusulat, pagbabasa, at aritmetika
 • Magiging mahirap ang mamuhay nang nakapag-iisa
 • May kakayahang kumilos nang maayos sa kapaligiran at mga lugar na madalas puntahan
 • Maaari pa ring lumahok sa mga aktibidad na panlipunan na kinasasangkutan ng maraming tao
 • Ang average ay may IQ score sa pagitan ng 35-49

3. Mga katangian ng matinding mental retardation

Ang ilan sa mga katangian ng matinding mental retardation ay kinabibilangan ng:
 • Nahihirapang gumalaw ng pisikal
 • Nakakaranas ng matinding pinsala sa utak o nerve
 • Magkaroon ng IQ score sa pagitan ng 20-34

4. Ang mga katangian ng mental retardation ay napakalubha

Ang ilan sa mga pinakamalubhang katangian ng mental retardation ay kinabibilangan ng:
 • Ganap na hindi masunod ang mga tagubiling ibinigay
 • Nakakaranas ng paralisis, sa ilang mga kaso
 • Hindi mapigilan ang pag-ihi
 • Maaari lamang makipag-usap sa napaka-basic na nonverbal (tulad ng pagturo o pag-iling ng ulo)
 • Hindi mabubuhay ng mag-isa
 • Kailangang patuloy na subaybayan ng pamilya at ng pangkat ng mga doktor
 • Magkaroon ng IQ score na mas mababa sa 20

Paggamot para sa mga taong may mental retardation

Ang mental retardation ay isang kondisyon na mananatili para sa buhay ng nagdurusa. Gayunpaman, may ilang mga pamamaraan na maaaring gawin upang mapabuti ang kanyang kakayahang mamuhay araw-araw. Bago magsimula ang paggamot, susuriin ng doktor ang kundisyong ito sa pamamagitan ng pagtingin sa mga pattern ng pag-uugali at pagsasagawa ng IQ test. Matapos magawa ang diagnosis, ang doktor, sa pakikipagtulungan ng pamilya, ay gagawa ng plano sa paggamot ayon sa kakayahan at pangangailangan ng pasyente. Ang ilan sa mga pamamaraan ng paggamot na maaaring gawin ay kinabibilangan ng:
 • Maagang pangangalaga, para sa mga sanggol at maliliit na bata
 • Espesyal na programa sa edukasyon
 • Behavioral therapy
 • Pagpapayo
 • Administrasyon ng droga
Bilang isang magulang, maaari mo ring gawin ang mga bagay sa ibaba, upang suportahan ang mga batang may diperensya sa pag-iisip.
 • Matuto ng mas maraming maaasahang impormasyon hangga't maaari tungkol sa mental retardation
 • Pagtulong sa mga bata na matuto nang nakapag-iisa. Hayaan siyang sumubok ng mga bagong bagay at gawin ang kanyang pang-araw-araw na gawain nang mag-isa.
 • Kapag natututo ang iyong anak ng bago, purihin siya at tulungan siyang matuto kapag nagkamali siya
 • Isama ang iyong anak sa mga aktibidad na panlipunan, tulad ng mga aralin sa pagguhit
 • Magtatag ng matibay na pakikipagtulungan sa mga doktor, therapist, at guro ng mga bata
 • Makipag-ugnayan sa ibang mga ina ng mga bata na may katulad na mga kondisyon, para sa karagdagang impormasyon at suporta
[[related-article]] Ang epekto ng mental retardation ay hindi lamang nararamdaman ng indibidwal na nakakaranas nito, kundi pati na rin ng pamilya at sa paligid kung saan siya nakikipag-ugnayan. Samakatuwid, sa proseso ng paggamot, kailangan ang kooperasyon ng iba't ibang partido, upang ang indibidwal ay umunlad at mamaya ay magkaroon ng magandang kalidad ng buhay.