Silipin ang Mga Kumpletong Gawain ng School Literacy Movement sa ibaba!

Ang mababang interes sa pagbabasa sa Indonesia ay pumasok sa kategorya ng pag-aalala kung kaya't dapat magsikap ang gobyerno upang mapataas ang antas ng literacy sa bansa. Isa sa mga programa ng Ministri ng Edukasyon at Kultura sa bagay na ito ay ang pagpapatupad ng kilusang literacy sa paaralan. Ang kilusang literacy sa paaralan ay isang pagsisikap na pasiglahin ang interes sa pagbabasa at pagsulat sa mga mag-aaral at gawin itong panghabambuhay na saloobin. Ang kilusang ito ay isinilang noong 2016 ng Directorate General ng Primary at Secondary Education ng Ministri ng Edukasyon at Kultura at ngayon ay ipinakalat na sa lahat ng Opisina ng Edukasyon sa antas ng Probinsiya hanggang Lungsod/Distrito. Ang kilusang ito ay naglalayon na pahusayin ang antas ng karunungang bumasa't sumulat ng mga mamamayang Indonesian simula sa mga batang nasa paaralan. Sa kasamaang palad, ang programang ito ng literacy sa paaralan ay hindi nagpakita ng maraming resulta. Batay sa datos mula sa Ministry of Education and Culture noong 2019, ang average na national reading literacy activity index (Alibaca) ay nasa mababang kategorya ng literacy.

Ano ang kilusan ng literasiya sa paaralan?

Sa pagsasagawa, ang kilusang literacy sa paaralan ay nagsisimula sa napakasimpleng paraan, katulad ng pagbabasa o pagsusulat sa loob ng 15 minuto na isinasagawa ng mga guro at mag-aaral nang magkasama. Ngunit sa konsepto, ang kilusang ito ay higit pa sa pagtuturo sa mga bata na bumasa at sumulat. Sa Guidebook para sa Master Design ng School Literacy Movement, mayroong anim na bahagi ng mga aktibidad na maaaring isagawa, lalo na:

1. Maagang karunungang bumasa't sumulat

Sa kilusang ito ng literacy sa paaralan, ang mga bata ay tuturuan ng kakayahang makinig, umunawa ng sinasalitang wika, at makipag-usap sa pamamagitan ng mga larawan at pananalita. Ang aktibidad na ito ay maaaring ituring na pundasyon ng pagbuo ng literacy para sa mga bata.

2. Maagang karunungang bumasa't sumulat

Ang literacy na ito ay nagtuturo sa mga bata na makinig, magsalita, magbasa, magsulat, at magbilang. Ang karunungang bumasa't sumulat ay nangangailangan ng mas kumplikadong kakayahan ng mga bata, katulad ng pagsusuri, pagkalkula, pagdama ng impormasyon, pakikipag-usap nito, at paglalarawan ng impormasyon batay sa pagkaunawa ng bata.

3. Literasi sa Aklatan

Ang kilusang ito ng literacy sa paaralan ay hindi nangangahulugan na dapat itong isagawa sa silid aklatan, ngunit ang esensya nito ay upang ipakilala sa mga bata ang mga uri ng aklat sa silid-aklatan. Maaaring magbigay ang mga guro ng fiction o non-fiction na libro, encyclopedia, at iba pang uri ng libro upang magkaroon ng kaalaman ang mga bata sa pag-unawa ng impormasyon habang kinukumpleto ang isang artikulo o pananaliksik.

4. Media literacy

Ang mga bata ay ipinakilala sa iba't ibang anyo ng mass media sa Indonesia, mula sa print media, electronic media, digital media, kabilang ang social media. Ang layunin ng kilusang literacy ng paaralan sa sektor ng media ay ang mga bata ay maaaring maunawaan at mapag-uri-uriin ang impormasyon nang may pananagutan, at gamitin nang maayos ang media na ito.

5. Technological literacy

Ang kilusang ito sa paaralan ay magtuturo sa mga bata na makabisado ang teknolohiya, simula sa hardware (hardware) at software (software). Ang materyal na itinuro ay nagsisimula sa mga simpleng bagay, tulad ng pag-on/off ng computer, hanggang sa etika sa paggamit ng teknolohiya mismo.

6. Visual literacy

Ito ay isang advanced na pag-unawa sa pagitan ng media literacy at teknolohiya. Ang mga bata ay bibigyan ng pag-unawa sa digital na nilalaman na etikal at hindi lumalabag sa mga pamantayan sa lipunan, halimbawa sa pamamagitan ng panonood ng mga maiikling pelikula o pagtalakay sa hindi naaangkop na nilalaman ng social media. Ang mga aktibidad sa kilusang literacy ng paaralan ay maaaring isagawa alinsunod sa kurikulum na inilapat sa institusyong pang-edukasyon. Halimbawa, maaaring hilingin ng guro sa bata na gumawa ng isang pagtatanghal tungkol sa ekonomiya o hilingin sa bata na magbigay ng talumpati sa seremonya ng bandila. Samantala, ang paksa ng school literacy movement ay hindi lamang mga mag-aaral, kundi pati na rin ang mga guro bilang facilitators. Bukod dito, ang mga bata ay mayroon na ngayong malawak na pag-access sa mga mapagkukunan ng impormasyon, kapwa sa totoong mundo at sa cyberspace, na maaaring mas nakakaalam ng mga mag-aaral kaysa sa mga guro. [[Kaugnay na artikulo]]

Ano ang mga benepisyo ng kilusang literacy sa paaralan para sa mga bata?

Sa pamamagitan ng kilusang literacy sa paaralan, ang mga bata ay inaasahang magkaroon ng isang matalinong pag-iisip sa paggamit ng mga mapagkukunan ng kaalaman sa mga nakalimbag, biswal, at pandinig na mga anyo. Sa digital era ngayon, napakahalaga ng literacy para salain ang impormasyong katotohanan o panloloko. Sa mas malaking saklaw, ang paglikha ng isang lipunang may mataas na literacy rate ay magpapapataas din ng antas ng pamumuhay at kapakanan. Sinasabi ng pananaliksik na ang literacy ay maaaring magdala ng iba't ibang benepisyo, tulad ng:
  • Palakihin ang paglago ng ekonomiya
  • Pagbabawas ng kahirapan at krimen
  • Suportahan ang paglikha ng isang demokratikong lipunan
  • Pag-iwas sa mga mapanganib na sakit na nakatago sa mga bata, kabilang ang HIV/AIDS
  • Pagbabawas ng rate ng kapanganakan
  • Pagbuo ng personalidad ng isang bata na may tiwala at matigas.
Ang pagbuo ng literacy ay hindi isang proseso na ang mga resulta ay makikita sa maikling panahon. Gayunpaman, ang kilusang literacy sa paaralan ay maaaring maging unang hakbang upang mabuo ang kamalayan ng mga bata sa kahalagahan ng pag-unawa sa pagbasa, pagsulat, at pag-unawa sa mga impormasyon mula sa iba't ibang mapagkukunan upang hindi sila madaling mapukaw at mahati ng mga panloloko.