Ligtas, Ito ang Paano I-abort ang Mga Problema

Ang pagpapalaglag, na kilala rin bilang aborsyon, ay kadalasang tinutukoy bilang isang paraan upang wakasan ang isang hindi gustong pagbubuntis. Dahil dito, hindi kakaunti ang tutol sa gawaing ito. Gayunpaman, sa ilang mga kaso, ang pagpapalaglag ay maaaring ang pinakamahusay na opsyon para sa ina at sa hindi pa isinisilang na bata. Mayroong ilang mga paraan upang ipalaglag ang pagbubuntis na maaaring gawin sa isang klinika o ospital na ligtas ayon sa mga medikal na indikasyon na nararanasan ng mga buntis. [[Kaugnay na artikulo]]

Mga regulasyon at kundisyon ng pinahihintulutang pagpapalaglag sa Indonesia

Bago malaman ang iba't ibang paraan ng pagpapalaglag ng pagbubuntis, mahalagang malaman nang maaga ang tungkol sa mga patakaran sa pagpapalaglag na nalalapat sa Indonesia. Ang mga regulasyon kung paano ipalaglag ang pagbubuntis ay kinokontrol ng estado sa Batas Blg. 36 ng 2009 tungkol sa Kalusugan at Regulasyon ng Pamahalaan Numero 61 ng 2014 tungkol sa Reproductive Health. Batay sa Batas N0. 36 of 2009 Article 75 paragraph (1) ay nagsasaad na ang aborsyon ay ipinagbabawal para sa lahat. Gayunpaman, sa talata (2) ay nakasaad na mayroong dalawang kundisyon na eksepsiyon sa aborsyon, ito ay:
 1. May mga indikasyon ng isang medikal na emerhensiya na maagang natukoy. Kasama rin dito ang mga kondisyon na maaaring makapinsala sa ina o fetus pati na rin ang mga kondisyon na maaaring magpahirap sa sanggol na mabuhay pagkatapos ng kapanganakan.
 2. Pagbubuntis dahil sa panggagahasa. Ang aborsyon dahil sa panggagahasa ay maaari lamang isagawa kung ang edad ng pagbubuntis ay higit sa 40 araw, na kinakalkula mula sa unang araw ng huling regla.
Ang mga aksyon sa pagpapalaglag batay sa mga indikasyon ng mga medikal na emerhensiya at pagbubuntis dahil sa panggagahasa ay dapat isagawa sa isang ligtas, kalidad, at responsableng paraan. Paano i-abort ang nilalamang tinutukoy sa batas, kasama ang:
 • Isinasagawa ng isang doktor ayon sa naaangkop na mga pamantayan.
 • Isinasagawa sa mga pasilidad ng kalusugan na nakakatugon sa mga kinakailangan at natukoy na ng ministro.
 • Sa kahilingan o pahintulot ng kinauukulang buntis na babae.
 • Sa pahintulot ng asawa, maliban sa mga biktima ng panggagahasa.
Bago magpalaglag, ang mga buntis ay dapat munang kumunsulta sa isang awtorisadong eksperto. Ang pagpapayo na ito ay hindi lamang isinasagawa sa panahon ng pre-action, kundi pati na rin pagkatapos maisagawa ang aborsyon. Basahin din ang: Pag-alam sa Mga Panganib ng Aborsyon at Batas sa Indonesia

Iba't ibang paraan ng ligtas na pagpapalaglag ayon sa mga medikal na pamamaraan

Kung paano ipalaglag ang isang pagbubuntis sa pangkalahatan ay nakasalalay sa iba't ibang mga kadahilanan, kabilang ang edad ng pagbubuntis. Kung mas mahaba ang panahon ng pagbubuntis, mas mahirap ang pamamaraan at mas mataas ang panganib. Sa pangkalahatan, mayroong dalawang paraan upang ipalaglag ang pagbubuntis sa pamamagitan ng mga medikal na pamamaraan, katulad ng paggamit ng mga gamot at ilang mga medikal na pamamaraan. Gayunpaman, anuman ang paraan ng pagpapalaglag, siguraduhing kumunsulta muna sa iyong obstetrician.

1. Paano ipalaglag ang paggamit ng droga

Kung paano ipalaglag ang pagbubuntis gamit ang mga gamot ay isang opsyon kung ang gestational age ay nasa unang bahagi pa ng unang trimester (12 linggo ng pagbubuntis). Kung ginamit sa tamang dosis, ang pamamaraang ito ay maaaring gumana nang hanggang 97 porsiyento nang epektibo. Mayroong dalawang uri ng mga gamot sa pagpapalaglag na irereseta ng doktor, lalo na:
 • Mifepristone. Gumagana ang ganitong uri ng gamot sa pamamagitan ng pagharang sa pagkilos ng hormone progesterone, na isang hormone na kailangan ng embryo para lumaki at umunlad.
 • Misoprostol. Ang ganitong uri ng gamot ay iniinom nang pasalita o ipinasok sa ari. Ang misoprostol ay mag-trigger ng mga contraction ng matris at itulak ang himaymay ng embryo palabas.
Sa loob ng apat hanggang anim na oras ng pag-inom ng gamot, kadalasan ay makakaranas ka ng pananakit ng tiyan at matinding pagdurugo. Tumatagal ng humigit-kumulang 3-4 na araw para ganap na maalis ang lahat ng embryonic tissue sa iyong katawan. Ang ilan sa mga side effect na maaaring lumabas mula sa pag-inom ng gamot sa pagpapalaglag ay kinabibilangan ng:
 • Pagtatae
 • lagnat
 • pananakit ng tiyan
 • Sakit ng ulo
 • Pagduduwal at pagsusuka
 • Pagdurugo ng ari
Agad na kumunsulta sa isang doktor kung nakakaranas ka ng matinding pagdurugo upang kailanganin kang magpalit ng higit sa dalawang pad sa loob ng isang oras. Bilang karagdagan, magpatingin kaagad sa doktor kung mayroon kang lagnat o mga sintomas tulad ng trangkaso nang higit sa isang araw. Basahin din ang: Ang Aborsyon sa Kalamansi ay Mito Lang, Narito ang Paliwanag

2. Paano ipalaglag ang pagbubuntis sa pamamagitan ng mga medikal na pamamaraan

Kung paano ipalaglag ang susunod na pagbubuntis ay sa pamamagitan ng medikal na pamamaraan o surgical procedure. Paano ipalaglag ang pagbubuntis sa pamamagitan ng mga medikal na pamamaraan ayon sa edad ng pagbubuntis at kondisyon ng pasyente. Kung paano magsagawa ng aborsyon na may operasyon ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagbibigay ng:
 • Lokal na kawalan ng pakiramdam, upang manhid ang bahagi ng ibabang bahagi ng katawan
 • Mga gamot na pampakalma. Ikaw ay magiging lundo at ang pamamaraan ay isasagawa sa isang malay na estado
 • Pangkalahatang kawalan ng pakiramdam. Matutulog ka sa panahon ng pamamaraan
Sa pangkalahatan, mayroong tatlong mga pamamaraan sa pag-opera upang ipalaglag ang pagbubuntis. Ang sumusunod ay isang paliwanag ng tatlong pamamaraan.

1. Vacuum aspiration

Ang ganitong uri ng medikal na pamamaraan ay isinasagawa kung ang iyong gestational age ay nasa pagitan ng 10-12 na linggo. Sa pamamaraang ito, hihilingin sa iyo ng doktor na humiga sa isang espesyal na kama na nakabuka o nakabuka ang iyong mga binti habang nakayuko ang iyong mga tuhod, tulad ng posisyon ng paghahatid. Susunod, ipapasok ng doktor ang isang instrumento na tinatawag na speculum sa ari. Ang tool na ito ay nagsisilbing palawakin ang ari upang makita ng doktor ang iyong cervix (cervix). Pupunasan ng doktor ang iyong ari at cervix gamit ang antiseptic solution. Pagkatapos, ang doktor ay mag-iinject ng anesthetic sa iyong cervix at magpasok ng isang maliit na tubo na nakakabit sa isang suction (vacuum) machine sa iyong matris. Susunod, ang mga nilalaman ng iyong matris ay nalinis. Karaniwang isinasagawa ang vacuum aspiration nang humigit-kumulang 5-10 minuto. Pagkatapos ng pamamaraan, hihilingin sa iyo ng doktor na magpahinga sa ilalim ng kanyang pangangasiwa sa loob ng 30 minuto. Maaari kang ma-discharge pagkalipas ng ilang oras, o maaaring maospital ng ilang araw kung may iba pang mga medikal na indikasyon.

2. Dilation at evacuation

Ang pamamaraang ito ng pagpapalaglag ay karaniwang inirerekomenda ng mga doktor kung ang gestational age ay nasa ikalawang trimester. Sa unang araw, ihahanda at palalawakin ng doktor ang iyong cervix sa pamamagitan ng pagpasok ng laminaria sa magdamag. Maaari ka ring bigyan ng iyong doktor ng gamot na misoprostol, alinman sa pasalita o vaginally, upang mapahina ang iyong matris. Sa ikalawang araw, ginamit ng doktor forceps (mga espesyal na sipit) upang alisin ang fetus at inunan, at gumamit ng iba pang mga kasangkapan tulad ng mga kutsarang tinatawag na cuettes upang kiskisan ang lining ng matris. Sa pangkalahatan, ang pamamaraan ay tatagal lamang ng 10-20 minuto.

3. Pagluwang at pagkuha

Kung ang mga seryosong problema ay nangyari sa ina at fetus o nagpapahiwatig ng isang medikal na emerhensiya kapag ang gestational na edad ay higit sa 21 linggo, ang doktor ay maaaring magmungkahi ng isang dilation at extraction procedure. Ang dilation at extraction ay isinasagawa ng mga nakaranasang espesyalista. Sa pangkalahatan, ang pamamaraang ito ay hindi gaanong naiiba sa dilation at evacuation. Ang kaibahan, ang procedure na ito ay may kasamang operasyon para tapusin ang pagbubuntis, ang doktor ay magsasagawa rin ng general anesthesia upang ikaw ay makatulog sa prosesong ito. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito, maaaring magsagawa ang doktor ng labor induction, hysterectomy, at hysterotomy. [[Kaugnay na artikulo]]

Ano ang mga posibleng epekto pagkatapos ng pagpapalaglag ng pagbubuntis?

Para sa lahat ng uri ng paraan ng pagpapalaglag, makakaranas ka ng mga posibleng epekto, tulad ng pagduduwal ng tiyan. Maaari kang uminom ng mga pain reliever, tulad ng ibuprofen, paracetamol, o codeine, upang gamutin ang mga cramp ng tiyan. Bilang karagdagan, maaari kang makaranas ng vaginal bleeding. Minsan, ang magaan na pagdurugo sa puki pagkatapos ng pamamaraan ng pagpapalaglag ay maaaring tumagal ng hanggang isang buwan. Tawagan kaagad ang iyong doktor kung nakakaranas ka ng matinding pagdurugo, matinding pananakit ng tiyan, pagbabago sa amoy ng ari, lagnat, o mga senyales ng pagbubuntis tulad ng pagduduwal at pananakit ng dibdib.

Mga tala mula sa SehatQ

Labag sa batas ang pagpapalaglag na may layuning wakasan ang isang hindi gustong pagbubuntis. Kung paano ipalaglag ang sinapupunan ay maaaring kailangang gawin kung may mga indikasyon ng medikal na emerhensiya sa ina at fetus. Siguraduhing kumunsulta muna sa iyong obstetrician bago magpasyang ipalaglag ang pagbubuntis. Kung gusto mong direktang kumonsulta, maaari momakipag-chat sa doktor sa SehatQ family health app.

I-download ang app ngayon sa Google Play at sa Apple Store.