5 Mga Uri ng Gamot sa HIV para sa Paggamot ng HIV/AIDS gamit ang ART

Hanggang ngayon, wala pang gamot para gumaling sa impeksyon human immunodeficiency virus (HIV). Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na walang paraan upang gamutin ang HIV, hindi bababa sa upang ang sakit ay hindi umunlad sa pinakamalubhang yugto nito, lalo na nakuha na immunodeficiency syndrome (AIDS). Ang HIV ay tinatawag ding retrovirus na maaari lamang gamutin sa pamamagitan ng kumbinasyon ng mga gamot na tinatawag antiretroviral therapy (ART) o antiretroviral therapy (ARV). Dapat mong inumin ang gamot na ito sa HIV araw-araw ayon sa mga tagubilin ng doktor.

Paano gumagana ang mga gamot sa HIV sa katawan

Ang mga gamot sa HIV na nagpapalipat-lipat ngayon ay hindi kayang 100% na pagalingin ang sakit na HIV. Gumagana ang gamot na ito sa pamamagitan ng pagsugpo sa dami ng virus sa katawan upang mapanatili itong mababa. Ang paggamot sa HIV ay naglalayong sugpuin ang pagbuo ng HIV virus sa dugo hanggang sa pinakamababang antas. Sa ganitong kondisyon, malusog ang iyong pakiramdam at maiiwasan ang iba't ibang sakit na maaaring magdulot ng panganib sa iyong buhay. Bilang karagdagan, ang pag-inom ng mga gamot sa HIV ay maaari ding maiwasan ang paghahatid ng virus sa mga taong nakikipag-ugnayan sa iyo. Ang mga taong nasa ART ay karaniwang tuturuan na uminom ng kumbinasyon ng tatlong gamot nang sabay-sabay. Sa wastong paggamot, ang pag-asa sa buhay ng mga taong may HIV ay maaaring maging katulad ng sa mga tao sa pangkalahatan. Ang mga pasyente ng HIV na sumasailalim sa ART therapy ay maaaring magsagawa ng kanilang mga normal na aktibidad. Ang paggamot sa HIV ay sinasabing mabisa kung maaari nitong bawasan ang dami ng virus sa katawan, kahit sa undetectable stage. Ang hindi matukoy na virus sa katawan ay nagpapahiwatig na ang dami ng virus ay lubhang nabawasan hanggang sa isang maliit na bahagi na lamang ang natitira. Kapag ang dami ng virus ay umabot na sa undetectable stage, ang HIV ay itinuturing na hindi makakaapekto sa kalagayan ng kalusugan ng nagdurusa. Bilang karagdagan, ang panganib ng paghahatid sa iba ay nawala. Ngunit tandaan, kahit na ang virus ay hindi natukoy, ang mga gamot sa HIV ay dapat pa ring inumin habang buhay. Kung itinigil ang pagkonsumo ng gamot, maaaring tumaas muli ang bilang ng mga virus sa katawan at muling makagambala sa kalusugan.

5 uri ng mga gamot sa HIV na may mga pamamaraan ng antiretroviral therapy (ARV).

Ang bawat isa na nagpositibo sa HIV ay dapat magkaroon ng agarang access upang makatanggap ng gamot sa HIV. Bukod dito, ang mga buntis, ay nagpositibo sa AIDS, may mga sakit na nauugnay sa HIV o coinfections, pati na rin ang mga taong kakapasok pa lang sa maagang yugto ng impeksyon sa HIV (sa loob ng 6 na buwan pagkatapos ma-diagnose na may HIV sa unang pagkakataon). Sa kasalukuyan, maraming uri ng mga gamot sa HIV na ligtas na inumin habang sumasailalim sa antiretroviral therapy, ngunit ayon sa WHO, ang mga ito ay inuri sa mga sumusunod na klase:

1. Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs)

Ang mga NNRTI ay isang paraan ng paggamot sa HIV sa pamamagitan ng pag-off ng protina na kailangan ng virus na dumami. Ang mga halimbawa ng mga gamot sa HIV na kinabibilangan ng mga NNRTI ay ang mga uri ng mga gamot na efavirenz, etravirine, at nevirapine.

2. Nucleoside o nucleotide reverse transcreation inhibitors (mga NRTI)

Ang mga NRTI ay mga gamot na pumipigil sa mga enzyme baligtarin transcreate, na isang enzyme na kailangan para magparami ang HIV virus. Kabilang sa mga halimbawa ng mga gamot sa HIV na inuri bilang NRTI ang Abacavir (Ziagen), at ang mga kumbinasyong gamot na emtricitabine/tenofovir, tenofovir alafenamide/emtricitabine (Descovy), at lamivudine-zidovudine (Combivir).

3. Protease mga inhibitor (PIs)

Ang mga PI ay isang paraan ng paggamot sa HIV sa pamamagitan ng pag-off sa HIV protease, isa pang protina na kailangan ng virus na magparami. Kasama sa mga gamot na ito ang atazanavir, darunavir, fosamprenavir, at indinavir.

4. Pagpasok o fusion inhibitors

Gumagana ang gamot na ito sa pamamagitan ng pagpigil sa HIV mula sa pagpasok ng mga selula ng CD4. Mga halimbawa ng ganitong uri ng gamot, katulad ng enfuvirtide at maraviroc.

5. Mga inhibitor sa pagsasama

Gumagana ang ganitong uri ng gamot sa HIV sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga integrase, na mga protina na ginagamit ng HIV upang ipasok ang kanilang genetic na materyal sa mga selulang CD4. Ang mga halimbawa ng ganitong uri ng gamot ay raltegravir at dolutegravir. Bibigyan ka ng doktor ng tatlong gamot mula sa hindi bababa sa dalawang klase ng gamot sa HIV sa itaas upang maiwasan ang paglaban sa HIV virus. Gayunpaman, ang ganitong paraan ng paggamot sa HIV ay epektibo lamang kung susundin mo ang mga tagubilin ng iyong doktor tungkol sa oras at dosis ng gamot na dapat mong inumin araw-araw. Kung hindi ka disiplinado sa pag-inom ng mga gamot sa HIV, ang virus ay maaaring maging lumalaban upang ang iyong paggamot ay hindi na mapigilan ang pag-unlad ng HIV. Dapat ding tandaan na ang ilang uri ng gamot o supplement ay hindi angkop na inumin kasama ng mga gamot sa HIV sa itaas, kaya dapat lagi kang kumunsulta sa doktor sa tuwing iinom ka ng mga gamot o supplement maliban sa mga gamot sa HIV.

Mga side effect ng paggamot sa HIV

Tulad ng mga gamot sa pangkalahatan, kung paano gamutin ang HIV sa ilang partikular na gamot ay maaari ding magdulot ng mga side effect. Ang mga epektong ito ay maaari ding magkaiba sa mga lalaki at babae, ngunit kadalasan ang mga side effect ay kinabibilangan ng:
 • Pagduduwal at pagsusuka
 • Pagtatae
 • Hirap matulog
 • tuyong bibig
 • Sakit ng ulo
 • Lumilitaw ang mga pulang spot sa balat
 • Madalas pagod
 • Masakit.
Gayunpaman, dapat bigyang-diin na hindi lahat ay makakaranas nito, lalo na ngayon na ang mga gamot sa HIV ay binuo at may mas kaunting negatibong epekto kaysa sa mga naunang gamot. Bilang karagdagan, ang mga side effect ng mga gamot sa HIV ay maaari ding mangyari saglit lamang, maaari ding tumagal ng ilang araw. Kung nakakaranas ka ng mga side effect na ito, huwag ihinto ang paggamot sa HIV nang walang rekomendasyon ng doktor dahil maaari itong maging sanhi ng resistensya sa droga. Maaaring magreseta ang iyong doktor ng gamot upang mabawasan ang mga side effect na ito o maaaring palitan ang iyong gamot sa HIV ng gamot mula sa ibang klase. [[Kaugnay na artikulo]]

Sino ang nangangailangan ng paggamot sa ARV?

Ayon sa Ministry of Health, ang paggamot sa ARV ay dapat ibigay sa mga taong may mga sumusunod na kwalipikasyon.
 • Ang mga pasyente ng HIV na may edad 5 taong gulang pataas hanggang sa mga nasa hustong gulang na ang katawan ay nagpakita ng mga sintomas ng klinikal na yugto 3 o 4. Ang mga pasyente na may CD4 T-lymphocyte cell ay may bilang na mas mababa sa o katumbas ng 350 na mga cell/mm ay may karapatan din na makatanggap nito.
 • Mga buntis na babaeng may HIV.
 • Mga bagong silang na ipinanganak sa mga ina na may HIV.
 • Mga sanggol na may HIV o mga bata na wala pang 5 taong gulang.
 • Mga pasyente ng HIV na mayroon ding kasaysayan ng tuberculosis.
 • Mga taong may HIV na mayroon ding hepatitis B at hepatitis C.
 • Ang mga may HIV na may negatibong kapareha.
 • Ang mga pasyente ng HIV na naninirahan sa mga lugar na may mataas na panganib na kumalat ang epidemya ng HIV.
Ang mga may HIV na may ganitong pamantayan ay makakatanggap ng paggamot sa ARV pagkatapos makatanggap ng pagpapayo at magkaroon ng isang malapit na tao bilang paalala o monitor sa pag-inom ng gamot. Dahil, ang mga taong may HIV ay dapat sumunod sa pag-inom ng gamot sa buong buhay nila. Habang nasa ART, hihilingin din sa iyo na magsagawa ng pagsusuri sa dugo tuwing 3-4 na buwan upang matukoy ang dami ng virus (viral load) sa dugo. How to treat your HIV is said to be effective if there are reduction in the virus until it is no longer detectable in the test. Gayunpaman, ang hindi pag-detect ng virus ay hindi nangangahulugan na ikaw ay ganap na gumaling mula sa HIV. Ang kundisyong ito ay nagpapahiwatig lamang na ang dami ng HIV virus sa iyong katawan ay napakaliit na ang mga pagsusuri sa dugo ay hindi matukoy ito.