Mild Preeclampsia: Mga Sintomas, Mga Panganib at Paggamot

Ang matinding preeclampsia ay maaaring maging isang salot na naglalagay sa panganib sa mga buntis na kababaihan at sa fetus na nilalaman nito. Samakatuwid, dapat mong kilalanin ang mga sintomas upang mabilis na magamot ang kondisyon, simula sa banayad na preeclampsia. Ang preeclampsia ay isang komplikasyon sa pagbubuntis na kadalasang nailalarawan ng mataas na presyon ng dugo at protina sa ihi ng mga buntis na kababaihan. Ang kundisyong ito ay nagpapahirap sa humigit-kumulang 5-8 porsiyento ng kabuuang mga buntis na kababaihan sa buong mundo. Kung ang banayad na preeclampsia ay hindi agad na ginagamot, ang kundisyong ito ay maaaring maging malubhang preeclampsia na maaaring magresulta sa mga buntis na kababaihan na nakakaranas ng malubhang komplikasyon. Ang mga fetus na ipinaglihi ay maaari ding ipanganak nang maaga at mababa ang timbang ng katawan.

Mga sintomas ng banayad na preeclampsia

Sa ilang mga buntis na kababaihan, ang banayad na preeclampsia ay karaniwang hindi nagpapakita ng mga sintomas. Gayunpaman, sa isang buwanang regular na pagsusuri, ang mga buntis na babaeng natukoy na may mataas na presyon ng dugo (hypertension) ay makikitang mayroong protina sa pagsusuri sa ihi, kaya masasabi mong ito ay isang maagang sintomas ng preeclampsia. Susuriin ka ng iyong doktor na may banayad na preeclampsia kapag:
 • Ang iyong pagbubuntis ay higit sa 20 linggo
 • Ang presyon ng dugo ay higit sa 140/90 mmHg
 • Nakakita ng 0.3 gramo ng protina sa mga sample ng ihi na kinuha sa loob ng 24 na oras
 • Walang ibang mga palatandaan ng mga problema ang natagpuan sa mga buntis na kababaihan.
Ang isa pang senyales na pinag-uusapan ay ang pamamaga ng mga talampakan at bukung-bukong, mukha, at mga kamay dahil sa pagpapanatili ng likido (edema). Ang iba pang sintomas ng advanced na preeclampsia ay matinding pananakit ng ulo, pagkagambala sa paningin, at pananakit sa ibaba lamang ng tadyang. Ang mga senyales na ito ay maaaring magpahiwatig ng malubhang preeclampsia na isang seryosong kondisyon sa pagbubuntis. Ang malubhang preeclampsia ay nailalarawan sa pamamagitan ng banayad na mga sintomas ng preeclampsia kasama ang ilang mga diagnosis, tulad ng:
 • Ang presyon ng dugo ay higit sa 160/110
 • Mga palatandaan ng pinsala sa atay (pagduduwal at pagsusuka na may pananakit ng tiyan)
 • Mga enzyme sa atay na matatagpuan sa mga pagsusuri sa dugo nang hindi bababa sa dalawang beses sa isang hilera
 • Thrombocytopenia (kakulangan ng mga pulang selula ng dugo)
 • Mayroong higit sa 5 gramo ng protina sa ihi sa loob ng 24 na oras
 • Makabuluhang may kapansanan sa pag-unlad ng pangsanggol.
Basahin din: Ano ang Normal na Presyon ng Dugo para sa mga Buntis? Alamin ang hanay sa ibaba

Paano gamutin ang banayad na preeclampsia

Ang paggamot sa banayad na preeclampsia ay nakatuon sa pagpapababa ng presyon ng dugo at pagbabawas ng iba pang mga sintomas na kasama nito. Minsan, bibigyan ka ng iyong doktor ng mga gamot na ligtas na inumin sa panahon ng pagbubuntis, ngunit dapat lamang inumin ayon sa itinuro ng iyong doktor. Sa mga buntis na kababaihan na na-diagnose na may banayad na preeclampsia, ang kanilang kondisyon ay patuloy na susubaybayan sa panahon ng regular na pagsusuri. Kung ang banayad na preeclampsia ay nangyayari sa 24-32 na linggo ng pagbubuntis, hihilingin sa iyo na magkaroon ng regular na pagsusuri tuwing 3 linggo. Samantala, kung mas matanda ang gestational age, hihilingin sa iyo na pumunta tuwing 2 linggo o ma-ospital. Sa mga regular na pagsusuri sa pagbubuntis, ang mga kondisyon na susubaybayan ay:
 • Suriin ang presyon ng dugo upang matukoy ang pag-unlad ng hypertension.
 • Suriin ang ihi para sa mga antas ng protina (proteinuria).
 • Panayam sa doktor para malaman kung may iba pang sintomas na maaaring lumitaw.
Ang tanging paraan upang wakasan ang preeclampsia ay ang paghahatid ng fetus nang maaga. Gayunpaman, ang hakbang na ito ay medyo delikado kung ang iyong gestational age ay hindi malapit sa 37 na linggo kaya dapat ihanda ng doktor o midwife ang baby at mother care room bago isagawa ang premature birth na ito. Sa mga buntis na kababaihan na nasa panganib ng banayad o malubhang preeclampsia, ang mga doktor ay magrereseta ng mababang dosis ng aspirin at mga suplementong calcium na dapat inumin sa isang tiyak na panahon. Gayunpaman, ang hakbang na ito ay dapat lamang gawin ayon sa rekomendasyon ng doktor. [[Kaugnay na artikulo]]

Mga buntis na kababaihan na nasa panganib para sa banayad na preeclampsia

Sinipi mula sa American Pregnancy, ang preeclampsia ay maaaring umatake sa sinumang buntis. Gayunpaman, may mga buntis na kababaihan na mas nanganganib na maranasan ito, lalo na:
 • Ang mga nakaraang pagbubuntis ay nagkaroon din ng preeclampsia o gestational hypertension
 • First time buntis
 • Ang pamilya ay may kasaysayan ng preeclampsia
 • Buntis na may higit sa isang fetus
 • Edad na wala pang 20 taon o higit sa 40 taon
 • Kasaysayan ng mataas na presyon ng dugo o sakit sa bato sa panahon ng pagbubuntis
 • Obesity na may body mass index (BMI) na higit sa 30.
Kung mayroon kang mga kadahilanan ng panganib sa itaas, dapat kang makipag-usap sa doktor o midwife na gumagamot sa iyo. Bilang karagdagan sa mga pagsusuri sa presyon ng dugo, maaaring irekomenda ng iyong doktor na sumailalim ka sa ihi, bato, pag-andar ng pamumuo ng dugo, ultrasound, o mga pagsusuri sa Doppler upang suriin ang kahusayan ng daloy ng dugo sa inunan. Kung gusto mong magpakonsulta sa doktor, maaarimakipag-chat sa doktor sa SehatQ family health app.

I-download ang app ngayon sa Google Play at sa Apple Store.