Mag-ingat, ito ang 5 panganib ng Corona Virus na dapat mong bantayan

Ang pagbabantay ay kailangan sa pag-unawa sa isang sakit, kabilang ang mga kaso ng Covid-19 na kasalukuyang tumataas pa rin sa iba't ibang bansa. Upang hindi tayo maging pabaya at maliitin ito, may ilang mga panganib ng corona virus at ang mga panganib nito na dapat na maunawaang mabuti. Kung may mga taong pinakamalapit sa iyo na minamaliit pa rin ang corona virus Covid-19, maaari mong ipagpatuloy ang mahalaga impormasyon sa artikulong ito.

Ano ang mga panganib ng corona virus na kailangan mong malaman?

Ang Covid-19 ay hindi isang sakit na dapat balewalain. Ang mga sumusunod ay ang mga panganib ng impeksyon sa corona virus na kailangang maunawaan upang tayo ay manatiling mapagbantay at maisagawa nang maayos ang mga hakbang sa pag-iwas:

1. Ang Covid-19 ay nagdudulot ng iba't ibang komplikasyon ng sakit hanggang sa kamatayan

Ang ilang mga kaso ng Covid-19 ay nagdudulot ng mga sintomas ng banayad hanggang katamtamang kalikasan. Gayunpaman, ang ilang mga pasyente ng Covid-19 ay nakakaranas ng mga komplikasyon na dapat mag-ingat. Ang mga karamdaman sa respiratory tract ay ang mga pangunahing komplikasyon ng Covid-19, tulad ng acute respiratory failure (talamak na pagkabigo sa paghinga), pulmonya (pamamaga ng mga baga), sa acute respiratory distress syndrome (ARDS).

Ang impeksyon sa Corona virus ay nagdudulot din ng mga komplikasyon at problema sa iba pang mga organo, tulad ng pinsala sa atay, pinsala sa puso, talamak na pagkabigo sa bato, hanggang sa pangalawang impeksiyon (mga follow-up na impeksiyon ng iba pang mga mikroorganismo, tulad ng bakterya). Tulad ng malamang na alam mo na, ang Covid-19 ay maaari ding maging sanhi ng kamatayan. Noong Abril 3, 2020, mahigit 53,000 katao ang namatay mula sa 1 milyong kaso ng Covid-19 sa buong mundo.

2. Mas nanganganib ang ilang grupo na makaranas ng Covid-19

Mula pa rin sa CDC, ang mga taong may edad na 65 taong gulang pataas ay madaling makaranas ng mga komplikasyon mula sa Covid-19. Gayundin, ang mga taong may ilang partikular na kondisyong medikal sa lahat ng edad, na kakailanganing maging mas mapagbantay sa pagharap sa sakit na ito. Mga taong may ganitong kondisyong medikal, kabilang ang:
 • Mga pasyenteng may malalang sakit sa baga o katamtaman hanggang sa matinding hika
 • Mga taong dumaranas ng malubhang problema sa puso
 • Ang mga taong may mahinang kondisyon ng immune, tulad ng mga pasyenteng sumasailalim sa paggamot sa kanser, mga taong naninigarilyo, mga taong sumasailalim sa bone marrow transplant o organ transplant, mga kakulangan sa immune, mga taong positibo sa HIV o AIDS ngunit hindi mahusay na kontrolado, at mga taong umiinom ng mga gamot na corticosteroid na nagpatagal.
 • Mga taong may matinding obesity
 • Mga may diabetes
 • Mga taong may malalang sakit sa bato at sumasailalim sa mga pamamaraan ng dialysis
 • Mga taong may problema sa puso
Ang mga nagdurusa ng hika ay maaaring mas madaling makaranas ng mga komplikasyon mula sa Covid-19

3. Madali ang paghahatid ng bagong corona virus

Ayon sa United States Center for Disease Control and Prevention (CDC), ang SARS-CoV-2 coronavirus ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng malapit na pakikipag-ugnayan sa isang taong nahawahan. Kapag ang tao ay bumahing o umubo, ang mga droplet mula sa taong iyon ay pumapasok sa katawan ng mga kalapit na indibidwal at ipinapadala ang mga ito. Ang iba pang mga senaryo ng paghahatid ay maaari ding sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa pakikipagkamay sa mga taong positibo sa corona. Ang isang malusog na tao ay maaaring mahawaan kung hindi siya naghuhugas ng kanyang mga kamay nang lubusan pagkatapos makipagkamay. Mayroon ding posibilidad ng paghahatid sa pamamagitan ng paghawak sa ibabaw ng mga bagay na nahawaan ng corona virus. Kung ikukumpara sa epidemya ng SARS noong 2002-2004 na nakalipas, ang Covid-19 ay higit na lumampas sa bilang ng mga positibong kaso at nasawi. Ang SARS ay nahawaan ng humigit-kumulang 8000 katao. Samantala, humigit-kumulang 1 milyong katao ang nahawa ng Covid-19 noong Abril 3, 2020.

4. Walang napagkasunduang gamot para gamutin ang Covid-19

Hanggang ngayon, hindi pa nagkakasundo ang mga scientist sa isang gamot para gamutin ang Covid-19. Ang pananaliksik na may kaugnayan sa mga gamot sa Covid-19 ay nasa ilalim pa rin ng pagsasaliksik at pagsubok ng mga eksperto sa maraming bansa. Sinubukan ng ilang partido ang mga gamot sa malaria, mga gamot sa trangkaso, at mga antiviral sa pagharap sa Covid-19. Gayunpaman, mahalagang malaman na walang gamot sa Covid-19 na pinaniniwalaang ligtas at hindi nagdudulot ng pinsala sa mga nagdurusa. Gayundin sa mga bakuna bilang isang paraan ng pagpigil sa paghahatid ng mga impeksyon sa virus. Tulad ng mga gamot, ang bakuna sa Covid-19 ay nasa testing phase pa rin ng mga eksperto. Ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang bagong corona virus ay manatili sa bahay at panatilihin ang iyong distansya mula sa ibang tao.

5. Pag-iral silent spreader: asymptomatic ngunit maaaring magpadala

Maaaring mapanganib ang Corona virus dahil hindi lahat ay nagpapakita ng mga sintomas. Nakababahala ito dahil ang indibidwal ay maaari pa ring magpadala ng virus sa ibang tao. Ang mga taong walang sintomas ngunit maaaring magpadala nito ay kilala bilang silent spreader. Silent spreadermaaaring magpadala kahit wala kang sintomas. Nagbabala ang mga eksperto na palagi tayong manatili sa bahay at panatilihin ang ating distansya sa ibang tao. Ang hakbang na ito ay ang pinakamahusay na paraan upang hindi tayo mahawaan ng ibang tao, na ang ilan ay maaaring silent spreader.

Mga hakbang sa pag-iwas sa Corona virus na kailangang sundin

Ang panganib ng corona virus sa itaas ay tiyak na hindi nangangahulugan na takutin ang publiko. Sa katunayan, napakadaling pigilan ang iyong sarili sa pagkakaroon ng corona virus. Ilang paraan para maiwasan ang Covid-19, katulad ng:
 • Hugasan nang regular ang iyong mga kamay gamit ang sabon at tubig na tumatakbo. Ang paggamit ng mga hand sanitizer na naglalaman ng alkohol, lalo na pagkatapos ng pagbahing, pag-ubo, o paghawak ng mga bagay sa mga pampublikong lugar ay maaari ding gamitin bilang alternatibo.
 • Sa pag-ubo o pagbahing, huwag kalimutang laging takpan ang iyong bibig gamit ang iyong palad. Gumamit ng upper arm o isang disposable tissue upang maiwasan ang pagkalat ng drool. Pagkatapos nito, ipagpatuloy ang paghuhugas ng iyong mga kamay.
 • Iwasan ang direktang pakikipag-ugnayan sa mga taong may sintomas ng trangkaso at lagnat.
 • Kung ikaw ay may lagnat at trangkaso, agad na kumunsulta sa isang doktor.
 • Kapag naglalakbay sa labas ng bahay patungo sa pasilidad ng kalusugan, siguraduhing magsuot ng maskara upang maiwasan ang pagkalat sa iba.
 • Sa ngayon, iwasan ang mga pamilihan ng hayop.
 • Huwag kumain ng hilaw na pagkain. Siguraduhin na ang mga pagkaing galing sa hayop ay luto nang perpekto.
 • Gumamit ng maskara kapag nasa publiko.
 • Pagkatapos maglakbay, magpalit kaagad ng damit at maligo.
 • Huwag maglakbay sa mga lugar na may sapat na mataas na bilang ng mga paglaganap ng corona virus.
 • Gaano Katagal ang Incubation Period ng Covid-19 sa Katawan ng Tao?
 • Mga Tip sa Pamimili sa Mga Ligtas na Supermarket para Makaiwas sa Corona Virus
 • Ang 10 Kumplikasyon ng Corona na ito ay Maaaring Lumabas sa Mga Positibong Pasyente sa Covid-19

Mga tala mula sa SehatQ

Ang panganib ng corona virus ay hindi maaaring maliitin. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagsasamantala sa pagkakataong manatili sa bahay, nakakatulong ka sa paglimita sa mga pakikipag-ugnayan at sa kadena ng paghahatid ng Covid-19.