Nag-aalala ang Pakikipag-date ng Bata Ngayon? Paano Ito Hinaharap ng mga Magulang?

Kapag naging magulang ka, napakabilis ng oras at hindi mo ito nararamdaman. Biglang lumaki ang bata at handa nang magtatag ng isang relasyon sa minamahal. Gayunpaman, ang istilo ng pakikipag-date ng mga bata ngayon ay madalas na nababahala. Ang mga kaso tulad ng pagtakas sa bahay kasama ang isang kasintahan, sa panliligalig, ay madalas na nangyayari sa komunidad. Kaya naman mahalagang magkaroon ng bukas na talakayan tungkol sa pakikipag-date ngayon sa iyong mga anak.

Ang pakikipag-date sa mga bata ngayon, paano ito hinarap ng mga magulang?

Kapag pumapasok sa edad ng pagdadalaga, kadalasan ang mga bata ay nagsimulang maunawaan ang panliligaw, kung minsan ang mga magulang ay ginagawang walang katotohanan na nalilito. Maraming katanungan ang pumapasok sa iyong isipan; Anong gagawin? Anong mga limitasyon ang dapat ibigay? Higit pa rito, ang mga bagets ay magaling maglihim ng maraming bagay na nangyayari sa kanilang buhay, lalo na tungkol sa mga kuwento ng pag-ibig sa paaralan o iba pang matatamis na kwentong romansa. Kung ganito, ano ang magagawa ng mga magulang para maiwasan ang mga masasamang bagay sa istilo ng pakikipag-date ng bata ngayon?

1. Tukuyin ang "malusog" na pakikipag-date

Tiyaking tinutulungan ng mga magulang ang kanilang mga anak na tukuyin ang "malusog" at hindi nakakapinsalang pakikipag-date ngayon para sa mga bata. Bigyang-diin sa iyong anak na ang isang malusog na relasyon ay dapat may mga sumusunod na salik:
 • Paggalang
 • Paggalang sa kapwa
 • Magtiwala sa isa't isa
 • Katapatan
 • Komunikasyon
 • Suporta
 • Pag-unawa sa isa't isa
Ang mga salik na ito ay dapat likhain at igalang ng mga nakikipag-date. Turuan din ang iyong mga anak, ang mabubuting kasama ay ang mga tumatanggap sa iyong mga anak kung ano sila, sumusuporta sa mga personal na pagpipilian, hindi nagpipigil, at masaya kapag ang mga bata ay nakamit ang tagumpay.

2. Maging mapanindigan tungkol sa problema ng karahasan sa mga relasyon

Isa sa mga bagay na lubhang maingat sa istilo ng pakikipag-date ng bata ngayon ay ang karahasan. Lalaki man o babae, pareho silang makakagawa ng karahasan kung walang magugustuhan ang ugali ng kanilang partner. Turuan ang mga bata na maraming uri ng karahasan ang maaari nilang maranasan, kapag nakikipag-date sa isang taong hindi maganda.
 • Pisikal na pang-aabuso: Nangyayari ito kapag pisikal na sinasaktan ng kapareha ang iyong anak, gaya ng paghampas, pagsasakal, o pagtulak.
 • Emosyonal na pang-aabuso: maaaring nasa anyo ng pandiwang panlilibak, pagmamanipula, hanggang pananakot. Ang emosyonal na pang-aabuso ay lubhang mapanganib, dahil maaari itong makaramdam ng paghihiwalay sa bata.
 • Sekswal na karahasan: Ang karahasang ito ay nangyayari sa anyo ng pisikal na pang-aabuso, o pasalita sa anyo ng sekswal na pang-aalipusta.
 • Karahasan sa pananalapi: kung ang pera o mahahalagang bagay ay maaaring gamitin bilang isang tool upang kontrolin ang iba, kung gayon ito ay itinuturing na karahasan sa pananalapi.
 • Digital na karahasan: Pambihira ang paggamit ng teknolohiya ngayon. Madalas ding nangyayari ang digital violence sa anyo ng pangungutya o paninirang-puri sa pamamagitan ng social media.
 • stalking:ang stalking ay isa ring uri ng karahasan. Ang mga aktibidad tulad ng pagmamasid sa isang tao, ay isang uri ng karahasan na dapat mag-ingat.
Kung ang ilan sa mga uri ng karahasan sa itaas ay nangyari sa iyong anak, agad na tulungan ang bata na wakasan ang relasyon sa pakikipag-date.

3. Ipaliwanag ang pagkakaiba ng pagnanasa, pagkahumaling, at pag-ibig

Magbigay ng payo sa mga bata, ngunit igalang din ang kanilang mga opinyon. Ang pag-ibig ay hindi lamang ang kadahilanan na gustong gawin ang isang tao na maging kasintahan ng iba. Ang ilang mga kadahilanan, tulad ng pagnanasa at pagkahumaling, ay maaari ding maging determinado sa isang tao na magkaroon ng iba.

Turuan ang mga bata tungkol sa pagkakaiba ng tatlo. Kung pagnanasa o pagkahumaling lang ang dahilan kung bakit "nababaliw" ang isang tao sa isang tao, iwasan ang pakikipag-date.

4. Pag-usapan ang tungkol sa sex

Bilang isang magulang, maaari mong gawing talakayan ang talakayan tungkol sa sex, hindi isang pagtatanghal. Kapag pinag-uusapan ang edukasyon sa sex sa iyong anak, pakinggan ang mga pananaw ng iyong anak sa sex. Pagkatapos, ikaw bilang isang magulang ay maaaring magpahayag ng iyong opinyon sa paksang ito. Dahil bawal ang pakikipagtalik sa maraming bansa, inirerekomenda din ang pagtalakay nito sa pananaw ng bawat isa.

5. Magtakda ng mga limitasyon

Bilang isang magulang, tungkulin mong magtakda ng mga limitasyon sa mga aktibidad ng iyong mga anak, lalo na sa mga sensitibong bagay tulad ng pakikipag-date. Magbigay ng matibay na mga alituntunin, tulad ng hindi pag-uwi ng masyadong late, magtakda ng mga limitasyon sa mga kaibigan na maaaring lumabas kasama niya, at anumang iba pang mga kondisyon na maaaring mayroon ka. Magbigay din ng mga pagkakataon para sa mga bata na talakayin ang mga alituntunin at mga hangganan na iyong ginawa.

6. Magbigay ng suporta

Ang suporta, tulad ng pagdadala sa bata upang makilala ang kanyang kasintahan, upang maging "tainga" na handang makinig sa kwento ng bata, ay isang uri ng suporta na kailangan ng bata. Paniwalaan ang iyong anak na ang kanyang mga magulang ay laging handang magbigay ng suporta, anumang oras at kahit saan.

7. Huwag tumigil sa pakikipag-usap sa mga bata

Mga bagay na ayaw mo sa dating ng bata ngayon

maiiwasan sa pamamagitan ng komunikasyon. Napakahalaga ng komunikasyon at may potensyal na maiwasan ang mga hindi gustong bagay mula sa istilo ng pakikipag-date ng mga bata ngayon. Kapag nakikipag-usap sa mga bata, ipakita ang paggalang, huwag maging patronize. Kung ang mga magulang ay nakikipag-usap nang maayos, ang mga bata ay magtitiwala sa iyo at subukang huwag biguin ang kanilang mga magulang. Bilang karagdagan, ang komunikasyon sa pagitan ng mga magulang at mga anak ay maaaring magpapataas ng kanilang tiwala sa sarili. Kaya naman, mahalaga ang komunikasyon upang maitaboy ang mga hindi kanais-nais na bagay mula sa pakikipag-date ng bata ngayon.

8. Kilalanin ang mga magulang ng kasintahan ng iyong anak

Ang isang paraan para maging mahinahon kapag nagsimulang makipag-date ang iyong anak ay ang makilala ang mga magulang ng kapareha ng iyong anak. Sa ganoong paraan, maaari ka ring makipag-usap sa ibang mga magulang upang ang relasyon sa pakikipag-date ay maging "malusog" at hindi humantong sa mga negatibong bagay.

9. Kontrolin ang pinapanood o binabasa ng mga bata

Minsan, ang istilo ng pakikipag-date ng mga bata ngayon ay nahuhubog sa kanilang napapanood at nababasa. Samakatuwid, subukang kontrolin kung ano ang pinapanood o binabasa ng mga bata. Halimbawa, turuan silang salain kung anong mga mensahe ang nakukuha nila habang nanonood ng telebisyon o nagbabasa ng libro tungkol sa pag-iibigan. Ginagawa ito upang hindi gayahin ng bata ang masasamang bagay sa kanyang nakikita at nababasa. [[Kaugnay na artikulo]] Mga tala mula sa SehatQ Ang pakikipag-usap sa mga bata sa kanilang teenage years ay napakahalaga, lalo na tungkol sa isyu ng pakikipag-date. Sapagkat, ang panliligaw ng bata ngayon ay maraming dynamics, mula sa positibo hanggang sa mga negatibong panganib. Huwag maging pabaya sa pagsubaybay at pakikinig sa mga reklamo ng mga bata. Pinapayuhan ang mga magulang na gampanan ang mahalagang papel sa pagpapanatiling ligtas ng kanilang minamahal na anak.