7 Sintomas ng Pneumonia na Kailangan Mong Bantayan

Ang pulmonya ay isang sakit na nagdudulot ng pamamaga ng mga air sac sa isa o parehong baga. Ang sanhi ng mga sintomas ng pulmonya ay karaniwang impeksiyong bacterial. Sa ilang mga kaso, ang sakit ay sanhi ng mga virus at fungi. Iba-iba ang mga sintomas ng pulmonya at depende sa kalubhaan. Gayunpaman, ang mga sintomas ng pulmonya na tumatagal at lumalala ay maaaring magpahiwatig ng isang bagay na mas mapanganib kaysa sa simpleng pulmonya lamang. Tingnan ang sumusunod na impormasyon tungkol sa mga katangian ng pulmonya.

Mga sintomas ng pulmonya na dapat bantayan

Mayroong iba't ibang sintomas ng pneumonia. Ang paglitaw ng mga sintomas na ito ng pulmonya ay maaaring banayad at nangangailangan lamang ng independiyenteng paggamot sa bahay, maaari rin itong maging malubha at nagbabanta sa buhay kaya't ang nagdurusa ay kailangang makakuha ng espesyal na medikal na paggamot sa isang ospital. Bilang karagdagan, ang mga katangian ng pulmonya ay maaari ding maimpluwensyahan ng ilang mga kadahilanan tulad ng edad at iba pang kasamang kondisyong medikal. Sinipi mula sa pahinaAmerican Lung Association,Ang mga karaniwang sintomas ng pulmonya ay kinabibilangan ng:

1. Kapos sa paghinga

Ang igsi ng paghinga ay ang pinaka madaling matukoy na sintomas ng pulmonya sa mga matatanda at bata. Ang pamamaga sa mga baga ay walang alinlangan na nagiging sanhi ng paghadlang sa pagganap ng mga organ na ito upang maapektuhan nito ang proseso ng pagpapalitan ng hangin. Dahil dito, naninikip ang dibdib at nahihirapan kang huminga. Sa mga kaso ng malubhang pulmonya, ang mga pasyente ay nangangailangan pa ng tulong ng ventilator upang makahinga ng maayos.

2. Ubo

Ang susunod na senyales ng pneumonia ay ubo. Iba-iba ang ubo na sintomas ng pulmonya. May tuyong ubo o ubo na may plema na may berde, dilaw, o kahit na mapupulang uhog dahil naglalaman ito ng dugo.

3. Lagnat

Ang lagnat ay isa rin sa mga sintomas ng pneumonia na kailangan mong malaman. Ang lagnat ay reaksyon ng katawan kapag may 'atake' ng sakit, sa kasong ito, impeksyon sa bacterial pneumonia. Tumakbo kaagad sa ospital kung mayroon kang lagnat hanggang 40 degrees Celsius. Ito ay maaaring isang senyales na ang isang bacterial infection ay napakaseryoso na nangangailangan ng medikal na atensyon.

4. pananakit ng dibdib

Ang isa pang senyales ng pneumonia na dapat mong bantayan ay ang pananakit ng dibdib. Karaniwan mong nararamdaman ang sintomas na ito kapag ikaw ay umuubo o huminga ng malalim.

5. Pagduduwal at pagsusuka

Ang mga taong may pulmonya ay maaari ring makaranas ng mga sintomas ng pagduduwal at pagsusuka. Karaniwan, ang isang sintomas na ito ng pulmonya ay nangyayari sa mga pasyente na may mga bata.

6. Walang ganang kumain

Ang mga impeksiyon na nangyayari ay hindi maiiwasang nag-aambag sa pagbaba ng gana. Higit pa rito, ang mga sintomas ng pneumonia na iyong nararamdaman ay medyo matindi.

7. Pagkalito

Ang mga taong may pulmonya ay maaari ding makaranas ng kalituhan (disorientation). Ang sintomas ng pulmonya na ito ay karaniwang nararanasan ng mga matatandang may edad 65 taong gulang pataas. Gayunpaman, hindi imposible na ang kundisyong ito ay nangyayari din sa mas batang pangkat ng edad. [[Kaugnay na artikulo]]

Kailan ka dapat pumunta sa doktor?

Kumonsulta kaagad sa doktor kung nararanasan mo ang mga sintomas na tumutukoy sa pneumonia sa itaas. Upang matukoy kung ikaw ay may pulmonya o wala, ang doktor ay magsasagawa ng ilang mga pagsusuri sa pulmonya, katulad ng:
  • kasaysayan.Magtatanong ang doktor ng ilang katanungan upang malaman ang kasaysayan ng medikal ng pasyente, kabilang ang mga gamot na iniinom na o kasalukuyang iniinom.
  • Eksaminasyong pisikal.Susuriin ng doktor ang kondisyon ng baga gamit ang stethoscope. Ang namamagang baga dahil sa impeksyon ay karaniwang may katangiang tunog, tulad ng pagkaluskos, kapag ang pasyente ay humihinga.
  • Pagsuporta sa pagsisiyasat.Upang kumpirmahin ang diagnosis, ang doktor ay magsasagawa ng mga karagdagang pagsusuri. Kasama sa mga pansuportang pagsusuri ang X-ray, CT Scan, MRI, hanggang sa pagkuha ng sputum sample (biopsy) para sa karagdagang pagsusuri sa laboratoryo.

Paggamot sa pulmonya

Ang pulmonya ay karaniwang maaaring gamutin sa bahay at ang mga sintomas ay gagaling pagkatapos ng ilang araw o linggo. Gayunpaman, kung minsan ang pagkapagod dahil sa pulmonya ay maaaring tumagal ng higit sa isang buwan. Kapag ang isang tao ay may pulmonya, ang doktor ay magbibigay ng antibiotic upang gamutin ang pulmonya na na-trigger ng bacteria. Bilang karagdagan sa antibiotic, ang gamot sa ubo ay isa sa mga gamot na ginagamit upang gamutin ang ubo at alisin ang plema sa baga. Bibigyan ka rin ng doktor ng mga gamot na panlaban sa pananakit at lagnat para gamutin ang discomfort at lagnat na nararamdaman mo, tulad ng ibuprofen, acetaminophen, at aspirin. Gayunpaman, sa mga kaso ng malubhang pneumonia, ang pasyente ay kailangang maospital. Bilang isang hakbang sa pag-iwas, ang pagkuha ng bakuna laban sa trangkaso o trangkaso ay nakakabawas din sa panganib ng pagkakalantad sa pulmonya. [[Kaugnay na artikulo]]

Mga tala mula sa SehatQ

Ang pag-alam sa mga sintomas ng pulmonya ay mahalaga upang mas maging alerto ka at agad na maaksyunan kung maranasan mo ito. Ang medikal na paggamot sa lalong madaling panahon ay maaaring gawing simple ang proseso ng paggamot at maiwasan ang mga komplikasyon. Kung mayroon kang karagdagang mga katanungan tungkol sa pulmonya o iba pang mga sakit sa paghinga, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa aminchat ng doktorsa pamamagitan ng SehatQ family health application.I-download ang HealthyQ appsa App Store at Google Play ngayon.