Mga Dahilan ng Kahalagahan ng Pagpapakita ng Pagmamahal ng Magulang sa mga Anak

Inaamin ng karamihan ng mga magulang na mahal nila at nais nilang lumaki nang husto ang kanilang mga anak. Gayunpaman, kung minsan ang paraan ng kanilang pagpapakita ng pagmamahal ng magulang ay mali, halimbawa lamang sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga laruang pang-edukasyon at pagwawalang-bahala sa mga emosyonal na aspeto ng mga bata. Ang mga magulang ang unang guro na nagtuturo ng napakaraming bagay sa mga bata, kabilang ang mula sa emosyonal na bahagi ng pag-ibig. Sa isang pag-aaral na isinagawa sa loob ng 12 taon, napag-alaman na ang mga batang pinalaki sa pamamagitan ng pagdama ng pagmamahal ng kanilang mga magulang ay may magandang kinabukasan. Ang pagmamahal ng magulang na ito ay maaaring ibuhos sa mga simpleng paraan, isa na rito ang paggugol ng mas maraming oras sa mga anak. Sa gayon, magiging masaya at ligtas ang bata upang magkaroon ito ng positibong epekto sa maraming aspeto ng kanyang buhay.

Paano ipakita ang pagmamahal ng magulang?

Bawat magulang ay may kanya-kanyang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Ngunit sa isip, ang pagmamahal na iyon ay dapat ayusin at bumuo batay sa edad ng bata, halimbawa:
 • Kapag ang mga bata ay maliliit, ang pagmamahal ng magulang ay maaaring ipakita sa pisikal, tulad ng pagyakap, paghawak ng mga kamay, o paglalaan ng oras upang makipaglaro sa kanila. Pumili ng mga nakakatuwang laro na maaari ding gamitin ang kanilang mga pandama, gaya ng pagpapahintulot sa kanila na hawakan ang iyong mukha o buhok.
 • Kapag ang mga bata ay wala pang limang taong gulang (toddlers), ang pagmamahal ng magulang ay ipinapakita sa pamamagitan ng pagdaragdag ng pakiramdam ng seguridad sa mga bata at pag-imbita sa mga bata na talakayin nang husto ang kanilang pang-araw-araw na gawain.
 • Kapag lumaki ang mga bata, ang anyo ng pagmamahal ng magulang ay higit sa mga hindi pisikal na kadahilanan, halimbawa pag-alala sa mga kaarawan; o paggalang sa damdamin ng bata, halimbawa kapag siya ay nabigo o nagtagumpay sa paggawa ng isang bagay.
Isa sa mga istilo ng pagiging magulang na inirerekomenda ng mga psychologist ay positibong pagiging magulang. Sa kasong ito, ang mga magulang ay nagpapakita ng init at pagmamahal sa mga bata, ngunit ipinapatupad pa rin ang mga patakaran na dapat sundin ng mga bata na may layuning makabuo ng isang mas matatag na kaisipan at emosyonal na bata. Sa positibong pagiging magulang, Ang mga anyo ng pagmamahal ng magulang sa kanilang mga anak ay kinabibilangan ng:
 • Mainit at mapagmahal na pakikipag-ugnayan sa mga bata

Sa bawat oras na nakikipag-ugnayan ka sa iyong anak, tiyaking oras na para i-bonding ang iyong relasyon sa iyong anak. Tiyaking nakikipag-eye contact ka, ngumiti, o magpakita ng ilang partikular na ekspresyon, at dagdagan ang pisikal na aktibidad kasama ang iyong anak.
 • Paglikha ng mga hangganan, tuntunin at kahihinatnan

Ang pagmamahal sa mga bata ay hindi nangangahulugan ng pagpapalaya sa mga bata na gawin ang lahat ng mga bagay na gusto nila. Sa kabilang banda, ang pagmamahal ng magulang dito ay maaaring mangahulugan ng paggawa ng mga alituntunin para sa at pakikipag-usap sa mga ito sa mga anak upang maunawaan at maisabuhay nila ang mga ito nang may disiplina.
 • Pakikinig at pakikiramay sa mga bata

May mga damdamin din ang mga bata na gustong pahalagahan. Samakatuwid, ang mga magulang ay dapat maglaan ng oras upang makinig sa mga reklamo at pagpapahayag ng kaligayahan ng kanilang mga anak upang ipakita na nagmamalasakit ka sa kanila.
 • Pagtulong sa mga bata na malutas ang kanilang mga problema

Kapag ang iyong anak ay nakahanap ng isang dead end sa isang problema, ikaw ang unang mag-alok ng tulong. Ang pagmamahal ng magulang dito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagtulong sa mga bata na makahanap ng mga solusyon, hindi ikaw ang bahala sa paglutas ng problema.
 • Paglikha ng isang gawain sa mga bata

Ang pagkakaroon ng routine kasama ang mga anak ay isang halimbawa ng pagmamahal ng magulang sa kanilang anak. Ang mga gawaing ito ay hindi kailangang mahal o sobrang kumplikado. Halimbawa, maaari mong regular na magkuwento ng mga engkanto sa mga bata bago matulog. Bilang karagdagan, maaari ka ring magluto ng mga cake kasama ang mga bata. Bagaman ito ay tila walang halaga, ang gawaing ito ay makapagpapatibay sa ugnayan ng mga magulang at kanilang mga anak.
 • Isali ang mga bata sa paggawa ng mga desisyon

Ang anyo ng pagmamahal ng magulang sa kanilang mga anak ay maaaring malikha sa pamamagitan ng pagsali sa bata sa paggawa ng mga desisyon. Pag-uulat mula sa Mga Magulang, ang mga desisyong ginawa ay hindi kailangang maging masyadong mabigat. Halimbawa, hilingin sa bata na magpasya kung anong pagkain ang kakainin nang magkasama o hayaan ang bata na pumili ng destinasyong bakasyunan kasama ang pamilya. Ito ay makapagpaparamdam sa mga bata na pinahahalagahan at minamahal ng kanilang mga magulang. [[Kaugnay na artikulo]]

Bakit dapat maramdaman ng mga anak ang pagmamahal ng magulang?

Ang pagmamahal ng magulang ay ang pundasyon na bumubuo sa pagkatao ng isang bata sa kabuuan, mula sa pisikal, mental, emosyonal na lakas, hanggang sa kanilang kakayahang umangkop sa isang kapaligirang panlipunan. Ang pagmamahal ng magulang ay tutukuyin din ang pag-iisip at mga pagpipilian sa buhay ng mga bata sa mahabang panahon. Ang pangkalahatang mga benepisyo ng pagmamahal ng magulang para sa mga bata ay:
 • Ang mga bata ay magiging masaya at makakapagtatag ng maayos na relasyon sa kanilang mga kaibigan
 • Ang mga bata ay hindi madaling ma-stress at maaaring umangkop sa mahihirap na sitwasyon na kanilang kinakaharap
 • Pasiglahin ang paglaki ng isip ng mga bata, gayundin ang emosyonal na kakayahan (EQ) at mga kasanayan sa wika
 • Bumuo ng tiwala sa sarili at isang positibong saloobin sa mga bata
 • Ang pagmamahal ng magulang na ipinapakita araw-araw ay makakatulong sa mga bata na makamit ang akademikong tagumpay
 • Ang mga bata ay may mas mahusay na mga kasanayan sa paglutas ng problema.

Ano ang mangyayari kapag hindi naramdaman ng mga anak ang pagmamahal ng kanilang mga magulang?

Ang pagkabata ay isang mahalagang panahon para sa pag-unlad ng utak. Kung walang pagmamahal ng magulang, ang mga bata ay mas malamang na lumaki na maging masungit, galit, independyente, o hindi nababaluktot na mga adulto. Sa matinding kaso, ang kawalan ng pagmamahal ng magulang sa buhay ng isang bata ay may potensyal na hubugin ang rebeldeng pagkatao ng bata. Kapag naramdaman ng mga bata na kulang sila sa pagmamahal ng magulang, mataas ang panganib nilang makagawa ng iba't ibang anyo ng juvenile delinquency, tulad ng pag-abuso sa droga at iba pang kriminal na gawain. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa kalusugan ng iyong anak, huwag mag-atubiling magtanong sa doktor sa SehatQ family health app nang libre. I-download ito sa App Store o Google Play ngayon.