Kung paano magpasalamat ay kailangang ituro sa mga bata, narito ang mga tip

Kung paano magpasalamat sa mga bata ay kailangang ituro sa murang edad. Ito ay isa sa mga mahahalagang ekspresyon na karaniwang ginagamit sa pang-araw-araw na komunikasyon. Sa pamamagitan ng pasasalamat, mahikayat ang mga bata na lumaking magalang at magalang sa iba. Ang mga magulang ay may mahalagang papel sa pagtuturo sa mga bata kung paano sila pasalamatan. Bilang unang paraan para matuto ang mga bata, dapat kang magpakita ng magandang halimbawa para sa iyong anak.

Mga tip sa pagtuturo sa mga bata kung paano maging mapagpasalamat

Ang pagpapahayag ng pasasalamat ay isang anyo ng pagpapahalaga. Tulad ng mga salitang paumanhin at pakiusap, ang pasasalamat ay hindi gaanong mahalaga. Narito ang mga tip sa pagtuturo sa mga bata kung paano magpasalamat na magagawa mo:
  • Simulan ang pagsasanay nang maaga

Maaari mong sanayin ang iyong anak na magpasalamat mula sa pagkabata. Sa tuwing bibigyan ka niya ng isang bagay, ngumiti at magpasalamat. Pwede mo rin siyang yakapin. Ang masigasig na tugon na ito ay pinaniniwalaan na hinihikayat ang mga bata na ulitin o subukang gayahin ito.
  • Maging halimbawa sa mga bata

Ang mga magulang ay dapat maging isang magandang halimbawa para sa mga anak Sa halip na mag-utos na magpasalamat sa iyo, dapat kang maging isang halimbawa para sa mga bata. Ugaliing magpasalamat sa kanya sa harap niya upang maunawaan ng bata at magsimulang bumuo ng ugali. Halimbawa, pagkatapos tumulong ang iyong anak sa pag-aayos ng mesa, sabihin ang salamat para dito. Turuan din siyang magpasalamat kapag may nagbigay sa kanya ng isang bagay, tulad ng kendi, cake, o laruan.
  • Sabihin nang taimtim na salamat

Ang pagsasabi ng salamat upang pahalagahan ang iba ay talagang isang magandang bagay. Gayunpaman, mas mabuti ang taimtim na pananalita. Kailangan mong turuan ang iyong maliit na bata kung paano magpasalamat sa kanila nang taos-puso. Sabihin sa kanya na ang pagpapahayag ng pasasalamat ay hindi lamang mga salita, dapat itong mula sa puso. Ito rin ay isang anyo ng pasasalamat sa kanyang nakuha.
  • Iwasan ang pag-uugali ng bastos

Iwasan ang pagiging bastos sa pagtuturo sa mga bata kung paano magpasalamat. Halimbawa, "kung hindi ka magpasalamat, sasampalin ka ni nanay." Pipilitin talaga nito ang bata na gawin ito. Maging matiyaga at magbigay ng mga halimbawa nang palagian upang maunawaan nang mabuti ng mga bata. Maiintindihan niya kung kailan dapat magpasalamat nang hindi nananakot. Kung nagtagumpay ang bata sa paggawa nito, huwag kalimutang magbigay ng pagpapahalaga.
  • Paalalahanan kapag nakalimutan ng mga bata

Paalalahanan ang mga bata nang hindi gumagamit ng karahasan Kung paano turuan ang mga bata na maging mapagpasalamat ay hindi laging madali. Minsan, nakalimutan niyang gawin ito. Likas sa mga bata ang makalimot kapag nalilito ang kanilang isipan. Gayunpaman, maaari mong subukang paalalahanan siya. Kung nakalimutan ng iyong anak na magpasalamat, maaari mo siyang paalalahanan sa pamamagitan ng pagsasabing "Para sa iyo ito, sa susunod ay huwag kalimutang magpasalamat." Maaari nitong ipaalala sa bata ang magandang ugali na ito. Tungkulin ng mga magulang na turuan ang kanilang mga anak na magkaroon ng mabuting pagkatao. Huwag hayaan ang bata na walang pakiramdam ng paggalang at kumilos nang di-makatwiran nang walang utang na loob. [[Kaugnay na artikulo]]

Mga benepisyo ng pagtuturo sa mga bata kung paano maging mapagpasalamat

Mayroong ilang mga benepisyo na maaaring makuha sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga bata kung paano maging mapagpasalamat, katulad:
  • Bigyang-pansin ang maliliit na bagay na dapat ipagpasalamat

Ang pagtuturo sa isang bata na magpasalamat ay makapagpapasigla sa kanya na bigyang pansin ang maliliit na bagay na dapat niyang ipagpasalamat. Ito ay maaaring maging higit na pahalagahan ng bata ang ibinibigay sa kanya upang hindi siya kumilos nang basta-basta.
  • Linangin ang paggalang sa isa't isa

Ang pagtuturo ng pasasalamat ay maaaring magsulong ng paggalang sa isa't isa. Halimbawa, magpasalamat kapag tumulong ang iyong anak sa paglilinis ng bahay. Kaya, maramdaman niyang pinahahalagahan siya at may positibong impluwensya ang ginagawa niya.
  • Dagdagan ang paggalang sa iba

Ang pagbibigay ng pasasalamat ay maaaring magpapataas ng paggalang sa iba. Nauunawaan niya na ang pagsisikap, regalo, o tulong ng iba ay dapat pahalagahan.
  • Hikayatin ang mga bata na kumilos nang maayos

Ang pagtuturo sa mga bata kung paano magpasalamat ay maaaring humimok ng mabuting pag-uugali. Kapag maganda ang ugali ng mga tao sa kanyang paligid, maaaring gayahin ng mga bata ang mga ugali na ito. Kaya, mahalagang turuan ang mga bata kung paano maging mapagpasalamat mula sa murang edad. Tiyaking palagi kang mabuting halimbawa para sa iyong anak, oo ! Samantala, kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa kalusugan ng iyong anak, diretsong tanungin ang doktor sa SehatQ family health app. I-download ngayon sa App Store at Google Play .