Mga Disadvantaging Paraan ng Self-indulgence Dahil sa Threshold Personality Disorder

Ang mga taong may sakit sa pag-iisip ay maaaring magpakita ng iba't ibang pag-uugali, kaysa sa karaniwang tao. Nalalapat din ito sa mga taong may borderline personality disorder, na palaging nakadarama ng kalungkutan at madalas na kumikilos nang pabigla-bigla. Nag-iiwan ito sa kanila ng iba't ibang paraan ng pagbibigay-kasiyahan sa sarili, at maaaring makatalo sa sarili. Borderline personality disorder ay nailalarawan sa pamamagitan ng hindi matatag na mood at relasyon, sa mga nagdurusa. Ang mga taong may ganitong personality disorder, ay mahihirapang i-regulate ang mga emosyon, kaya patuloy silang emosyonal sa mahabang panahon. Ang karamdamang ito ay kadalasang nararanasan ng mga nagdurusa sa kanilang maagang 20s.

Pag-uugali at mga paraan upang masiyahan ang iyong sarili sa mga taong may borderline personality disorder

Isa sa mga katangian o sintomas na nararanasan ng mga taong may borderline personality disorder ay isang talamak na pakiramdam ng kawalan ng laman o kawalan ng laman. Mabilis na nainip ang mga nagdurusa, at palaging naghahanap ng pagtakas. Ang isa pang katangian ng mga taong may borderline personality disorder ay matinding impulsivity, o paggawa ng mga bagay nang walang iniisip. Isang pananaliksik na inilathala sa Journal of Personality Disorders iniulat, ang pabigla-bigla na pag-uugali ay ang paraan ng nagdurusa, upang makakuha ng kasiyahan sa maikling panahon. Ang ilang mga halimbawa ng mga paraan upang masiyahan ang iyong sarili, sa mga taong may mga threshold disorder, katulad:

1. Pananakit sa sarili (pagsira sa sarili)

Nakapipinsala sa sarili na pag-uugali, o naninira sa sarili, kadalasang ipinapahiwatig ng mga taong may borderline personality disorder. Ang pag-uugali na ito ay sinasadya, at siyempre ay maaaring makapinsala sa nagdurusa. Ang ilang halimbawa ng pag-uugaling nakakapinsala sa sarili ay kinabibilangan ng paggupit ng balat, pagsunog ng mga bahagi ng katawan, pagtusok ng karayom ​​sa balat, o pagkamot ng balat nang husto.

2. Ang pagkakaroon ng hindi ligtas na pakikipagtalik

Ang mga taong may borderline personality disorder ay madalas na nakikisali sa hindi ligtas na pakikipagtalik, dahil sa mapusok na katangian ng kanilang mga sintomas. Ang mga nagdurusa ay nagsasagawa rin ng libreng pakikipagtalik, sa pamamagitan ng madalas na pagpapalit ng mga kapareha. Ang hindi ligtas na pag-uugali sa pakikipagtalik ay nauugnay sa mga katangian ng nagdurusa, na kadalasang nakakaramdam ng walang laman, walang laman, naiinip, o nag-iisa.

3. Sobrang paggastos nang walang pagpaplano

Ang paggastos ng masyadong maraming pera ay isang mapusok na pag-uugali na kadalasang ginagawa ng mga taong may borderline personality disorder. Ang paggastos ng perang ito ay maaaring sa anyo ng pagsusugal, o pagbili ng mga bagay na hindi kailangan. Ang isang pag-aaral sa Estados Unidos ay nag-ulat na ang borderline personality disorder ay nauugnay din sa compulsive shopping disorder. Ang mga taong may compulsive shopping disorder ay hindi maaaring pigilan ang kanilang sarili sa pagbili ng mga bagay na hindi naman nila kailangan.

4. Paggawa ng pisikal na karahasan

Ang mga taong may borderline personality disorder ay may matinding galit. Ang impulsivity, na kadalasang nararanasan ng mga nagdurusa, ay maaaring maging pisikal na agresibo sa iba. Ang pisikal na karahasan, na maaaring gawin ng mga nagdurusa ng karamdamang ito, ay na-trigger ng isa pang mental disorder na nararanasan nang sabay-sabay. Ito ay dahil ang mga taong may borderline personality disorder ay may posibilidad ding makaranas ng iba pang mga karamdaman sa parehong oras, tulad ng mga anxiety disorder, bipolar disorder, antisocial personality disorder, at ilang partikular na substance abuse disorder. Bilang karagdagan sa mga paraan upang masiyahan ang iyong sarili sa itaas, ang mga taong may borderline personality disorder ay maaari ding gumawa ng iba pang mapusok na pagkilos. Halimbawa, pagpapahayag ng labis na damdamin, labis na pagkain (binge eating), sirain ang kalapit na ari-arian, o banta na sasaktan ang iba.

Ang iba't ibang pag-uugali ng mga taong may borderline personality disorder ay maaaring ang kanilang paraan ng pagharap sa mga hindi matatag na emosyong ito. Iyon self-satisfying na paraan, maaaring makapagpaginhawa sa kanila. Gayunpaman, ang kalikasan nito ay panandalian lamang. [[Kaugnay na artikulo]]

Kumonsulta sa doktor

Kung sa tingin mo ay mayroon kang ilang mga sintomas, tulad ng pakiramdam na walang laman sa loob ng mahabang panahon, kalooban na mabilis magbago, o natatakot na mapabayaan, humingi kaagad ng medikal na atensyon. Isa sa mga ito, sa pamamagitan ng konsultasyon sa isang doktor. Dahil ang kundisyong ito ay maaaring sintomas ng borderline personality disorder. Ikaw at ang mga pinakamalapit sa iyo ay lubos ding inirerekomenda na humingi ng tulong sa isang propesyonal sa kalusugan ng isip, kung gagawin mo ang alinman sa mga mapusok na aksyon sa itaas.