Totoo ba na ang paglabas ng ari ay maaaring maging sanhi ng trichomoniasis?

Ang trichomoniasis ay isang sakit na dulot ng impeksyon na may tinatawag na protozoan parasite Trichomonas vaginalis. Ang sakit na ito ay maaaring makaapekto sa sinuman, ngunit mas karaniwan sa mga kababaihan. Bilang bahagi ng mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik, ang trichomoniasis ay magpapataas ng panganib ng iba pang mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik, tulad ng HIV. [[Kaugnay na artikulo]]

Ang paghahatid ng trichomoniasis sa mga babae at lalaki

Batay sa pananaliksik, ang bilang ng mga pasyenteng may trichomoniasis ay mas mataas kaysa sa pinagsamang bilang ng mga pasyenteng may chlamydia, gonorrhea, at syphilis. Sa mga kababaihan, ang parasite na ito ay nakakahawa sa ibabang bahagi ng ihi (vaginal lips, vaginal canal, cervix, at ureters). Samantala sa mga lalaki, ang parasite na ito ay mas madalas na nakakahawa sa urethra. Samakatuwid, ang mga parasito Trichomonas vaginalis ay madaling maipasa ng isang taong nahawahan, sa isang hindi nahawaang indibidwal, sa panahon ng pakikipagtalik. Tataas ang panganib ng paghahatid sa mga indibidwal na maraming kapareha sa pakikipagtalik, may kasaysayan ng iba pang mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik, at nagkakaroon ng hindi protektadong pakikipagtalik.

Ang paglabas ng vaginal ay maaaring maging tanda ng trichomoniasis

Hanggang sa 70% ng lahat ng mga nagdurusa ng trichomoniasis ay hindi nakakaramdam ng mga partikular na sintomas o reklamo. Ginagawa nitong hindi alam ng nahawaang indibidwal na naisalin ang sakit sa kanilang mga kasosyong sekswal. Gayunpaman, kung ang parasitic infection na ito ay nagdudulot ng mga sintomas, iba't ibang reklamo ang maaaring lumitaw, mula sa banayad na pangangati hanggang sa matinding pamamaga. Ang mga reklamong ito ay nararamdaman 5-28 araw pagkatapos mangyari ang impeksiyon. Ang mga sumusunod ay sintomas na maaaring maramdaman ng mga babaeng may impeksyon sa trichomoniasis.
  • Pangangati, nasusunog na pandamdam, at pamumula at pananakit sa pubic area
  • Hindi komportable kapag umiihi
  • Ang discharge mula sa ari na amoy malansa hanggang mabaho, na may pagbabago sa kulay sa kulay abo-puti o dilaw-berde

Trichomoniasis at iba pang impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik

Ang mga taong may trichomoniasis ay mas madaling magpadala o makakuha ng iba pang mga impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik, tulad ng bacterial vaginosis, candidiasis, HIV, genital herpes, chlamydia, gonorrhea, at syphilis. Sa mga buntis na kababaihan, ang trichomoniasis ay maaaring maging sanhi ng napaaga na kapanganakan, mababang timbang ng mga sanggol, at paghahatid ng parasito ng trichomoniasis sa mga bagong silang.

Ang pakikipagtalik na tulad nito ay maaaring maiwasan ang trichomoniasis

Tulad ng iba pang mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik, maiiwasan ang trichomoniasis kung wala kang pakikipagtalik (abstinence) alinman sa pasalita, vaginally, at anal. Gayunpaman, kung ikaw ay aktibo sa pakikipagtalik, ang mga sumusunod na bagay ay maaaring gawin upang maiwasan ang paghahatid ng trichomoniasis at iba pang mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik.
  • Ang pakikipagtalik sa isang kapareha (monogamy). Mas mainam kung ikaw at ang iyong kapareha ay nasuri para sa mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik at nasuri na negatibo.
  • Gumamit ng latex condom tuwing nakikipagtalik ka. Maaaring maiwasan nito ang trichomoniasis at iba pang mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik. Ngunit tandaan, ang mga parasito ay maaaring makahawa sa mga lugar na hindi sakop ng condom.
Kung ikaw o ang iyong kapareha ay nakakaramdam ng ilan sa mga sintomas ng trichomoniasis, tulad ng mabahong discharge ng ari o pananakit sa ari, kumunsulta agad sa doktor, upang sumailalim sa pagsusuri at pagsusuri para sa iba pang mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik.