Ang Bakterya na kumakain ng laman ay Nag-trigger ng Necrotizing Fasciitis, Maaaring Pigilan ng Malusog na Pag-uugali sa Pamumuhay

Ang malusog na pag-uugali sa pamumuhay ay hindi lamang upang mapanatili ang kalusugan, ngunit din upang maiwasan ang ilang mga sakit o impeksyon. Maraming nakamamatay at mapanganib na sakit at impeksyon na mukhang nakakatakot na maiiwasan sa pamamagitan ng malusog na pamumuhay. Isa sa mga ito ay isang bacterial infection na kilala bilang necrotizing fasciitis . Necrotizing fasciitis kilala bilang ang sakit na dulot ng "flesh-eating bacteria". Iba-iba rin ang bacteria na nag-trigger ng sakit na ito, mula sa group A streptococcus,Escherichia coli, hanggangStaphylococcus aureus(hindi pangkaraniwan).

ward necrotizing fasciitis na may malusog na pamumuhay

Necrotizing fasciitis ay isang bacterial infectious disease na maaaring magdulot ng nakamamatay na mga epekto, tulad ng pagkakaroon ng pagputol ng mga nahawaang paa necrotizing fasciitis sa kamatayan o kamatayan. Kaya naman, mas makabubuti kung maiiwasan mong mahawanecrotizing fasciitis. Maaaring pigilan ka ng malusog na pag-uugali sa pamumuhay necrotizing fasciitis . Sa pangkalahatan, lumilitaw ang impeksiyong bacterial dahil sa isang sugat. Ang malusog na pag-uugali sa pamumuhay sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kalinisan ng sugat ay mahalaga ding ilapat upang maiwasan ang sakit na ito. Kahit na ang kaunting sugat ay dapat hawakan nang maingat at sterile, tulad ng paglilinis ng sugat gamit ang sabon at tubig, pagtatakip sa sugat ng malinis at tuyo na benda, paggamot ng fungal infection gamit ang sabon at tubig. kaagad, at makipag-ugnayan sa doktor para sa mas malala at malalalim na sugat. Kung mayroon kang sugat o impeksyon sa balat, iwasang lumangoy sa mga swimming pool, ilog, lawa, o karagatan nang ilang sandali. Iwasan din ang pagbababad sa mga hot spring. Mahalaga rin na ilapat ang malusog na mga gawi sa pamumuhay, kabilang ang masigasig na paghuhugas ng mga kamay gamit ang sabon at tubig. Mahalagang maghugas ng kamay bago maghanda ng pagkain, kumain ng pagkain, pagkatapos gumamit ng banyo, at pagkatapos bumahing o umubo.

Pangkalahatang-ideya ng necrotizing fasciitis

Necrotizing fasciitis makapinsala sa balat at fat tissue sa katawan na nagpapakilala sa kondisyong ito bilang "flesh-eating bacteria". Impeksyon sa bacteria necrotizing fasciitis bihira ngunit ang mga epekto ay lubhang mapanganib. Necrotizing fasciitis karaniwang sanhi ng bacteria na 'kumakain ng laman', gaya ng streptococcus group A. Ang mga bacteria na ito ay talagang bacteria na nagdudulot ng strep throat, ngunit sa ilang partikular na kaso, ang bacterial infection na pumapasok sa balat ay maaaring magdulot ng necrotizing fasciitis . Maaaring mangyari ang mga impeksiyong bacterial kapag ang bakterya ay pumasok sa balat sa pamamagitan ng mga gasgas, pinsala, paso, sugat sa pagbutas, sugat sa operasyon, o dahil sa kagat ng insekto. Samakatuwid, ang malusog na pag-uugali sa pamumuhay, tulad ng paglalapat ng mabuting personal na kalinisan ay maaaring maiwasan ang impeksyong ito. Necrotizing fasciitis maaari pa itong lumitaw kahit na walang pisikal na pinsala sa ibabaw ng balat, tulad ng mga pinsala sa kalamnan at iba pa. Impeksyon sa bacteria necrotizing fasciitis maaaring maipasa kung ang pasyente ay nakipag-ugnay sa balat sa ibang tao. Gayunpaman, bihira ang paghahatid ng contact sa balat. Ang mga nahawaang tao ay karaniwang nakakakuha ng sakit kapag sila ay may mga sugat, may mahinang immune system, o may bulutong-tubig.

Mga palatandaan ng necrotizing fasciitis

Sintomas ng necrotizing fasciitis mahirap tuklasin sa una, dahil ang mga nakikitang sintomas ay hindi mukhang seryoso at kahawig ng trangkaso. Ang mga maagang sintomas ay maaaring lumitaw na ang pakiramdam lamang ay pulang balat at pakiramdam na mainit o parang normal na pinsala sa kalamnan. Maaaring maiwasan ng malusog na pamumuhay necrotizing fasciitis , ngunit alamin ang mga indikasyon ng impeksiyong bacterial necrotizing fasciitis makakatulong sa iyo na mabawasan ang mga nakakapinsalang epekto ng necrotizing fasciitis . Minsan ang mga nagdurusa ay nakakahanap din ng maliliit na pulang bukol na masakit, ngunit sa paglipas ng panahon, lumalala ang pananakit at mga bukol. Ang pagkawalan ng kulay ng balat, mga paltos, mga bukol, mga sugat sa balat, mga itim na tuldok, o nana ay nagsisimulang lumitaw sa nahawaang lugar. Higit pa rito, ang pasyente ay makakaranas ng lagnat, pagkahilo, pagsusuka, pagduduwal, pagbaba ng dalas ng pag-ihi, at pakiramdam ng panghihina.

Sino ang nasa panganib?necrotizing fasciitis?

Magiging mas madaling kapitan ka sa impeksyon ng bakteryang kumakain ng laman na nag-triggernecrotizing fasciitiskung mahina ang immune system mo, o may iba pang sakit, tulad ng diabetes, cancer, at iba pa. Bilang karagdagan, mas nasa panganib ka ring makakuhanecrotizing fasciitis kung mayroon kang mga sugat sa balat, may sakit sa puso o baga, gumamit ng narcotics, at gumamit ng steroid. [[Kaugnay na artikulo]]

Paghawaknecrotizing fasciitis

Paghawaknecrotizing fasciitisGinagawa ito sa pamamagitan ng pag-iniksyon ng isang malakas na antibiotic sa isang ugat. Gayunpaman, bago mag-inject ng antibiotic, aalisin ng doktor ang dead body tissue para makapasok ang antibiotic sa infected area. Sa malalang kaso, hindi mapipigilan ang impeksiyon at mapipigilan lamang na kumalat sa pamamagitan ng pagputol. Samakatuwid, agad na kumunsulta sa isang doktor kung sa tingin mo ay nakakaranas ka ng mga palatandaan ng:necrotizing fasciitis.