3 Uri ng Bipolar Disorder at Paggamot Nito na Kailangan Mong Malaman

Ang bipolar disorder ay isang kondisyon na nagtatampok ng matinding pagbabago sa mood at pagbabagu-bago sa antas ng enerhiya at aktibidad na nagpapahirap sa pang-araw-araw na buhay. Ang karamdamang ito ay dating kilala bilang manic depression, na isang malubhang sakit sa isip. Kung hindi ginagamot nang maayos, ang bipolar disorder ay makakasira sa mga relasyon sa lipunan, mga landas sa karera, at edukasyon ng mga nagdurusa. Sa ilang mga kaso, ang karamdamang ito ay maaaring humantong sa pagpapakamatay. Humigit-kumulang 2.9% ng mga Amerikano ang na-diagnose na may bipolar disorder at humigit-kumulang 83% ng mga kaso ay inuri bilang malala. Ang sakit sa isip na ito ay karaniwang nangyayari sa edad na 15-25 taon, bagaman maaari itong mangyari sa anumang edad, kapwa babae at lalaki. Narito ang ilang mahahalagang punto tungkol sa bipolar disorder:
  • Ang bipolar disorder ay isang seryosong kondisyon na nagdudulot abnormal na nagbabago ang mood.
  • Ang isang taong may bipolar disorder ay nakakaranas ng kahibangan o hypomania at depresyon, na maaaring humantong sa psychosis.
  • Ang yugto ay maaaring tumatagal ng ilang linggo o buwan, na may matatag na panahon sa gitna.
  • Maaaring mapawi sa pamamagitan ng pag-inom ng droga, ngunit kailangan ng tamang dosis.
May tatlong uri ng bipolar disorder:

1. Bipolar I Disorder

Ang mga taong may bipolar I disorder ay maaaring masuri na may mga sumusunod na katangian:
  • Nagkaroon ng isang manic episode.
  • Ang pasyente ay dati nang nagkaroon ng major depressive episode.
  • Dapat alisin ng mga doktor ang mga karamdaman na walang kaugnayan sa bipolar, tulad ng mga delusyon, schizophrenia, at iba pang mga sakit na psychotic.

2. Bipolar II Disorder

Sa diagnosis ng bipolar II disorder, ang pasyente ay nakakaranas ng higit sa isang depressive at hypomanic episode. Ang hypomania ay isang mas banayad na kondisyon kaysa sa kahibangan. Ang mga sintomas ay hindi magandang pattern ng pagtulog, pagiging mapagkumpitensya, at masigla. Ang Type II bipolar disorder ay maaari ding kasangkot sa isang halo-halong bahagi sa pagkakaroon ng mga sintomas kalooban magkatugma (mga guni-guni o maling akala na ang mga pare-parehong paksa ay kinabibilangan ng kakulangan, pagkakasala, sakit, kamatayan, nihilismo, o tamang parusa) o sintomas kalooban hindi naaayon (mga guni-guni o delusyon na ang paksa ay hindi sumasaklaw sa mga tema sa kalooban magkatugma).

3. Cyclothymia

Ang ganitong uri ng bipolar disorder ay nagsasangkot ng mga alternatibong yugto ng mababang antas ng depresyon na may ilang mga panahon ng hypomania. Iniuuri ng mga eksperto ang ganitong uri nang hiwalay mula sa bipolar disorder, dahil ang mga pagbabago sa mood na naranasan ay hindi kasing dramatic tulad ng sa bipolar disorder. Ang isang taong na-diagnose na may bipolar ay nakakakuha ng diagnosis sa nalalabing bahagi ng kanyang buhay. Ang mga nagdurusa ay maaaring pumasok sa isang matatag na panahon, ngunit palagi silang magkakaroon ng diagnosis.

Paggamot sa Bipolar Disorder

Nilalayon ng bipolar treatment na bawasan ang dalas ng manic at depressive episodes upang sila ay mamuhay nang medyo normal at produktibo. Pinagsasama ng paggamot sa bipolar ang ilang kumbinasyon ng mga therapy, kabilang ang mga gamot at mga pisikal at sikolohikal na interbensyon.

1. Paggamot gamit ang Droga

Ang paggamot sa bipolar disorder ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagkonsumo lithium carbonate, na isang pangmatagalang gamot, upang gamutin ang mga pangmatagalang yugto ng depresyon at kahibangan/hypomania. Lithium karaniwang kinukuha nang hindi bababa sa anim na buwan.

2. Psychotherapy, CBT, at Pag-ospital

Ang psychotherapy ay maaaring makatulong sa paggamot sa mga sintomas ng bipolar disorder sa mga taong may bipolar disorder. Kung matutukoy at makikilala ng mga nagdurusa ang ilan sa mga pangunahing nag-trigger, magagawa nilang bawasan ang pangalawang epekto ng kondisyon. Makakatulong ito sa kanila sa pagpapanatili ng mga positibong relasyon sa tahanan at sa trabaho. Habang ang CBT ay isang cognitive behavioral therapy na nakatutok sa mga indibidwal at pamilya. Ang therapy na ito ay maaaring maiwasan ang pag-ulit ng mga sintomas. Ang pag-ospital para sa bipolar disorder ay bihira na ngayon. Gayunpaman, ang pansamantalang pag-ospital ay maaaring ipaalam kung may panganib na ang pasyente ay makapinsala sa kanyang sarili o sa iba.