Mag-ingat sa Mga Sintomas ng Tetanus at ang Panganib ng Mga Komplikasyon

Ang Tetanus ay isang mapanganib na impeksiyon na dulot ng bacteria Clostridium tetani. Kung nahawahan nito ang katawan, ang mga bacteria na ito ay maglalabas ng mga lason na umaatake sa nervous system. Ang karaniwang sintomas ng tetanus ay paninigas ng kalamnan. Ang Tetanus ay maaaring magdulot ng mga problema sa paghinga at maging banta sa buhay.

Sintomas ng Tetanus

Ang mga sintomas ng tetanus ay lumitaw kapag ang lason na ginawa ng bakterya ay nakakabit sa mga nerbiyos na kumokontrol sa mga kalamnan. Isang taong nabakunahan at nabakunahan pampalakas sa loob ng 10 taon ay mapoprotektahan mula sa impeksyon ng tetanus. Halos lahat ng kaso ng tetanus ay matatagpuan sa isang taong hindi pa nabakunahan. Ang tetanus ay maaaring magkaroon ng apat na pagpapakita, katulad ng neonatal o bagong silang na tetanus, localized tetanus, cephalic tetanus, at generalized tetanus. Higit sa 80% ng mga kaso ng tetanus ay pangkalahatan. Ang mga sintomas ng tetanus ay karaniwang lumilitaw sa loob ng 7-10 araw pagkatapos makapasok ang bacteria sa katawan. Gayunpaman, ang mga sintomas na ito ay maaaring mangyari nang kasing bilis ng 4 na araw o umabot ng hanggang 3 linggo bago lumitaw. Sa ilang mga kaso, lumilitaw ang mga bagong sintomas pagkalipas ng ilang buwan. Kung mas malayo ang lugar ng impeksyon mula sa central nervous system, mas mahaba ang panahon ng pagpapapisa ng itlog (oras sa pagitan ng impeksiyon at pagsisimula ng mga sintomas). Ang maikling panahon ng pagpapapisa ng itlog ay nauugnay sa mas malalang sintomas ng tetanus. Ang pinakakaraniwang sintomas ng tetanus ay paninigas ng kalamnan at pulikat. Karaniwang nagsisimula ang paninigas ng kalamnan sa mga kalamnan ng panga o tinatawag na trismus. Mga reklamong nararanasan sa anyo ng kahirapan sa pagbukas ng bibig. Ang mga spasms pagkatapos ay kumalat sa ulo, leeg, at puno ng kahoy. Kung ang mga kalamnan ng leeg at lalamunan ay pulikat, ito ay magiging mahirap na lunukin, habang ang mga kalamnan ng leeg at dibdib ay pulikat, ang mga paghihirap sa paghinga ay maaaring mangyari. Ang iba pang mga sintomas na maaari mong maramdaman kung mayroon kang tetanus ay:
  • Muscle spasms, lalo na sa mukha at leeg
  • Sakit na maaaring tumagal ng ilang minuto
  • Hindi maibuka ang bibig
  • Mahirap lunukin
  • Mga karamdaman sa paghinga
  • Mga problema sa puso
  • lagnat
Sa mga malalang kaso, ang gulugod ay maaaring bumaluktot sa isang arko o opisthotonus. Ang kundisyong ito ay nararanasan lalo na sa mga bata. Ang mga spasms ng kalamnan ay maaaring mangyari sa loob ng ilang minuto. Ang mga spasms ay na-trigger sa pamamagitan ng pagpapasigla ng tunog, liwanag, o pagpindot. [[related-article]] Ang mga sintomas ng tetanus ay maaari ding mangyari sa isang lugar, na kinasasangkutan lamang ng mga contraction ng kalamnan na nakakulong sa napinsalang bahagi. Ang isa pang uri ng tetanus ay cephalic tetanus. Ang tetanus ay nauugnay sa mga pinsala sa ulo o talamak na otitis media. Ang mga sintomas ng tetanus ay matatagpuan sa anyo ng kahinaan ng cranial nerves sa loob ng 1-2 araw pagkatapos ng impeksiyon. Kung ito ay nangyayari sa mga neonates (mga bagong silang), ang mga sintomas ng tetanus ay karaniwang lumilitaw sa loob ng 3-7 araw pagkatapos ng kapanganakan. Maaaring nahihirapan ang mga sanggol sa pagpapakain, mahinang pagsipsip o paglunok, at patuloy na umiiyak. Ang iba pang mga sintomas, tulad ng lagnat, pagpapawis, pagtaas ng presyon ng dugo, at pagtaas ng tibok ng puso, ay maaari ding sumama sa mga karaniwang sintomas ng tetanus. Ang mas maaga ang mga sintomas ng tetanus ay natagpuan at naaangkop na paggamot ay ibinigay, mas mababa ang posibilidad ng mga komplikasyon.

Mga Komplikasyon ng Tetanus

Mga komplikasyon na maaaring mangyari dahil sa pagkaantala ng paggamot ng tetanus, katulad ng mga bali. Maaaring mabali ang mga buto dahil sa matinding pulikat ng kalamnan, pagkatapos ay nangyayari ang pulikat. Ang estado ng tuluy-tuloy na kalamnan ng kalamnan ay maaari ding maging sanhi ng pinsala sa kalamnan. Ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng protina ng kalamnan na matatagpuan sa ihi. Ang pinsala sa kalamnan na ito ay maaaring humantong sa pagkabigo sa bato. Ang Tetanus ay maaari ding maging sanhi ng pulmonary embolism at aspiration pneumonia. Ang pulmonary embolism ay nangyayari kapag ang isang namuong dugo ay dumaan sa dugo at nakaharang sa pulmonary artery o mga sanga nito. Ang impeksyon sa aspiration pneumonia ay sanhi ng mga nilalaman ng o ukol sa sikmura na pumapasok sa mga baga. Kung mayroong spasm ng larynx, ang kondisyong ito ay maaaring maging sanhi ng kahirapan sa paghinga. Ang mga sakit sa paghinga at pag-aresto sa puso ay ang mga pangunahing sanhi ng kamatayan sa tetanus.