Ito ang Dahilan ng Kahalagahan ng Bakuna sa Meningitis para sa mga Pilgrim ng Hajj at Umrah

Sa pagpasok ng pilgrimage season, maraming bagay ang dapat ihanda ng mga kalahok, kabilang na ang paghahanda patungkol sa kalusugan. Bago umalis patungo sa banal na lupain, ang mga kalahok ay kinakailangang kumuha ng bakuna sa meningitis. Ang meningitis ay isang pamamaga ng lining ng utak. Sa ilang mga kundisyon, ang meningitis ay maaaring mawala nang mag-isa pagkatapos ng ilang linggo. Gayunpaman, hindi madalas, ang sakit na ito ay nagiging isang malubha at nakamamatay na kondisyon.

Ang dahilan kung bakit obligado ang mga peregrino na magpabakuna sa meningitis

Ang dahilan kung bakit kinakailangan ang mga peregrino na magpabakuna sa meningitis ay dahil ang lugar ng pagsamba ay lumalabas na isang lugar na madaling kapitan ng meningitis. Ang Saudi Arabia ay isang epidemya na bansa ng meningococcal meningitis. Dagdag pa, ang mga pilgrims na pumupunta sa Mecca ay nagmula sa buong mundo at ang ilan sa kanila ay nagmula sa mga bansa sa Sub-Saharan African, tulad ng Senegal (ang pinakakanlurang lugar) hanggang sa Ethiopia (ang pinakasilangang lugar), na siyang pinakasilangang lugar. sinturon ng meningitis. Ang lugar na umaabot mula Senegal hanggang Ethiopia ay tinatawag sinturon ng meningitis o ang sinturon ng meningitis dahil ito ang lugar kung saan kadalasan ang paglaganap ng meningitis. Kaya, para maagapan ang pagkalat ng bacteria na nagdudulot ng meningitis kapag ang milyun-milyong tao ay nagtitipon nang sabay, ang bakuna sa meningitis ay sapilitan para sa mga peregrino. Ang mga gobyerno ng Saudi Arabia at Indonesia ay nangangailangan ng probisyon ng meningitis immunization (ACYW135) para sa bawat prospective na hajj at umrah pilgrim. Ang bakunang ito ay mabisa sa pagpigil sa meningitis ng hanggang 90 porsyento. Ang mga bakuna ay ibinibigay nang hindi bababa sa 10 araw bago umalis sa Saudi Arabia. Pagkatapos makuha ang bakuna sa meningitis, ang mga peregrino ng Hajj o Umrah ay makakakuha ng International Vaccination Certificate na ikakabit bilang kinakailangan para sa pag-alis para sa Hajj o Umrah na pilgrimage.

Alamin ang higit pa tungkol sa meningitis

Ang meningococcal meningitis ay isang sakit na dulot ng bacterium na Nesseria meningitidis, katulad ng 5 uri ng bacteria o serogroups A, B, C, Y, at W-135. Maaaring mangyari ang pagkahawa sa pamamagitan ng laway na kumakalat kapag bumabahin, umuubo, humahalik, o gumagamit ng parehong kagamitan sa pagkain at pag-inom gaya ng nagdurusa. Ang bakterya ay mananatili sa panloob na layer ng balat na tinatawag na mucosa, pagkatapos ay papasok sa daluyan ng dugo at magiging sanhi ng pamamaga ng lining ng utak at bone marrow. Ang mga taong may meningitis ay makakaranas ng ilang mga sintomas, tulad ng:
 • Naninigas ang leeg
 • Mas sensitibo sa liwanag
 • Lumalabas ang pananakit ng ulo
 • Sumuka
 • Magkaroon ng pagkawala ng malay
 • kombulsyon
 • Mataas na lagnat
 • Walang gana
 • Minsan ang isang pulang pantal ay maaaring lumitaw sa balat (hal. sa meningococcal meningitis).

Mga kondisyon na naglalagay sa mga peregrino sa mas malaking panganib para sa meningitis

Mayroong ilang mga kundisyon na ginagawang mas nasa panganib ang isang tao na magkaroon ng meningitis, tulad ng:
 • Mahigit 60 taong gulang
 • May kasaysayan ng ilang partikular na sakit, tulad ng diabetes mellitus at talamak na kidney failure
 • Pagkagambala ng immune system sa katawan
 • Matatagpuan sa isang lugar na makapal ang populasyon
 • Nagkaroon ka na ba ng direktang kontak sa isang pasyente ng meningitis?
 • may HIV
 • May kasaysayan ng alkoholismo at cirrhosis sa atay
 • Ang pagkakaroon ng impeksyon tulad ng sinusitis
 • May mga deformidad ng cranial bones o bungo.
Kung may mga pilgrim na nabibilang sa isa sa mga grupo sa itaas, dapat ay mas maging maingat sila sa pagpapanatili ng kanilang kalusugan, upang hindi magkaroon ng meningitis habang sumasamba sa banal na lupain. [[Kaugnay na artikulo]]

Pigilan ang paghahatid ng meningitis sa panahon ng paglalakbay sa ganitong paraan

Upang ang pagsamba na isinasagawa ay maging mas kalmado at malusog, walang masama kung ang kongregasyon ay gumawa din ng ilang karagdagang mga hakbang sa pag-iwas sa meningitis bilang karagdagan sa mga bakuna, tulad ng:
 • Regular na hugasan ang iyong mga kamay gamit ang sabon

Maiiwasan ang pagkalat ng bacteria sa pamamagitan ng regular na paghuhugas ng kamay gamit ang sabon. Hugasan nang maayos ang mga kamay gamit ang sabon, bago at pagkatapos ng bawat pagkain. Inirerekomenda din na maghugas ka ng iyong mga kamay pagkatapos na nasa mataong lugar o pagkatapos gumamit ng pampublikong palikuran.
 • Panatilihing malinis

 Pinapayuhan ang mga congregant na huwag kumain o uminom gamit ang parehong kubyertos bilang mga estranghero. Bilang karagdagan, iwasan din ang paggamit ng mga pampaganda tulad ng lip balm, o magsipilyo ng iyong ngipin sa ibang tao.
 • Mamuhay ng malusog na pamumuhay

Ang pamumuhay ng isang malusog na pamumuhay sa pamamagitan ng pagkain ng mga masusustansyang pagkain, pag-eehersisyo, at pagkakaroon ng sapat na pahinga ay maaari ding makatulong na maiwasan ang paghahatid ng meningitis. Pinapayuhan ang mga congregant na kumain ng mas maraming prutas, gulay, at buong butil. Bilang karagdagan, kung gusto mong bumahing o umubo sa publiko, takpan ang iyong bibig at ilong gamit ang iyong mga kamay o tissue. Ang mga hakbang sa itaas ay mainam din para sa pagpapanatili ng kalusugan ng kongregasyon sa panahon ng peregrinasyon dahil mapoprotektahan nito ang katawan mula sa iba't ibang sakit maliban sa meningitis. Ang isang malusog na katawan ay makakatulong sa pagsamba sa mas maayos. Manunulat:

Dr. Dieni Ananda Putri

Mga general practitioner

Ospital ng Azra Bogor