Narito ang 11 Mga Tip para Maiwasan ang Mga Kaso ng Bullying sa Mga Paaralan, Dapat Magbasa ng mga Magulang!

Bullying o ang pambu-bully ay isang pag-abuso sa kapangyarihan o kapangyarihan na naglalayong saktan ang iba sa pisikal, sosyal, o sikolohikal. Ang pagkilos na ito ay maaaring mangyari kahit saan, kasama na sa paaralan. Upang pagtagumpayan pambu-bully Sa paaralan, ang mga magulang ay kailangang gumawa ng agarang aksyon!

Mga tip para maiwasan pambu-bully sa paaralan

Tiyak na ayaw ng nanay at tatay na mabiktima ang kanilang mga anak pambu-bully sa paaralan. Ayon sa mga pag-aaral, pambu-bully nakapag-imbita ng maraming pinsala sa mga mag-aaral na nagiging biktima, na isa ay nakakabawas sa akademikong tagumpay. Panahon na para sa mga magulang na magkaroon ng mahalagang papel sa pagpigil pambu-bully sa paaralan. Samakatuwid, unawain ang iba't ibang mga tip upang maiwasan ang pambu-bully sa kapaligiran ng pag-aaral na ito!

1. Magsimula sa bahay

Isa sa pinakamahalagang bagay na dapat iwasan pambu-bully sa paaralan ay upang matiyak na alam ng Maliit kung ano ito pambu-bully. Bilang karagdagan sa pagpapaliwanag ng kahulugan, pinapayuhan ka ring sabihin ang mga katangian pambu-bully at kung ano ang pakiramdam ng ma-bully. Simulan ang pag-uusap sa pamamagitan ng pagbanggit ng kahulugan ng malusog na pagkakaibigan at kung alin ang nakakalason. Upang pukawin ang iyong anak na gustong sagutin nang hayagan ang mga tanong, subukang magtanong ng ilang pangkalahatang tanong sa ibaba:
 • Sino ang kasama mo sa tanghalian ngayon?
 • Ano ang ginagawa mo tuwing recess?
 • May exciting bang nangyari habang pauwi?
Pagkatapos nito, maaari ka ring magtanong tungkol sa mga kaso pambu-bully nangyayari yan sa school.

2. Kilalanin ang mga katangian ng anak ng biktima pambu-bully sa paaralan

Kilalanin ang mga katangian ng biktimapambu-bullysa paaralan ang unang hakbang para mapuksa pambu-bully Ayon sa pananaliksik, ang mga bata na biktimapambu-bully sa paaralan ay hindi nais na sabihin na mayroon sila binu-bully. Samakatuwid, tukuyin ang mga katangian ng mga bata na biktima pambu-bully sa mga sumusunod na paaralan:
 • Pag-iwas sa paaralan at lahat ng aktibidad na nauugnay sa paaralan
 • Mga pagbabago sa diyeta
 • Mga pagbabago sa kalinisan ng katawan
 • Pagbagsak ng marka sa paaralan
 • Sakit ng ulo
 • Sakit sa tiyan
 • Mga pagbabago sa mood at personalidad.
Kung ang mga bagay sa itaas ay nangyari sa iyong anak, makipag-usap nang maayos sa kanila at tanungin kung ano talaga ang nangyari.

3. Turuan ang Maliit na may mabait at matatag na kalikasan

Ang Maliit ay hindi palaging biktima pambu-bully. Maaaring siya ang may kasalanan pambu-bully sa paaralan. Upang maiwasang mangyari ito, dapat ipakilala ng mga magulang sa kanya ang mabubuti at matatag na katangian. Bigyang-diin sa bata na huwag patulan o kutyain ang iba. Hindi lang pisikal na kilos, dapat alam din ng mga bata na ang kanilang mga salita ay makakasakit din sa puso ng ibang bata. Kung maagang naitanim ang mga katangiang ito, inaasahan na siya ay lumaking mabuting tao at magugustuhan ng mga nakapaligid sa kanya.

4. Turuan ang mga bata na huwag manahimik kapag inaapi

Turuan ang iyong maliit na bata na huwag maging "tahimik" kapagbully Kung wala kang kaalaman tungkol sa pambu-bully Sa paaralan, malamang na ang iyong anak ay mananatiling tahimik kapag siya ay naging biktima. Upang maiwasan ito, pinapayuhan ang mga magulang na hilingin sa kanilang mga anak na kumilos kapag sila ay naging biktima pambu-bully sa paaralan. Habang nasa-bully, turuan siyang pumunta sa malayo at agad na mag-ulat sa isang may sapat na gulang (guro), o kahit na igiit ang may kasalanan bully para huminto. Bilang karagdagan, mahalaga din para sa mga bata na malaman kung paano mag-ulat ng mga aksyon pambu-bully kapag siya ay biktima o saksi.

5. Maging pamilyar sa mga patakaran ng paaralan tungkol sa pambu-bully

Napakahalagang malaman ng mga magulang ang patakaran tungkol sa mga kaso pambu-bully sa paaralan. Subukang malaman kung sino ang tatawagan kapag ang iyong anak ay biktima pambu-bully. Bilang karagdagan, alamin din kung paano pinangangasiwaan ng paaralan ang mga kaso pambu-bully.

6. Mag-ulat ng isang kaso pambu-bully sa paaralan sa lalong madaling panahon

Kung ang iyong anak ay biktima pambu-bully, makipag-ugnayan kaagad sa guro ng paaralan o homeroom at anyayahan silang makipagkita nang personal. Sa pamamagitan ng pakikipagpulong nang harapan sa paaralan, magpapakita ka ng pangako sa pagtiyak sa mga kasong iyon pambu-bully kung ano ang mangyayari sa iyong anak ay sineseryoso. Hindi lang iyan, huwag kalimutang maghanap ng ebidensya at testigo mula sa insidente pambu-bully anong nangyari sa anak mo. Ginagawa ito upang ihanda ang kanilang sarili kung ang mga karampatang awtoridad ay makikibahagi sa pagharap sa problema.

7. Makipagtulungan sa paaralan

Bukod sa pagpapahayag ng iyong pagnanais na alisin ang aksyon pambu-bully Sa mga paaralan, mahalagang makipagtulungan ang mga magulang sa mga paaralan sa paglikha ng mga programa laban sa katiwalian.pambu-bully. Kung mayroon nang programa ang iyong paaralan, mag-alok na tumulong na sumali dito.

8. Mag-recruit ng mga magulang para tumulong sa paaralan

Kapag maraming magulang ang nakatuon sa pagpigil pambu-bully, anti-pambu-bully ang paaralan ay tatakbo nang mas maayos at mabisa. Subukang magsagawa ng mga regular na pagpupulong upang makabuo ng mga bagong ideya para sa pagharap sa pananakot sa paaralan. Pagkatapos nito, ibahagi ang ideya sa paaralan.

9. Gumugol ng oras sa paaralan kasama ang iyong mga anak

Bukod sa kakayahang makilala ang mga kaibigan, magulang, at paaralan ng iyong anak, ang iyong presensya sa paaralan ay itinuturing na makakapigil sa mga aksyon pambu-bully. Dahil ang mga salarin pambu-bully ay magkakaroon ng napakaliit na pagkakataon na i-bully ang kanyang mga kaibigan kapag may mga magulang na sumasama sa kanya.

10. Kausapin ang biktima pambu-bully sa paaralan

Isa sa pinakamabisang paraan upang maiwasan ang pambu-bully sa mga paaralan ay ang pakikipag-usap nang harapan sa mga biktima pambu-bully nito. Ipakita ang iyong empatiya bilang isang magulang o kaibigan sa kanya upang hindi niya madama na nag-iisa sa pagharap sa mga problemang ito. Ngunit tandaan, huwag mong hayaang kausapin ang biktima pambu-bully sa harap ng salarin. Maaari nitong matakot ang biktima na magsabi ng totoo. Bukod sa makakatulong sa mga biktima pambu-bully para hindi matakot, ito rin ay pinaniniwalaan na makaiwas sa mga kaso ng bullying sa mga paaralan.

11. Kausapin ang may kasalanan pambu-bully sa paaralan

Pagkatapos makipag-usap sa biktima, ngayon na ang oras para kausapin mo bilang magulang, guro, o kaibigan ang may kasalanan. pambu-bully. Huwag hayaan ang may kagagawan pambu-bully sisihin pa ang biktima. Sa kabaligtaran, tanungin ang may kasalanan pambu-bully sa school para introspect ang sarili para hindi gawin yun. Kung ikaw ay isang guro, bigyan siya ng parusa na magbibigay-daan sa kanya upang kumilos nang maayos at hindi na muling i-bully.

Masamang epekto pambu-bully sa paaralan

Bullyingsa paaralan ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa mga mag-aaral.Ang mga batang binu-bully ay maaaring makaranas ng pinsala, pisikal, sosyal, akademiko, at mental. Ang ilan sa mga masasamang bagay na ito ay maaaring mangyari sa mga mag-aaral na nakakaranas bully sa kanyang paaralan:
 • Depresyon
 • Mga karamdaman sa pagkabalisa
 • Nakakaramdam ng lungkot at pag-iisa
 • Mga pagbabago sa mga pattern ng pagtulog
 • Mga pagbabago sa diyeta
 • Medikal na Reklamo
 • Nabawasan ang akademikong tagumpay
 • Nabawasan ang pakikilahok sa paaralan
 • Mas madalas na lumalaktaw
 • nanganganib drop out mula sa paaralan.
Ang ilan sa mga masasamang bagay na ito ay maaaring maramdaman ng mga bata hanggang sa mga matatanda. Kaya naman kailangang gumawa ng isyu ang mga magulang pambu-bully bilang isang seryosong bagay.

Mga sanhi ng pambu-bully sa paaralan

Walang iisang dahilan kung bakit maaaring i-bully ng mga bata ang ibang mga bata. Gayunpaman, naniniwala ang mga eksperto, may ilang bagay na maaaring maging sanhi ng pang-aapi ng mga bata, tulad ng:
 • Pagpapahayag ng galit at pagkadismaya dahil sa mga problema sa tahanan o paaralan
 • Hindi nakapag-aral para pakialaman ang nararamdaman ng ibang tao
 • Madalas maglaro ng mga laro na naglalaman ng mga elemento ng karahasan
 • Mahilig manood ng mga pelikulang puno ng karahasan
 • Gustong makakuha ng atensyon.
[[Kaugnay na artikulo]]

Mga tala mula sa SehatQ

Bullying sa paaralan ay maaaring makapinsala sa pisikal at mental na kalusugan ng iyong mga anak. Samakatuwid, agad na kumilos upang maiwasan ito. Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa kalusugan ng mga bata, huwag mag-atubiling kumunsulta sa isang doktor sa SehatQ family health application nang libre. I-download ito sa App Store o Google Play ngayon!