Ito ang tamang etiquette sa pag-ubo at pagbahing sa publiko

Dapat malaman ng bawat indibidwal ang tamang pag-ubo at pagbahin. Dahil, ang mga impeksyon sa virus tulad ng trangkaso at iba pa ay naililipat sa pamamagitan ng patak microscopic size na lumalabas kapag umubo o bumahing ang isang tao. Huwag hayaan ang halimbawa na madalas mangyari, kapag nagsusuot ng maskara ay talagang umuubo o bumahin sa pamamagitan ng pagbukas ng maskara, pagkatapos ay muling isinara. Kaya, ang pag-alam sa tamang paraan ng pag-ubo at pagbahin ay hindi lamang isang usapin ng etika, ngunit isang pagsisikap din upang maiwasan ang paghahatid ng virus.

WHO umuubo at bumahing etiquette

Ayon sa World Health Organization, ang isang mabuti at etikal na paraan ng pag-ubo o pagbahing upang hindi makahawa sa iba ay ang laging takpan ang iyong bibig. Maging ito sa loob ng siko, tissue, o manggas. Kapag gumagamit ng tissue upang takpan ang iyong bibig, itapon ito kaagad sa isang saradong basurahan. Hindi ito tumitigil, ang mga kaka-bahing at uubo pa lang ay dapat maghugas na agad ng kamay gamit ang sabon at tubig na umaagos sa loob ng 20 segundo. Ngunit kung walang access sa tumatakbong tubig, gamitin hand sanitizer naglalaman ng 60% na alkohol. Parehong mahalaga, upang maiwasan ang paghahatid, ang mga taong dumaranas ng mga sakit sa paghinga ay dapat iwasan ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Kabilang dito ang hindi pagpasok sa paaralan o trabaho. Summarized, narito ang mga dapat at hindi dapat gawin kapag umuubo o bumahin:

1. Maaaring gawin

  • Ubo sa loob ng siko
  • Ubo sa isang tissue
  • Maghugas ng kamay bago hawakan ang mga bagay
  • Gamitin hand sanitizer

2. Hindi magawa

  • Malayang umubo sa hangin nang hindi nakasara
  • Umubo sa magkabilang palad
  • Ubo sa ibang tao
  • Ang paghawak sa ibabaw ng isang bagay pagkatapos umubo sa palad ng kamay
Bagama't madalas itong ginagawa ng maraming tao, hindi inirerekomenda ang pagtatakip ng bibig gamit ang dalawang kamay. Dahil, nangangahulugan ito ng paglilipat ng mga mikrobyo o virus sa ibabaw ng mga bagay na hinawakan pagkatapos ng pag-ubo at pagbahing. Halimbawa mga remote, doorknobs, cell phone at iba pa. Sa kabilang banda, ang pagsanay sa pagbahin o pag-ubo sa loob ng siko ay hindi rin ginagawa ng maraming tao. Kailangan ng habituation hanggang mangyari ito nang mag-isa kapag ang reflex ay umubo at bumahing. Gayunpaman, walang masama sa pagiging masanay sa wastong pag-ubo at pagbahin ng kagandahang-asal dahil maaari itong mabawasan nang malaki ang panganib ng pagkahawa.

Bakit mahalagang ugaliin ang wastong pag-ubo at pagbahing?

Napagmasdan ng mga mananaliksik mula sa Massachusetts Institute of Technology (MIT) ang kilusan patak sa pamamagitan ng isang espesyal na kamera. higit sa lahat, patak na lumalabas sa bibig ng tao kapag bumahing. Bilis patak kapag ang pagbahing ay mas mataas kaysa sa pag-ubo. Ang isang pagbahin ay maaaring kumalat patak sa bilis na 27 metro bawat segundo. Habang ang malalaking particle ay kumakalat din sa hangin sa loob lamang ng ilang segundo hanggang sa 1.8 metro. Sa kabilang banda, ang mas maliliit na particle ay maaaring manatili sa hangin nang hanggang 24 na oras at kumalat hanggang 7 metro. Kapag may nakakaalam ng tamang pag-ubo at pagbahin, siyempre mababawasan nito ang bilang ng mga virus na may potensyal na makahawa sa iba. Sa katunayan, ito rin ay gumaganap ng isang papel sa pagbabawas ng panganib ng virus na tumira sa ibabaw ng mga bagay na kadalasang nahahawakan ng maraming tao. Bagama't nararamdaman ng isang tao na banayad ang pananakit, maaari itong maging malubha sa iba na hindi sinasadyang makalanghap ng mga virus at mikrobyo mula sa walang takip na ubo o pagbahing.

Kailangan mo bang magsuot ng maskara?

Bagama't opisyal na itong inirerekomenda mula noong naganap ang pandaigdigang pandemya ng COVID-19 sa buong mundo mula noong 2020, ang pagsusuot ng maskara ay maaari ding maging isang paraan upang mabawasan ang panganib ng pagkalat. Siyempre, ang paggamit ng mga maskara ay dapat ding angkop, lalo na ang pagtakip sa ilong at bibig. Dapat ay walang bukas na puwang sa pagitan ng mukha at ng maskara. Kung tama ang pamamaraan, ang mga maskara ay talagang mas epektibo kaysa mga panangga sa mukha. Gayundin, siguraduhing huwag hawakan ang maskara habang isinusuot ito. Kung hindi mo sinasadyang mahawakan ito, hugasan kaagad ang iyong mga kamay o gamitin ito hand sanitizer. Kapag itinatapon ang maskara, alisin ito sa likod nang hindi hawakan ang harap. Itapon kaagad ang ginamit na maskara sa isang saradong basurahan. Putulin muna ang lubid upang maiwasan ang maling paggamit. [[related-article]] Pagkatapos, bumalik sa paghuhugas ng kamay muli pagkatapos itapon ang mga disposable mask. Upang higit na talakayin ang etika ng pagpigil sa paghahatid ng sakit sa mga tao sa paligid, diretsong tanungin ang doktor sa SehatQ family health app. I-download ngayon sa App Store at Google Play.