Pentavalent Immunization: Depinisyon, Iskedyul, at Mga Side Effect

Ang Pentavalent immunization ay isa sa mga hakbang na isinusulong ng Ministry of Health upang maprotektahan ang mga sanggol mula sa mga sakit na maiiwasan sa pamamagitan ng pagbabakuna (PD3I). Kaya, ano ang pagkakaiba ng bakunang ito sa iba pang mga bakuna?

Pagkilala sa pentavalent immunization

Pinoprotektahan ng pentavalent immunization ang mga sanggol mula sa iba't ibang nakamamatay na sakit.
 • Dipterya
 • Pertussis (whooping cough)
 • Tetanus
 • Hepatitis B, at
 • Mga sakit dahil sa bacterial infection Haemophilus influenzae type b (Hib), tulad ng meningitis (impeksyon ng lining ng utak) at pneumonia (impeksyon sa baga).
Sa Indonesia, ang Ministry of Health (Kemenkes) ay naglunsad ng pentavalent immunization noong 2013. Ayon sa pananaliksik na inilathala sa Health Policy and Planning, ang pentavalent immunization ay kasama sa National Immunization Program. Sa katunayan, natuklasan din ng pananaliksik na ito na naging matagumpay ang pagpapakilala ng mga bakunang pentavalent sa Indonesia.

Mga benepisyo ng pentavalent immunization

Binabawasan ng pentavalent immunization ang bilang ng mga iniksyon, sa gayo'y binabawasan ang mga side effect ng bakuna, tulad ng lagnat sa mga sanggol. Bilang karagdagan sa pagpigil sa panganib ng limang uri ng mga nakakahawang sakit sa itaas, natuklasan ng pananaliksik na inilathala ng The Nurse Practitioner na ang pentavalent vaccine ay nagpapababa ng panganib ng kamatayan sa mga sanggol dahil sa impeksyon sa bacterial ng Hib. Ang isa pang pag-aaral na inilathala sa journal na Human Vaccines & Immunotherapeutics ay nagsabi na ang pangangasiwa ng mga pentavalent na bakuna ay maaari ring gawing matagumpay ang mga regular na programa ng pagbabakuna. [[mga kaugnay na artikulo]] Ito ay dahil mas maraming mga sanggol ang maaaring makakuha ng pagbabakuna laban sa hepatitis B at Hib nang sabay-sabay, sa halip na hiwalay ang mga ito, na nagiging dahilan upang ang isang bakuna ay madaling makalimutan o maantala. Bilang karagdagan, ang isa pang benepisyo ng pentavalent immunization ay binabawasan nito ang pangangailangan para sa mga iniksyon sa pagbabakuna sa unang taon ng sanggol dahil nakakakuha na siya ng proteksyon para sa limang sakit nang sabay-sabay sa isang dosis. Nakakatulong din ito na mabawasan ang panganib na maranasan ng sanggol ang mga side effect ng pagbabakuna.

iskedyul ng pentavalent immunization

Magbigay ng pentavalent immunization bago ang sanggol ay 6 na buwang gulang. Ang bakunang ito ay kailangan lamang ibigay ng isang beses. Ang Ministry of Health ay nagsasaad na ang pentavalent immunization ay ibinibigay pagkatapos matanggap ng mga sanggol ang hepatitis B, polio, at BCG immunization upang maiwasan ang tuberculosis. Batay sa mga rekomendasyon mula sa Indonesian Pediatrician Association (IDAI), ang tatlong bakuna ay ibinibigay mula sa mga bagong silang hanggang sa edad na 1 buwan. Mamaya, ang pentavalent immunization ay ibibigay sa edad na 2, 3 at 4 na buwan, kasama ng pagbabakuna sa hepatitis B, bakuna sa polio, at bakuna sa BCG. Pinakamainam na bigyan ng pentavalent vaccine kapag ang iyong sanggol ay wala pang 6 na buwang gulang. Kung ang iyong anak ay hindi nakatanggap ng unang dosis ng pagbabakuna hanggang sa siya ay 1 taong gulang, magbigay ng pentavalent immunization sa lalong madaling panahon sa unang 2 dosis sa pagitan ng 4 na linggo, pagkatapos ay ang ikatlong dosis 6 na buwan pagkatapos ng unang dosis.

Mga side effect ng pentavalent immunization

Isa sa mga side effect ng pentavalent immunization sa mga sanggol ay fussiness.Ayon sa Vaccine Knowledge Project ng University of Oxford, ang karaniwang side effect na nangyayari sa mga sanggol pagkatapos ng pentavalent vaccine ay:
 • Sakit, pamumula, at pamamaga sa lugar ng iniksyon
 • lagnat
 • makulit na baby
 • Hot baby
 • Pagtatae
 • Nabawasan ang gana.
Samantala, ang mga bihirang epekto ay kinabibilangan ng:
 • Lagnat na may mataas na temperatura na nagdudulot ng paninikip
 • Si baby na sumisigaw ng matinis at hindi natural
 • Hypotonic-hyporesponsive (HHE) episodes, kung saan ang mga kalamnan ng sanggol ay mahina, maputla, at ang katawan ay mala-bughaw.
[[related-article]] Mayroon ding posibilidad ng anaphylactic reaction bilang side effect, ngunit kahit na ang reaksyong ito ay napaka-malas. Ang reaksyong anaphylactic ay isang reaksiyong alerdyi na nagbabanta sa buhay na dulot ng namamaga na mga daanan ng hangin. Gayunpaman, ang kundisyong ito ay bihira at maaaring magamot nang mabilis sa pamamagitan ng pagbibigay ng adrenaline. Tandaan din na hindi lahat ng sanggol ay makakaranas ng mga side effect ng pentavalent vaccine. May mga sanggol na maaaring hindi makaranas ng anumang reklamo pagkatapos ng bakuna. Ngunit para maging ligtas, palaging subaybayan ang iyong sanggol sa loob ng 48 oras hanggang 3 araw pagkatapos ng bakuna upang masubaybayan ang pag-unlad nito. Naka-standby din ang mga opisyal ng bakuna upang subaybayan ang kondisyon ng iyong anak.

Mga grupo ng mga bata na hindi dapat tumanggap ng pentavalent immunization

Ang mga sanggol na may malubhang allergy kapag binigyan ng unang dosis ng pentavalent immunization ay dapat na antalahin ang pentavalent vaccine. Inirerekomenda na ang pagbibigay ng pentavalent immunization ay ipagpaliban kung ang sanggol:
 • May kasaysayan ng malubhang reaksiyong alerhiya (anaphylactic shock) , tulad ng pangangati at pantal sa buong katawan, hirap sa paghinga, namamaga ang bibig at lalamunan kapag ang pagkuha ng unang dosis ng pentavalent vaccine o ang katawan ay napakasensitibo na nagiging sanhi ng labis na reaksyon sa alinman sa mga sangkap sa bakuna.
 • May kasaysayan ng encephalopathy (sakit na nagbabago sa paggana o istraktura ng utak) ng hindi kilalang dahilan pagkatapos ng pagbabakuna sa pertussis.
 • May sakit na parang lagnat at dumanas ng matinding karamdaman hanggang 38.5 degrees Celsius.
 • Magkaroon ng progresibong sakit na neurological , tulad ng hereditary spastic paraplegia at West's disease.
 • Mga sanggol na wala pang 6 na linggo .

Paghahanda bago ang pentavalent immunization

Bigyan ng gatas ng ina upang ang sanggol ay hindi maselan bago ang pentavalent immunization. Ilan sa mga paghahanda na dapat mong gawin bago makuha ng iyong sanggol ang pentavalent vaccine ay:
 • Tiyaking nakakakuha ng sapat na pahinga ang sanggol sa gabi bago ang pagbabakuna
 • Bigyan ng gatas ng ina dalawa hanggang isang oras bago ang pagbabakuna
 • Maaari mong subukang patulugin ang iyong sanggol sa loob ng 2 hanggang 4 na oras bago ang pagbabakuna
 • Magsuot ng komportableng damit na madaling tanggalin upang maging maayos ang pagbabakuna
 • Dalhin ang mga laruan ng iyong maliit na bata upang aliwin at makagambala sa kanya
 • Siguraduhing manatiling kalmado upang ang sanggol ay hindi mabalisa at hindi mapakali
 • Sabihin sa iyong anak sa simpleng wika na makakaranas siya ng ilang sandali.

Mga tala mula sa SehatQ

Ang pentavalent immunization ay ang kumbinasyon ng ilang mga bakuna sa isang dosis na ginagawang mas madali para sa iyong anak na hindi makaligtaan ang mga dosis ng ilang mga uri ng mga bakuna. Siyempre, dapat mong gawin ito sa oras upang ang iyong sanggol ay makakuha ng proteksyon sa lalong madaling panahon. Kung mayroon kang karagdagang mga katanungan tungkol sa pentavalent vaccine o kumpletong basic immunization, maaari kang direktang magtanong sa pinakamalapit na pediatrician o makipag-chat nang libre sa doktor sa pamamagitan ng HealthyQ family health appI-download ang app ngayon sa Google Play at sa Apple Store. [[Kaugnay na artikulo]]