Mag-ingat, ang bulutong-tubig sa mga matatanda ay maaaring magdulot ng mga komplikasyon

Ang bulutong ay kapareho ng isang sakit na kadalasang nararanasan ng mga bata. Gayunpaman, para sa mga nasa hustong gulang na hindi pa nagkaroon ng bulutong-tubig at hindi nakatanggap ng bakuna sa bulutong, maaaring tumama ang sakit na ito. Ang bulutong-tubig na nasa hustong gulang ay itinuturing na mas mapanganib kaysa kapag nararanasan ng mga bata. Bakit ganon? Ang bulutong-tubig ay itinuturing na mas mapanganib kung nararanasan ng mga matatanda, dahil mas mataas ang panganib ng mga komplikasyon. Ang bulutong-tubig ay maaari ding maging mapanganib kung ito ay nangyayari sa mga buntis, dahil ito ay may potensyal na makaapekto sa kalusugan ng sanggol sa sinapupunan. Narito ang paliwanag.

Mga Panganib ng Adult Chicken Pox

Ang paglitaw ng bulutong-tubig sa mga matatanda ay nauuna sa mga sintomas na hindi gaanong naiiba sa mga nararanasan ng mga bata. Gayunpaman, sa pangkalahatan ang mga sintomas ay mas malala. Ang mga sintomas na maaaring lumitaw ay kinabibilangan ng:
 • Mataas na lagnat na sinamahan ng pananakit at pananakit ng ulo. Karaniwang lumilitaw ang kundisyong ito mga isang araw o dalawa, bago lumitaw ang pulang pantal
 • Ang hitsura ng isang pantal sa balat. Sa una ay lilitaw bilang mga pulang spot sa mukha at dibdib, pagkatapos ay magiging mga bukol na puno ng makati na likido, at kumakalat sa buong katawan
 • Nabawasan ang gana sa pagkain, ang katawan ay mahina
Ang mga sintomas sa itaas ay lilitaw mga isa hanggang tatlong linggo pagkatapos malantad ang katawan sa virus na nagdudulot ng bulutong. Ang lagnat at karamdaman ay mararamdaman sa loob ng ilang araw. Samantala, dahan-dahang mawawala ang pantal sa loob ng isa hanggang tatlong linggo. Kahit na ang sakit na ito ay bihirang magdulot ng malubhang komplikasyon sa mga bata, ang panganib ay maaaring tumaas kapag nararanasan ng mga nasa hustong gulang, lalo na ang mga buntis na kababaihan. Ang mga nasa hustong gulang na may mahinang immune system, tulad ng mga sumasailalim sa chemotherapy, ay nasa mas malaking panganib na magkaroon ng mga komplikasyon mula sa bulutong-tubig.

Mga Komplikasyon sa Mga Pasyente ng bulutong na nasa hustong gulang

Ang bulutong ay talagang hindi isang mapanganib na sakit. Gayunpaman, ang sakit na ito ay nasa panganib na magdulot ng mga sumusunod na komplikasyon.

1. Sa Matanda

Kung ito ay nangyayari sa mga matatanda, ang bulutong-tubig ay maaaring maging isang mapanganib na kondisyon. Tinatayang aabot sa 5 hanggang 14 na porsiyento ng mga adulto na may bulutong-tubig ang nakakaranas ng mga sakit sa baga, gaya ng pulmonya. Ang kundisyong ito ay lalo na nararanasan ng mga naninigarilyo. Bilang karagdagan, ang ilan sa mga kondisyon sa ibaba ay maaari ding mangyari bilang komplikasyon ng bulutong-tubig.
 • Mga impeksyon sa balat, tisyu, o buto
 • Sepsis (isang impeksiyon na dulot ng bakterya sa daluyan ng dugo)
 • Encephalitis (pamamaga ng utak)
 • Dumudugo
 • Dehydration

2. Sa mga Buntis na Babae

Sa mga buntis na kababaihan, ang panganib ng mga komplikasyon ng bulutong-tubig ay mas mataas. Isa na rito ay ang panganib ng pneumonia (impeksyon sa baga). Lalo na kung ito ay sinamahan ng mga gawi sa paninigarilyo. Kung mas mahaba ang edad ng pagbubuntis, mas malaki ang panganib ng mga komplikasyon. Ang mga komplikasyon ng pang-adultong bulutong-tubig na nangyayari sa mga buntis na kababaihan ay maaari ring makapinsala sa sanggol. Kung ang isang buntis ay nahawaan ng bulutong-tubig sa unang 28 linggo ng pagbubuntis, magkakaroon ng panganib Fetal Varicella Syndrome (FVS) sa mga hindi pa isinisilang na sanggol. Ang FVS ay isang napakabihirang kondisyon, ngunit dapat itong bantayan, dahil maaari itong magdulot ng iba't ibang mga karamdaman sa mga sanggol, tulad ng mga katarata. Bilang karagdagan, ang kundisyong ito ay maaari ding magdulot ng mga pinsala, kapansanan sa paglaki ng mga paa, maikling postura, at pinsala sa utak. Ang pagkakalantad sa smallpox virus sa mga buntis na kababaihan sa 20 linggo ng pagbubuntis ay maaari ring tumaas ang panganib ng maagang panganganak. Kung ang isang buntis ay nahawaan ng bulutong-tubig 7 araw bago o pagkatapos ng panganganak, ang sanggol ay nasa panganib na magkaroon ng isang malalang uri ng bulutong-tubig.

3. Sa Mga Taong may Mahinang Sistema ng Immune

Ang isang mahinang immune system ay maaaring sanhi ng mga pamamaraan ng paggamot tulad ng chemotherapy o mga immunosuppressant-type na gamot. Sa mga nasa hustong gulang na may mahinang immune system at may bulutong-tubig, may panganib na magkaroon ng mga komplikasyon tulad ng mga sumusunod.
 • Pneumonia
 • Septicemia (pagkalason sa dugo)
 • Meningitis

Paano gamutin ang bulutong-tubig sa mga matatanda

Kung magkakaroon ka ng bulutong-tubig bilang isang may sapat na gulang, kakailanganin mo ng medikal na atensyon upang gamutin ang mga sintomas. Pagkatapos, kadalasan ay gagamitin mo ang mga sumusunod na gamot upang gamutin ito.
 • Calamine lotion para mapawi ang kati na dulot ng bulutong
 • gamot na pampatanggal ng lagnat para mabawasan ang lagnat
Kung hindi ka pa nagkaroon ng bulutong-tubig, o hindi ka pa nakatanggap ng pagbabakuna para sa impeksyong ito, kailangan mong mas magkaroon ng kamalayan sa bulutong-tubig na nasa hustong gulang. Tawagan kaagad ang iyong doktor kung nakakaranas ka ng mga sintomas ng bulutong-tubig. Ang mas maagang paggamot, ang panganib ng mga komplikasyon ay maaaring mabawasan.