Ang Trihexyphenidyl ay isang gamot para sa mga nagdurusa ng Parkinson

Para sa iyo na nagdurusa o may mga kamag-anak na apektado ng Parkinson, ang isang gamot na ito ay malamang na irereseta ng isang doktor. Ang gamot na trihexyphenidyl ay isa sa mga matapang na gamot na makukuha mo lamang sa pamamagitan ng reseta ng doktor. Ang gamot na trihexyphenidyl ay madalas na pinagsama sa iba pang mga gamot upang gamutin ang ilang partikular na kondisyong medikal, gaya ng Parkinson's. [[Kaugnay na artikulo]]

Ang Trihexyphenidyl ay isang gamot na ginagamit upang gamutin ang Parkinson's

Ang Trihexyphenidyl ay isa sa mga gamot na karaniwang ginagamit upang gamutin ang mga sintomas ng sakit na Parkinson na kinabibilangan ng kahirapan sa pagkontrol sa mga kalamnan at paggalaw, panginginig, kahirapan sa pagsasalita, at iba pa. Ang trihexyphenidyl ay isang uri ng gamot antimuscarinics na gumagana sa pamamagitan ng pagpigil sa acetylcholine compound sa katawan na sa huli ay nagpapahina sa mga kalamnan at nerbiyos. Pagkatapos uminom ng gamot na trihexyphenidyl, ang mga taong may Parkinson's disease ay makakaranas ng pagtaas sa kakayahang maglakad, bawasan ang labis na pagpapawis at paglalaway, at bawasan ang paninigas ng kalamnan. Ang gamot na trihexyphenidyl ay isang gamot na maaari ding huminto sa matinding kalamnan sa leeg, mata, at likod na dulot ng mga antipsychotic na gamot. Ang gamot na ito ay binubuo ng dalawang anyo, katulad ng mga tablet at solusyon. Gayunpaman, ang trihexyphenidyl ay may mga side effect at madaling abusuhin dahil ang gamot na ito ay nakapagbibigay ng kaaya-ayang hallucinogenic at euphoric effect para sa mga taong umiinom nito.

Paano uminom ng gamot na trihexyphenidyl

Katulad ng ibang mga gamot, kailangan mong sundin ang mga tagubilin mula sa iyong doktor o ang mga tagubilin para sa paggamit na nakalista sa packaging. Ang Trihexyphenidyl ay isang gamot na maaaring inumin pagkatapos o bago kumain tatlo hanggang apat na beses sa isang araw. Maaari mong putulin o durugin ang trihexyphenidyl tablet kung mahirap lunukin at dalhin ito kasama ng pagkain upang mabawasan ang sakit sa tiyan. Palaging kunin ang inirerekomendang dosis nang hindi binabawasan o dinadagdagan ang dosis na ibinigay. Huwag biglaang huminto, dahil kapag huminto ka sa pag-inom nito, lilitaw muli ang mga sintomas ng sakit na Parkinson. Mag-imbak ng gamot na trihexyphenidyl sa temperatura ng silid na may saklaw na 20 hanggang 25 degrees Celsius, at ilagay ito sa isang tuyong lugar.

Dosis at mga direksyon para sa paggamit ng trihexyphenidyl

Ang dosis ng trihexyphenidyl ay maaaring mag-iba para sa bawat pasyente. Ang dosis at tagal ng paggamit ay direktang irerekomenda ng doktor ayon sa kondisyon ng pasyente. Ang sumusunod ay ang pamamahagi ng mga dosis ng trihexyphenidyl: 1. Kondisyon: Nakakaranas ng mga sintomas ng extrapyramidal dahil sa mga side effect ng gamot Matanda: 1 mg bawat araw. Ang dosis ay maaaring tumaas sa 5-15 mg, 3-4 beses araw-araw. 2. Kondisyon: May Parkinson's disease Matanda: 1 mg bawat araw. Ang dosis ay maaaring tumaas ng 2 mg bawat 3-5 araw, hanggang sa isang dosis na 6-10 mg bawat araw.

mga bawalgamot na trihexyphenidyl

Bago inumin ang gamot na ito, siguraduhing hindi ka allergic sa trihexyphenidyl o alinman sa mga compound na nasa loob nito. Palaging sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng ilang mga gamot o suplemento. Hindi ka pinapayuhan na uminom ng trihexyphenidyl kung mayroon kang ilang partikular na kondisyong medikal, tulad ng:
 • Hypertension o mataas na presyon ng dugo
 • Sakit sa puso
 • Open angle glaucoma
 • Arteriosclerosis o pagtigas ng mga pader ng arterya
 • Sakit sa bato
 • sakit sa atay
Ang trihexyphenidyl na gamot ay isang gamot na kailangang kumonsulta sa doktor bago gamitin kung ikaw ay nasa kondisyon:
 • 65 taong gulang o higit sa 65 taong gulang
 • Pag-inom ng gamot para sa depression
 • Pag-inom ng levodopa ng gamot na Parkinson
 • May mga problema sa urinary tract o prostate
 • Pagbubuntis
 • Magpapasuso
 • Magkakaroon ng operasyon
Iwasan ang pag-inom ng gamot na trihexyphenidyl na may alkohol dahil maaaring mapataas ng alkohol ang panganib ng isa sa mga side effect ng antok mula sa gamot na trihexyphenidyl [[mga kaugnay na artikulo]]

Trihexyphenidyl .mga side effect

Bagama't kapaki-pakinabang para sa mga taong may Parkinson's disease at maaaring mabawasan ang mga side effect ng mga antipsychotic na gamot. Gayunpaman, may ilang mga side effect mula sa pag-inom ng gamot na ito. Ang mga karaniwang side effect ng pag-inom ng trihexyphenidyl ay:
 • tuyong bibig
 • Pagkadumi
 • Kinakabahan
 • Inaantok
 • Hirap umihi
 • Pagkahilo o malabong paningin
 • Hindi komportable ang tiyan
 • Sumuka
 • Nasusuka
 • Sakit ng ulo
Sa mga bata, ang pagkonsumo ng gamot na tihexyphenidyl ay maaaring maging sanhi ng mga side effect sa anyo ng pagbaba ng timbang, pagkalimot, pagkabalisa, kalamnan spasms, hindi nakokontrol na paggalaw ng katawan, kahirapan sa pagtulog. Sa pangkalahatan, ang mga side effect ng trihexyphenidyl na gamot ay kusang nawawala pagkatapos ng ilang araw o buwan. Gayunpaman, kailangan mong magpatingin sa doktor kung hindi nawawala o lumalala ang mga side effect. Bilang karagdagan, may mga malubhang epekto na nangangailangan ng agarang medikal na atensyon, lalo na:
 • lagnat
 • Pagkalito
 • sindrom malignant na neuroleptic
 • heat stroke o sobrang init ng katawan at mahirap pawisan
 • Mabilis o hindi regular na tibok ng puso
 • Mga pantal
 • Mga delusyon o guni-guni
 • Paranoya
 • Glaucoma
 • Mga problema sa pagtunaw
Kapag umiinom ka ng gamot na trihexyphenidyl, mayroon kang mas mataas na panganib na magkaroon ng dementia. Ang trihexyphenidyl na gamot ay isa sa mga gamot na may potensyal na magdulot ng pag-asa at labis na dosis, narito ang ilan sa mga katangian nito:
 • Tuyong balat
 • guni-guni
 • Namamaga
 • Mabahong hininga
 • Pagkalito
 • Pinalaki ang mga mag-aaral
 • lagnat
 • Hirap umihi
 • Mabilis na tibok ng puso
Kung ikaw o isang kamag-anak ay nakakaranas ng mga katangiang ito, agad na dalhin sila sa ospital para sa tamang pagsusuri at paggamot.