Mga Side Effects at Allergy sa Omeprazole na Dapat Mong Mag-ingat

Ang Omeprazole ay isa sa mga gamot na maaaring magamit upang gamutin ang ilang mga sakit na nauugnay sa paggawa ng acid sa tiyan. Ang Omeprazole ay isang klase ng mga gamot inhibitor ng proton pump (PPI). Ang paraan ng paggana ng mga gamot ng PPI ay sa pamamagitan ng pagpigil sa proton pump na gumaganap ng papel sa paggawa ng acid sa tiyan upang mabawasan ang antas ng produksyon ng gastric acid. Ang Omeprazole ay ginagamit bilang isang gamot para sa paggamot ng mga sakit sa pagtunaw, lalo na ang tiyan at duodenum. Ang ilan sa mga sakit na tinutukoy ay kinabibilangan ng duodenal ulcers, GERD, gastric ulcers, gastric infections na dulot ng bacteria. Helicobacter pylori, at iba pa. Dahil madalas itong inumin, magandang ideya na malaman ang mga panganib ng omeprazole pati na rin ang mga epekto nito.

Mga side effect at panganib ng Omeprazole

Ang paggamit ng gamot na omeprazole ay maaaring magdulot ng ilang mga side effect. Tandaan na ang ilang mga tao ay maaaring hindi makaranas ng mga side effect, ngunit ang mga pasyente ay maaari ring makaranas ng isa o higit pa sa mga sintomas ng omeprazole side effect. Ang kundisyong ito ay maaaring magkakaiba para sa bawat tao. Ang mga karaniwang side effect ng omeprazole ay ang mga uri ng side effect na mas madalas na itinuturing ng mga gumagamit ng omeprazole. Ang mga karaniwang side effect na maaaring mangyari pagkatapos uminom ng omeprazole ay kinabibilangan ng sakit ng ulo, pananakit ng tiyan, pagduduwal, pagsusuka, at pagdurugo o gas. Sa mga bata, ang omeprazole ay maaaring magdulot ng karagdagang side effect ng lagnat. Bilang karagdagan, may posibilidad na maaari ka ring makaranas ng mas tiyak na mga epekto. Ang mga side effect na ito ay nangyayari lamang sa isang minorya ng mga pasyente, ngunit may mga mas malalang sintomas na maaaring mapanganib. Ang mas malubhang panganib ng omeprazole ay kinabibilangan ng:
 • Magnesium deficiency na maaaring magresulta mula sa pag-inom ng omeprazole sa loob ng tatlong buwan o higit pa
 • Kakulangan ng bitamina B12 na maaaring magresulta mula sa pag-inom ng omeprazole nang higit sa tatlong taon. Ito ay dahil pinipigilan ng omeprazole ang pagsipsip ng B12 ng katawan
 • Matinding pagtatae na maaaring sanhi ng impeksiyong bacterial clostridium difficile sa malaking bituka
 • Mga sakit sa bato hanggang sa permanenteng pinsala sa bato
 • Systemic autoimmune disease lupus erythematosus (SLE)
 • Fundal gland polyps, na mga abnormal na paglaki ng cell na nangyayari sa lining ng tiyan.
 • Pamamaga ng lining ng tiyan
 • Pagkabali ng buto.
Kung ang mga side effect na naramdaman pagkatapos uminom ng omeprazole ay hindi bumuti sa loob ng ilang araw, bisitahin kaagad ang pinakamalapit na ospital. Sa partikular, kung nararamdaman mo ang panganib ng omeprazole na maaaring maging banta sa buhay. Ang paggamit ng omeprazole na labis sa inirerekomendang dosis ay maaaring magdulot ng labis na dosis. Ang ilan sa mga sintomas na lumilitaw kapag na-overdose ka, kasama ang:
 • Mahirap huminga
 • Malabong paningin
 • Nakakaramdam ng pagkalito o pagkalito
 • Parang tuyo ang bibig
 • Mataas na lagnat na nagiging sanhi ng pamumula ng balat
 • Sakit ng ulo
 • Labis na pagpapawis
 • Pagkawala ng malay (nahimatay).
[[Kaugnay na artikulo]]

Mga pakikipag-ugnayan ng Omeprazole sa iba pang mga gamot

Para sa paggamot ng sakit, ang omeprazole ay maaaring pagsamahin sa ilang iba pang uri ng mga gamot. Gayunpaman, ang omeprazole ay maaari ding maging sanhi ng ilang mga reaksyon sa gamot na nagdudulot ng pagbaba sa bisa ng gamot o pagtaas ng mga mapanganib na epekto.
 • Maaaring hindi gaanong epektibo ang Atazanavir, rilpivirine, at nelfinavir kapag iniinom kasama ng omeprazole.
 • Bukod sa hindi gaanong epektibo, ang reaksyon ng clopidogrel na may omeprazole ay maaari ding maging sanhi ng mga pamumuo ng dugo.
 • Maaaring pataasin ng Voriconazole ang mga antas ng omeprazole sa katawan, na nagdaragdag ng panganib ng mga side effect.
 • Ang pag-inom ng omeprazole na may ilang mga gamot ay maaaring maging sanhi ng pagtaas ng mga antas ng mga gamot na ito sa katawan, na nagpapataas ng kanilang mga side effect. Ang mga gamot na ito, kabilang ang saquinavir, digoxin, warfarin, phenytoin, cilostazol, tacrolimus, methotrexate, diazepam, at citalopram
 • Ang ilang uri ng mga gamot ay maaaring magpababa ng mga antas sa katawan kapag kinuha kasama ng omeprazole, na ginagawang hindi gaanong epektibo. Kasama sa mga gamot na ito ang ampicillin esters, ketoconazole, mycophenolate mofetil, erlotinib, at mga gamot na naglalaman ng iron.
 • Ang ilang mga gamot, tulad ng St. John's wort at rifampin, ay maaaring magpababa ng antas ng omeprazole sa katawan upang mabawasan ang bisa nito.
Upang maiwasan ang mga hindi gustong reaksyon sa gamot, sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa iyong kondisyong medikal, gayundin kung anong mga gamot, bitamina, o suplemento ang kasalukuyan mong iniinom. Kaya, maaaring magreseta ang mga doktor ng omeprazole sa tamang dosis.

Mga kaso ng matinding reaksiyong alerhiya sa omeprazole

Bagama't ang omeprazole ay isang gamot na bihirang nagdudulot ng mga side effect at allergic reaction, ilang allergic reaction ang naiulat sa mga pag-aaral. Mananaliksik saAng American Journal of Gastroenterology iniulat ang saklaw ng malubhang reaksiyong alerhiya na nailalarawan sa paglitaw ng:
 • Makating pantal sa mga palad at talampakan
 • Angioedema sa mukha
 • Edema o pamamaga ng talukap ng mata at ilong
 • Nasusuka
 • Urticaria
 • Nahihilo
 • Nanghihina
Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, itigil kaagad ang paggamit ng omeprazole at magpatingin sa doktor. Maaari mo ring gawinSkin Prick Test (skin prick test) pagkatapos na matagumpay na ihinto ang allergic reaction. Ayon sa pananaliksik, kahit na ang Skin Prick Test sa mga PPI ay medyo simple, ito ay napatunayang ang pinakatumpak na paraan ng pag-detect ng mga allergy.

Ano ang kailangang isaalang-alang upang maiwasan ang mga panganib ng omeprazole

Ang Omeprazole ay dapat inumin ayon sa mga tagubilin ng doktor upang maiwasan ang mga panganib ng gamot na ito. Ang mga doktor ay maaaring magreseta ng iba't ibang dosis ng omeprazole para sa bawat pasyente dahil ito ay nababagay sa ilang mga pagsasaalang-alang, tulad ng sakit ng pasyente at kalubhaan nito, edad ng pasyente, timbang, at mga gamot, bitamina, at iba pang mga supplement na iniinom.