Ang Pag-alam sa Terminal Lucidity, Isang Tanda na May Mamamatay

Maraming bagay ang madalas na nag-iimbita ng malaking tandang pananong na may kaugnayan sa pagkamatay ng isang tao. Isa na rito ay terminal lucidity, ito ay ang kondisyon kapag ang isang tao ay mukhang malusog bago mamatay. Siguro hindi lang isa o dalawang tao ang nakakaramdam ng ganito. Kapag ang kanilang mga mahal sa buhay ay nakahiga nang walang magawa sa kritikal na kondisyon, ngunit biglang bumalik sa kalusugan at maaaring magsagawa ng mga normal na aktibidad. Siyempre, iisipin ng lahat sa paligid niya na bumuti na ang kanyang kalagayan sa pisikal at mental. Ngunit mahal, terminal lucidity pansamantala lamang hanggang sa malagutan sila ng hininga makalipas ang ilang minuto o oras. Terminal lucidity bago ang kamatayan ay karaniwang nararamdaman ng mga indibidwal na may demensya, mga tumor sa utak, stroke, at sakit sa isip gaya ng schizophrenia. Walang siyentipikong paliwanag kung bakit ito maaaring mangyari. Isang bagay ang sigurado, terminal lucidity bawat pasyente ay maaaring magkaiba sa isa't isa, depende sa kanilang sakit.

Terminal lucidity bago mamatay 

Bago ang termino terminal lucidity natagpuan, maraming mga pangalan ang naka-pin sa phenomenon ng mga taong biglang bumubuti ngunit namatay pagkaraan ng ilang sandali. Simula sa “the final goodbye”, “the end-of-life rally”, hanggang sa “the last hurrah”. Termino terminal lucidity nagmula sa isang German researcher na nagngangalang Michael Nahm na nagsaliksik dito. Ayon kay Nahm, habang nasa yugto terminal lucidity, talagang nakakausap ang isang pasyente sa mga taong nakapaligid sa kanya. Simula sa pagkukuwento, paghingi ng tulong para makakuha ng isang bagay, hanggang sa pagpapakita ng mga katangiang katulad niya noong siya ay malusog. Ang mga taong kasama ng pasyente ay magiging saksi sa pangyayaring ito, kasama ang nars na naka-standby para hintayin ang pasyente na nasa kritikal na kondisyon. Syempre nakakagulat ito dahil galing ito sa isang pasyente na sa simula ay hindi pa nakaresponde sa kanyang paligid at malapit ng mamatay ang kanyang kalagayan.

Naghahanap ng kaugnay na paliwanag terminal lucidity

Sinusubukan ng mga mananaliksik na alisan ng takip kung ano talaga ang nangyayari kapag ang kababalaghan terminal lucidity bago mangyari ang kamatayan. Ang isa pang mananaliksik mula sa Vienna, si Alexander Betthyany ay nangolekta din ng mga talatanungan para sa mga pamilya ng mga pasyente na naging saksi. terminal lucidity. Bilang resulta, sa 227 mga pasyenteng may dementia na pinag-aralan, hindi bababa sa 10% sa kanila ang nakaranas ng terminal lucidity. Hindi lang iyon, mula sa mga nakakaramdam terminal lucidity, 84% ang namatay sa loob ng isang linggo, habang 42% ang namatay sa parehong araw. Mula sa mga natuklasang ito, malinaw na ang normal na pag-andar ng pag-iisip tulad ng malulusog na tao ay maaaring mangyari kahit na ang utak ay nasira. Isang halimbawa ng kaso na ipinakita ni Nahm sa kanyang pananaliksik ay isang 91 taong gulang na lola na nagdusa mula sa Alzheimer sa loob ng 15 taon. Sa loob ng maraming taon ang pasyenteng ito ay hindi tumugon sa kanyang paligid at hindi nakilala ang kanyang anak na babae o ibang tao sa kanyang paligid. Biglang isang hapon, sinimulan niya ang isang normal na pakikipag-usap sa kanyang anak na babae. Ang mga paksa ay umiikot sa takot sa kamatayan, sa mga problemang kinakaharap niya sa komunidad ng simbahan, at higit pa. Makalipas lamang ang ilang oras, namatay ang pasyenteng ito. Hanggang ngayon, walang siyentipikong paliwanag para sa misteryong medikal terminal lucidity bago ang kamatayang ito.

Isang halimbawa ng isang kaso terminal lucidity

Mula sa kaso terminal lucidity bago naiulat ang mga pagkamatay sa buong ika-20 siglo, ang kapansin-pansin ay nangyari ito sa mga may ilang karamdaman. Ilan sa mga ito ay mga sakit na nagpapakita ng mga indikasyon ng pinsala sa utak tulad ng mga tumor, stroke, meningitis, schizophrenia, Alzheimer's, at iba pang mga sakit sa pag-iisip. Kung nabanggit na mga halimbawa terminal lucidity sa mga pasyente ng Alzheimer, ang isa pang halimbawa ay mula sa mga taong may mga tumor sa utak. Ang kaso ay isang 5 taong gulang na batang lalaki na na-coma sa loob ng tatlong linggo dahil sa tumor sa utak. Lagi siyang sinasamahan ng mga kapamilya niya sa paggagamot hanggang sa tuluyan na siyang bumitaw. Biglang natauhan ang batang ito at nagpasalamat sa kanyang pamilya sa pagpapaalam sa kanya. Hindi lang iyon, ilang sandali pa ay mamamatay na rin daw siya. Para bang magpapatunay sa kanyang punto, namatay ang batang ito kinabukasan. Ang susunod na halimbawa ay isang pasyente stroke Siya ay isang 91 taong gulang na paralisado sa magkabilang panig ng kanyang katawan. Isang araw, nagising siya at ngumiti ng malapad. Nang hindi na kailangang magpumiglas, naituwid niya ang kanyang kama, itinaas ang kanyang mga braso, at nasabi nang malinaw at masaya ang pangalan ng kanyang asawa. Ilang segundo lang, bumagsak ang kanyang mga kamay, humiga muli sa kama, at nalagutan ng hininga. Ganoon din ang nangyari sa isang lalaking naghihirapstroke sa loob ng 11 taon. Isang linggo lang bago siya mamatay, siya ay tinamaan stroke pangalawa at ganap na matino. Sa katunayan, ang namatay ay maaaring magbigkas ng kumpletong mga pangungusap at maunawaan ang mahabang pag-uusap.

misteryo terminal lucidity

Tuklasin kung ano ang nangyayari sa likod ng hindi pangkaraniwang bagay terminal lucidity bago siya namatay ay tila nagkapira-piraso pa rin palaisipan na hindi kumpleto. Mayroon pa ring pangangailangan para sa karagdagang pananaliksik sa pangyayaring ito. Terminal lucidity Ang nangyayari sa mga pasyente na may iba't ibang sakit sa pag-iisip ay nangyayari sa iba't ibang proseso. Ang lahat ay nakasalalay sa sanhi ng sakit. Mayroong dalawang kategorya ng pangyayari terminal lucidity. Una, kapag ang mental function ay bumababa kasama ang kondisyon ng katawan. Pangalawa, kapag ang mental na estado ay talagang naging ganap na malusog ilang sandali lamang bago ang kamatayan. Ang kasalukuyang pagpapalagay ay terminal lucidity nangyayari dahil sa pagbabagu-bago sa cognitive function. Higit pa rito, ang kinakabahan na kalagayan ng isang tao na nararanasan terminal lucidity tiyak na mas kumplikado kaysa sa kumbensyonal na palagay na terminal lucidity ay isang 'paalam' mula sa pasyente sa kanyang pamilya. Ang karagdagang pananaliksik ay makakatulong sa medikal na mundo sa pagharap sa hindi pangkaraniwang bagay na ito. Hindi lang iyon, mas mauunawaan at maihahanda ng mga pamilya ang kanilang sarili sa posibilidad na mangyari ang hindi pangkaraniwang bagay na ito.