Mag-ingat, Maaaring Magdulot ng Mapanganib na Sakit ang mga Daga

Hindi lamang ang mga daga sa bahay ay nakakagambala, ang mga daga ay maaari ring makasama sa iyong kalusugan. Mayroong ilang mga sakit na dulot ng mga daga na maaaring makapinsala sa kalusugan ng tao. Isang halimbawa ay leptospirosis. Ang paghahatid ng sakit na ito ay nangyayari kapag ang mga tao ay kumakain ng pagkain o mga likidong kontaminado ng ihi mula sa mga hayop na nahawahan ng Leptospira bacteria. Marami pang sakit na dulot ng mga daga sa pamamagitan man ng virus o bacteria. Ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang paghahatid ay upang puksain ang pinagmumulan ng pagkain, likido, at mga bagay kung saan sila nakatira.

Mga sakit na dulot ng mga daga

Sa katunayan, hindi lahat ng daga ay nahawaan ng virus. Gayunpaman, magandang ideya na iwasan ang pakikipag-ugnayan sa mga daga at sa kanilang mga dumi o ihi. Narito ang ilang sakit na dulot ng mga daga:

1. Leptospirosis

Kapag ang isang bukas na sugat ay nahawahan ng ihi ng isang nahawaang daga, ang leptospirosis ay maaaring maging isang panganib. Ang sakit na ito ay sanhi ng Leptospira bacteria. Kapag nahawahan na, kadalasang magsisimulang lumitaw ang mga sintomas pagkalipas ng dalawang linggo. Ang mga sintomas ay katulad ng trangkaso, katulad ng pananakit ng ulo, lagnat, at pananakit ng kalamnan.

2. Hantavirus pulmonary syndrome

Ang isa pang sakit na dulot ng mga daga ay ang hantavirus pulmonary syndrome. Ang mga sakit na dulot ng virus na ito ay naililipat sa tatlong paraan. Una, kapag humihinga ng hangin na kontaminado ng ihi o dumi ng daga. Pangalawa, direktang kontak sa ihi o dumi ng daga. Pangatlo, kung may kagat na sugat mula sa daga. Ang mga unang sintomas ay panghihina, lagnat, pananakit ng kasukasuan, lalo na sa mga hita, likod, at minsan sa mga balikat. Pagkalipas ng sampung araw, lalala ang mga sintomas at tataas ang pag-ubo hanggang sa makaramdam ng paninikip ang dibdib dahil mapuno ng likido ang mga baga.

3. Salmonellosis

Ang mga daga ay maaari ding maging mapagkukunan ng paghahatid ng salmonellosis. Kapag nahawahan, ang mga nagdurusa ay makakaranas ng mga problema sa pagtunaw tulad ng pananakit ng tiyan, pagduduwal, at pagtatae. Gayunpaman, ang proseso ng pagpapagaling ng sakit na ito ay may posibilidad na maging mabilis.

4. Pes

PES osalotay isang nakamamatay na impeksyon na dulot ng bacterium Yersinia pestis. Ang sakit ay kumakalat sa pamamagitan ng mga pulgas na nabubuhay sa mga daga tulad ng mga daga. Sa kasalukuyan, ang bubonic plague ay nakakaapekto sa 5,000 katao bawat taon. Sa medieval Europe, ang bubonic plague ay tinawag na "black death" dahil ito ay pumatay ng daan-daang milyong tao.

5. Hemorrhagic fever

Ang susunod na sakit na dulot ng mga daga ay ang hemorrhagic fever na nangyayari rin dahil sa kontaminasyon ng ihi o dumi mula sa mga daga na nagdadala ng virus. Ang pagkahawa ay maaari ding mangyari kapag ang nahawaang ihi ay nadikit sa mga bukas na sugat o lamad sa mata, ilong, o bibig. Ang hemorrhagic fever ay iba sa dengue fever na naipapasa ng lamok na Aedes. Kapag nahawahan, ang mga nagdurusa ay makakaramdam ng sakit ng ulo, lagnat, pagduduwal, at malabong paningin. Hindi lamang iyon, maaari ring lumitaw ang mga pantal at pulang mata. Maaaring gumaling ang mga pasyente sa loob ng ilang linggo o buwan.

6. Lymphocytic choriomeningitis (lymphocytic choriomeningitis)

Ang susunod na sakit ay sanhi ng isang virus Lymphocytic choriomeningitis na maaaring dalhin ng mga daga. Kadalasan, ang virus na ito ay nakukuha ng mga daga sa bahay. Ang isang mataas na panganib ay maaaring mangyari kapag ang isang tao ay may direktang kontak sa kontaminadong ihi o dumi ng daga. Mga 13 araw pagkatapos ng impeksiyon, ang mga nagdurusa ay makakaranas ng pananakit ng kasukasuan, pananakit ng dibdib, pananakit ng testicular, at pananakit ng salivary gland. Hindi lamang iyon, ang iyong gana ay bababa din nang husto hanggang sa makaramdam ka ng pagduduwal at pagsusuka.

7. Omsk fever

Tinatawag din omsk hemorrhagic fever, ang isang tao ay maaaring mahawaan ng sakit na dulot ng daga na ito kapag nakaranas ng direktang kontak o aksidenteng nakagat. Ang virus na ito ay unang nakilala noong 1947 ang nakalipas sa Russia. Pagkatapos ng incubation sa loob ng isang linggo, lalabas ang mga sintomas ng omsk fever tulad ng lagnat, sakit ng ulo, pagsusuka, at pagdurugo. Hindi lang iyon, ang mga red at white blood cell ng pasyente ay maaari ding bumaba nang husto. Maaaring tumagal ng hanggang dalawang linggo ang pagbawi.

8. Lassa fever

Noong Marso 2018, lassa fever ang sanhi ng pagkamatay sa 78 katao sa Nigeria. Ang dahilan? Isang virus na dala ng mga daga. Ang salitang Lassa ay nagmula sa pangalan ng lungsod sa Nigeria, kung saan unang nangyari ang sakit noong 1969. Hindi tulad ng ibang mga sakit na dulot ng mga daga, ang lassa fever ay malamang na maipasa mula sa isang tao patungo sa isa pa. Bukod dito, ang lagnat na ito ay kasama sa nakamamatay na sakit pati na rin sa Marburg at Ebola.

9. Lagnat sa kagat ng daga

O kilala bilang kagat ng daga lagnat, ito ay isang talamak na lagnat na sakit dahil sa paghahatid sa pamamagitan ng kontaminadong uhog o ihi ng daga. Mayroong dalawang bacteria na nagdudulot ng sakit na ito, ang Streptobacillus moniliformis at Spirillum minus. Ang mga bata na mas madaling mahawa sa sakit na ito ay ang mga wala pang limang taong gulang dahil umuunlad pa rin ang kanilang immune system. Kaya naman napakahalaga na regular na maghugas ng kamay gamit ang malinis na tubig.

10. Tularemia

Susunod ay mayroong sakit na dulot ng mga daga at kuneho, ito ay tularemia. Pagkatapos malantad sa bacteria, ang isang taong may impeksyon ay makakaramdam ng lagnat, ubo, sakit ng ulo, pagsusuka, at makakaranas ng mga pinsala. Napakahalaga na tiyaking ligtas ang iyong kapaligiran mula sa kontaminasyon ng ihi at dumi ng daga. Samakatuwid, laging linisin ang kapaligiran at panatilihin ang personal na kalinisan sa pamamagitan ng masipag na paghuhugas ng kamay. Bigyang-pansin ang anumang bukas na mga sugat na mayroon ka. Agad na gamutin at protektahan ng sterile gauze upang mahulaan ang hindi gustong pagkakalantad sa mga virus o bakterya, kabilang ang mula sa mga daga.