Pagkilala sa Promosyon sa Kalusugan at Mga Benepisyo Nito para sa Publiko

Ano ang pumapasok sa iyong isip kapag narinig mo ang tungkol sa promosyon sa kalusugan? Hindi, hindi ito tungkol sa pagsulong ng mga pasilidad sa kalusugan na kadalasang nagbibigay ng mga diskwento sa iba't ibang serbisyong medikal upang ang mga tao ay interesadong magpagamot. Ayon sa konseptong iniharap ng ahensyang pangkalusugan ng mundo na World Health Organization (WHO), ang promosyon sa kalusugan ay kumbinasyon ng iba't ibang pagsisikap mula sa edukasyon, mga patakaran ng pamahalaan, at mga regulasyon ng organisasyon. Ang layunin ay lumikha ng malusog na kondisyon ng komunidad, kapwa sa indibidwal, grupo, at antas ng komunidad. Samantala, inilalarawan ng Ministri ng Kalusugan ng Republika ng Indonesia ang promosyon sa kalusugan bilang isang pagsisikap na pataasin ang kakayahan ng komunidad na kontrolin ang mga salik sa kalusugan. Ang anyo ay maaaring sa pamamagitan ng pag-aaral mula sa, ng, para sa komunidad, upang sila ay makapagsarili at makatulong sa mga nakapaligid sa kanila.

Kasama sa promosyon ng kalusugan ang mga bagay na ito

Ang impormasyon tungkol sa mga pasilidad ng kalusugan ay kasama sa promosyon ng kalusugan. Mayroong 3 pangunahing bagay na dapat bigyang-priyoridad ng mga institusyong pangkalusugan sa pagsasagawa ng promosyon sa kalusugan, ito ay ang kaalaman sa kalusugan, mga saloobin sa kalusugan, at mga kasanayan sa kalusugan.

1. Kaalaman sa kalusugan

Ang kaalaman sa kalusugan ay kinabibilangan ng lahat ng nalalaman ng isang tao tungkol sa mga paraan upang mapanatili ang kalusugan. Ang kaalaman na pinag-uusapan ay maaaring tungkol sa mga nakakahawang sakit, mga salik na nauugnay at/o nakakaapekto sa kalusugan, kaalaman tungkol sa mga pasilidad ng serbisyong pangkalusugan, at kaalaman upang maiwasan ang mga aksidente.

2. Saloobin sa kalusugan

Ang saloobin sa kalusugan ay opinyon o pagtatasa ng isang tao sa mga bagay na may kaugnayan sa pagpapanatili ng kalusugan. Ang mga saloobin na tinutukoy ay mahahalagang aksyon sa pagharap sa mga nakakahawang sakit at hindi nakakahawa, mga saloobin sa mga salik na nauugnay at/o nakakaapekto sa kalusugan, mga saloobin tungkol sa mga pasilidad ng serbisyong pangkalusugan, at mga saloobin upang maiwasan ang mga aksidente.

3. Pagsasanay sa kalusugan

Ang mga kasanayang pangkalusugan para sa malusog na pamumuhay ay lahat ng mga aktibidad upang mapanatili ang kalusugan. Kabilang dito ang mga hakbang laban sa mga nakakahawang sakit at hindi nakakahawang sakit, mga hakbang laban sa mga salik na nauugnay at/o nakakaapekto sa kalusugan, mga hakbang tungkol sa mga pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan, at mga hakbang upang maiwasan ang mga aksidente.

Pagsulong ng kalusugan sa panahon ng pandemya ng Covid-19

Sa panahon ng pandemya ng Covid-19, mahalaga ang promosyon ng kalusugan na isinasagawa ng gobyerno at iba't ibang pasilidad sa kalusugan. Ang publiko ay kailangang makakuha ng maraming impormasyon hangga't maaari, kung isasaalang-alang na ang SARS-CoV 1 virus na nagdudulot ng Covid-19 ay medyo bagong uri ng virus. Marami pa ring katotohanan sa likod nito na hindi pa alam. Ang paghuhugas ng kamay ay malakas ang boses sa pagsulong ng kalusugan. Sa pamamagitan ng mabuting promosyon sa kalusugan, malalaman ng mga tao kung paano maiwasan ang pagkalat ng virus na ito. Inirerekomenda mismo ng WHO ang promosyon sa kalusugan upang bigyang-diin ang mga hakbang sa pag-iwas, tulad ng:
 • Naghuhugas ng kamay

  Gumamit ng sabon at banlawan sa ilalim ng tubig na umaagos, o gamitinhand sanitizer naglalaman ng alkohol upang linisin ang mga kamay. Ang simpleng hakbang na ito ay maaaring pumatay ng anumang mga virus na maaaring nasa iyong mga kamay.
 • Panatilihin ang distansya

  Huwag magsiksikan at malapit sa ibang tao, kahit man lang sa loob ng radius na 1 metro. Ito ay mahalaga upang maiwasan ang pagtalsik ng mga patak mula sa pagbahing, pag-ubo, o kahit na pakikipag-usap.
 • Manatili sa bahay hangga't maaari

  Kung kailangan mong lumabas, iwasan ang maraming tao, magsuot ng mask, panatilihin ang iyong distansya, at maghugas ng kamay nang madalas.
 • Gamit ang maskara

  Dapat laging magsuot ng mask kapag lalabas ng bahay. Siguraduhing natatakpan ng maskara ang iyong ilong, hindi lamang ang iyong bibig o maging ang iyong baba. Gumamit man lang ng cloth mask hindi mask buff at scuba. Baguhin ang maskara tuwing 4 na oras.
 • Huwag hawakan ang iyong ilong o mata

  Pagkatapos o habang naglalakbay, iwasang hawakan ang iyong mga mata o ilong upang ang mga virus na maaaring nasa iyong mga kamay ay hindi lumipat sa katawan sa pamamagitan ng dalawang organ na ito.
 • Magpasuri sa doktor

  Kung nakakaranas ka ng mga sintomas ng Covid-19, tulad ng lagnat o ubo at hirap sa paghinga, magpatingin sa ospital o health center. Kung maaari, tawagan ang pasilidad ng kalusugan nang maaga upang maisagawa mo ang mga wastong pamamaraan sa kalusugan upang maprotektahan ang iba mula sa pagkakalantad sa mga virus na maaaring dalhin.
Sa panahon ng pandemyang ito, ang layunin ng pagsulong ng kalusugan ay karaniwang pareho, ito ay upang ipaalam sa mga tao ang kahalagahan ng isang malusog na pamumuhay at palaging sumunod sa mga protocol ng kalusugan. Sa pamamagitan ng promosyon sa kalusugan, maaari ding palaging mag-update ang gobyerno ng impormasyon tungkol sa Covid-19 para sa publiko sa pag-asang mas magiging alerto ang publiko at hindi maliitin ang epekto ng virus na ito sa kalusugan. Para sa karagdagang talakayan tungkol sa Covid-19, diretsong tanungin ang doktor sa SehatQ family health app. I-download ngayon sa App Store at Google Play.