Nauubusan na ba ang iyong pasensya sa pagiging Magulang? Mag-ingat sa Mga Palatandaan ng Parenting Stress!

Ang pasensya ay lubhang kailangan sa pagpapalaki ng mga anak. Gayunpaman, hindi lahat ng mga magulang ay maaaring patuloy na maging matiyaga sa pagiging magulang. Marahil ay narinig mo na o naglabas pa nga ng mga sumusunod na salita, bilang isang anyo ngstress sa pagiging magulang. “Naku, ang tigas ng ulo ng anak ko, hanggang sa ako hindi sapat na malakas para alagaan ito."

“Anak ko, kung sasabihing kumain, napakahirap, nakakainis pagod.”

"Matigas ang ulo ng anak ko, para akong ma-overwhelm." [[related-article]] Lahat ng mga salitang ito ay nasa anyo ng stress sa pagiging magulang. Pagkatapos ano stress sa pagiging magulang?

Stress sa pagiging magulang at pasensya bilang magulang

Stress sa pagiging magulangs ang hirap ng mga magulang sa pagtupad sa kanilang mga tungkulin, lalo na sa pagpapalaki ng mga anak. Ang mga magulang ay may posibilidad na makaranas stress sa pagiging magulang kung nararanasan mo ang mga sumusunod na kondisyon.

1. Ang pagkakaroon ng anak na barumbado

Ang mga bata na may mataas na pag-uugali ay tiyak na mabibigo sa iyo. Kung mataas ang ugali ng bata, kadalasan kapag may gusto siya, dapat masunod ang gusto niya. Kung hindi, magagalit ang bata, magtatampo at sasampalin pa ang anumang nasa harapan niya. Ito siyempre ay hahantong sa stress sa pagiging magulang.

2. Ang pagkakaroon ng anak na may problemang medikal, emosyonal o asal

Kung ang iyong anak ay may ilang mga problemang medikal, emosyonal o asal, kailangan mong maging mas mapagpasensya sa pagiging magulang. Gayunpaman, kung minsan maaari ka ring makaramdam ng pagod, kahit na kailangan mong magpatuloy. Siyempre, ang pakiramdam ng pagod ay maaaring maging sanhi ng stress sa pagiging magulang.

3. Kakulangan ng suporta

Kapag gusto mong magsalita o magreklamo tungkol sa mga problema sa pagiging magulang, ngunit walang makakarinig, maaari itong maging sanhi ng pagkakasakit mo. stress sa pagiging magulang. Ang kawalan ng suporta mula sa mga pinakamalapit na tao ay maaaring magparamdam sa iyo ng higit pa pababa.

4. Maging single parent

Siyempre, hindi madali ang pagiging single parent. Minsan, kailangan mong magtrabaho at alagaan ang iyong mga anak nang mag-isa. Ang mga pangangailangan ng trabaho at mga bata na dapat isaalang-alang, ay maaaring makaranas sa iyo ng stress pagiging magulang.

5. Ang pagkakaroon ng maliliit na anak

Ang mga maliliit na bata ay tiyak na mas makulit o spoiled, lalo na kung ito ang iyong unang pagkakataon na magkaanak. Maaari mong maramdaman na hindi ka pa handang alagaan siya ng maayos at tama, hanggang sa maging sanhi ito stress sa pagiging magulang. Ang stress sa pagiging magulang ay maaaring magkaroon ng masamang epekto sa iyong sarili, sa iyong kapareha at sa iyong mga anak. Makakaapekto ito sa relasyon sa pamilya, at magdudulot ng hindi pagkakasundo.

Ang kahalagahan ng pag-aalaga sa mga bata na may pasensya

Kailangan talaga ang pasensya ng mga magulang sa pagpapalaki ng mga anak. Dapat mong kontrolin ang iyong sarili, at pamahalaan nang maayos ang iyong mga emosyon. Ang pagiging isang matiyagang magulang at pagiging iginagalang ng iyong anak ay magkakaroon ng positibong epekto. Bilang isang mabuting magulang, dapat kang bumuo ng isang mapagkakatiwalaan, mapagmahal, at magalang na relasyon sa iyong anak. Hangga't maaari, huwag saktan ang puso ng bata sa pamamagitan ng pagiging bastos, kahit na ang kanyang pag-uugali ay nag-aapoy sa iyong damdamin. Bigyan ng pang-unawa ang bata, upang hindi maulit ang kanyang mga pagkakamali. Ang pagsasanay ng pasensya sa pagiging magulang ay nangangailangan ng oras. Kailangan mong magsanay ng pasensya, makontrol ang iyong sarili, at pamahalaan ang mga negatibong kaisipan. Dahan-dahan mong inaalagaan ang iyong anak. Ang pasensya ay maaaring mag-iwas sa iyo mula sa stress pagiging magulang. Maaari ka pa ring magbahagi ng mga kuwento sa mga kaibigan. Bilang karagdagan, minsan kailangan mo ring gawin oras ko para gumaan ang pakiramdam mo at walang stress, mamaya sa pagiging magulang.