Mga Tuntunin, Mga Benepisyo, at Mga Panganib sa Paggamit ng Mga Donor ng Gatas ng Suso para sa mga Sanggol

Ang gatas ng ina (ASI) ay ang pinakamahalagang sustansya para sa paglaki at pag-unlad ng sanggol, lalo na sa unang 6 na buwan ng buhay. Sa kasamaang palad, hindi lahat ng ina ay mapalad na makapagbigay ng gatas ng ina kaya kailangan nila ng breast milk donor para matugunan ang nutritional needs ng kanilang anak. Ang mga donor ng breast milk ay mga nagpapasusong ina na nagpapalabas ng gatas ng ina, pagkatapos ay ibinibigay ito sa ibang mga ina na nangangailangan. Sa mga mauunlad na bansa, sistematikong isinasagawa ang donasyon ng gatas ng ina sa pamamagitan ng mga bangko ng gatas ng ina na may screening bago maibigay ng nagpapasusong ina ang kanyang gatas ng ina. Samantala sa Indonesia, isa-isa pa ring isinasagawa ang aktibidad na ito.

Anong mga kondisyon ang inirerekomenda para gamitin ang mga donor ng gatas ng ina?

Ang pagbibigay ng gatas mula sa mga donor ng gatas ng ina ay dapat gawin nang matalino at naglalayong matugunan ang nutrisyon ng sanggol. Samakatuwid, lubos na inirerekomenda na kumunsulta ka sa iyong doktor o lactation counselor bago magpasya na gumamit ng donor. Ang ilan sa mga kondisyon kung saan ang mga sanggol ay karaniwang pinapayuhan na gumamit ng mga donor ng gatas ng ina ay:
 • Mga sanggol na ipinanganak nang wala sa panahon
 • Mga sanggol na may mga ina na may malubhang karamdaman
 • Ang sanggol ay nakakaranas ng kabiguan na umunlad
 • Lactose intolerance, parehong mula sa gatas ng ina o sa pamamagitan ng formula milk
 • Allergy
 • Ang sanggol ay may malabsorption syndrome
 • Kakulangan sa immunological
 • Ang sanggol o ipinanganak na ina ay may nakakahawang sakit.
Ang pananaliksik na isinagawa ng United States Academy of Pediatrics (AAP) ay nagpapakita na ang gatas ng ina mula sa mga donor ay lubhang kapaki-pakinabang para sa mga sanggol na ipinanganak na may mababang timbang, na wala pang 1.5 kg. Ang pagkonsumo ng pinalabas na gatas ng ina mula sa mga donor ay ipinakita upang mabawasan ang panganib ng mga impeksyon sa bituka na kadalasang nangyayari sa mga sanggol na wala pa sa panahon. Gayunpaman, ang pagpapasuso nang direkta mula sa biyolohikal na ina ay nananatiling pinakamahalaga.

Ano ang mga kinakailangan para sa pagbibigay ng gatas ng ina?

Isinasaalang-alang na ang karamihan sa mga donor para sa gatas ng ina sa Indonesia ay indibidwal pa rin, ang mga ina na gustong uminom ng gatas ng suso ng ibang tao para sa kanilang mga sanggol ay dapat gawin ito screening kanilang sarili sa kondisyon ng donor. Ang Indonesian Pediatrician Association (IDAI) mismo ay nagbigay ng mga alituntunin tungkol sa mga kinakailangan para sa ligtas na donasyon ng gatas ng ina, katulad ng:
 • Ang pagkakaroon ng isang sanggol na wala pang 6 na buwang gulang
 • Ang kondisyon ng kanyang katawan ay malusog at hindi dumaranas ng mga nakakahawang sakit, tulad ng hepatitis, HIV, o HTLV2 (Human T Lymphotropic Virus), huwag gumamit ng ilegal na droga, manigarilyo, o uminom ng alak. Ang parehong naaangkop sa kalagayan ng kalusugan ng inaasahang kasosyo sa donor ng gatas ng ina
 • Sobrang produksyon ng gatas, kahit na ang sanggol mismo ay natugunan ang mga pangangailangan nito sa gatas
 • Hindi nakatanggap ng pagsasalin ng dugo o organ o tissue transplant sa nakalipas na 12 buwan.
May karapatan kang hilingin sa mga prospective na donor ng gatas ng ina na sumailalim sa ilang partikular na pagsusuri sa pagsusuri upang matiyak ang kanilang pangkalahatang kondisyon sa kalusugan. Kasama sa mga pagsusuring maaaring gawin ang mga pagsusuri para sa HIV, HTLV, syphilis, hepatitis B, hepatitis C, at cytomegalovirus aka CMV (kung ibibigay ito sa mga premature na sanggol). Pagkatapos matanggap ang gatas ng ina, kailangan mo pa ring tiyakin na ito ay malinis at walang mga virus o bacteria sa gatas. Inirerekomenda ng IDAI na ang donor na gatas ng ina ay i-pasteurize o painitin muna.

Paano ako makakakuha ng breast milk donor?

Kabaligtaran sa maraming mauunlad na bansa na mayroon nang ASI Banks, sa Indonesia ang pagsasagawa ng pagbibigay ng mga donor ay isinasagawa pa rin nang nakapag-iisa. Kayong mga gustong makakuha ng breast milk donor para sa inyong anak ay kadalasang pipiliin para sa kanilang sarili kung sino ang tamang nagpapasusong ina para maging donor. Ang bagay na dapat isaalang-alang kapag pumipili ng isang donor ng gatas ng ina ay tiyaking nagmumula ito sa isang yunit ng donor ng gatas ng ina na nagpapadali para sa mga donor at tatanggap na ma-access, na nagsisiguro sa kaligtasan, etika at kalusugan ng donor. Ang mga donor ay dapat ding sumunod sa mga internasyonal na pamantayang pamamaraan o protocol. Siguraduhing kumunsulta ka muna sa isang lactation counselor o breastfeeding consultant o sinanay na health worker, bago magpasyang maghanap ng breast milk donor para sa iyong anak.

Mayroon bang anumang negatibong epekto ng paggamit ng donor breast milk?

Ang paggamit ng donor breast milk ay medyo ligtas kung kinumpirma mo muna ang kondisyon ng kalusugan ng donor. Gayunpaman, mayroon pa ring mga panganib sa kalusugan na nagta-target sa mga sanggol kapag umiinom ng pinalabas na gatas ng ina na hindi resulta ng produksyon ng suso ng biyolohikal na ina, tulad ng:
 • Infected ng mga nakakahawang sakit mula sa mga donor, halimbawa HIV/AIDS, Hepatitis B/C, CMV, at HTLV.
 • Exposure sa mga kemikal mula sa iligal na droga o ilang partikular na gamot na iniinom ng nursing mother. Ang ilan sa mga sangkap sa mga gamot na ito ay maaaring mahawahan ang gatas ng ina na pagkatapos ay kinukuha ng sanggol upang makagambala ito sa kanyang kalusugan.
 • Exposure sa ilang bacteria, lalo na sa proseso ng paglabas at pag-iimbak ng gatas ng ina. Ang panganib na ito ay tataas kung ang gatas ng ina ay hindi naiinit nang maayos bago inumin ng sanggol.
[[related-article]] Ang paggamit ng donor milk ay maaari ding makasama sa mismong mga ina na nagpapasuso. Sa kasiyahan ng isang sanggol na nagpapasuso sa pamamagitan ng pinalabas na gatas ng ina mula sa isang donor, mas mabilis siyang mabusog upang ang dalas ng pagpapakain ng direkta sa kanyang ina ay bababa. Kung magpapatuloy ang cycle na ito, bababa ng pababa ang produksyon ng gatas ng ina. Ito ay tumutukoy sa batas na tataas ang demand para sa gatas ng ina ayon sa pangangailangan at kagustuhan ng sanggol. Bilang karagdagan, para sa mga ina na interesadong mag-donate ng kanilang gatas ng ina, tiyaking maayos na iimbak ang pinalabas na gatas ng ina. Kailangan mo ring itala kung anong mga pagkain at inumin ang nakonsumo upang kung magkaroon ng allergy sa sanggol na tumatanggap ng donor, matukoy ang sanhi.