Ang hypercapnia ay isang mapanganib na respiratory failure

Bilang karagdagan sa pagpalya ng puso at pagkabigo sa bato, may isa pang seryosong kondisyon na maaaring maging banta sa buhay, katulad ng respiratory failure. Ang pagkabigo sa paghinga ay isang kondisyon kung saan ang katawan ay hindi nakakakuha ng sapat na oxygen na kailangan nito, na maaaring humantong sa kamatayan. Nangangailangan ang emergency na kondisyong ito ng agarang medikal na atensyon. Sapagkat, kung hindi mapipigilan, maaari itong magdulot ng pinsala sa mahahalagang organo, at maging sanhi ng kamatayan. Samakatuwid, mahalagang malaman mo ang iba't ibang bagay tungkol sa respiratory failure.

Mga sanhi ng pagkabigo sa paghinga

Ang pagkabigo sa paghinga ay nangyayari kapag ang respiratory system ay hindi makapaghatid ng oxygen sa dugo at mga organo ng katawan. Samantalang ang iba't ibang organo ng katawan, lalo na ang puso at utak, ay nangangailangan ng dugong mayaman sa oxygen para gumana ng maayos. Ang isang kondisyon o sakit na umaatake sa respiratory tract ay maaaring magdulot ng respiratory failure. Ang karamdamang ito ay maaaring makaapekto sa mga kalamnan, nerbiyos, buto, o mga tisyu na sumusuporta sa paghinga o direktang umaatake sa mga baga. Kapag may kapansanan ang paghinga, hindi mailipat ng mga baga ang oxygen sa dugo at madaling maalis ang carbon dioxide. Ang karamdaman na ito ay maaaring humantong sa mababang antas ng oxygen o mataas na antas ng carbon dioxide, o maging pareho. Ang mga kondisyon o sakit na ito ay kinabibilangan ng:
 • Mga pinsala sa dibdib o tadyang
 • Overdose sa droga o alkohol
 • Pinsala sa baga mula sa paglanghap ng mga nakakainis na usok
 • Sakit sa baga o impeksyon, tulad ng chronic obstructive pulmonary disease (COPD) at pneumonia
 • Pagkasira ng kalamnan at nerve, tulad ng pinsala sa spinal cord, stroke, o sclerosis
 • Scoliosis o iba pang mga problema sa gulugod na maaaring makaapekto sa mga buto at kalamnan na kasangkot sa paghinga
 • Pagbara sa daloy ng dugo sa baga
 • Nasasakal o nalulunod.
Bilang karagdagan sa sanhi, mayroon ding ilang mga kadahilanan na maaaring magpataas ng iyong panganib na makaranas ng respiratory failure. Ang mga salik sa panganib para sa respiratory failure ay kinabibilangan ng pagkakaroon ng pangmatagalang problema sa paghinga, paninigarilyo, pag-inom ng alak, at pagkakaroon ng family history ng mga problema sa paghinga. Samantala, kung nakakaranas ka ng respiratory failure, ang mga sintomas ng respiratory failure na maaaring mangyari ay kinabibilangan ng:
 • Mahirap huminga
 • Hirap magsalita
 • Mga ubo
 • Mahina
 • Mga tunog ng hininga
 • Tibok ng puso
 • maputlang balat
 • Kinakabahan
 • Maasul na mga daliri o maasul na labi
 • Pinagpapawisan
 • Pagkawala ng malay
[[Kaugnay na artikulo]]

Sino ang nasa panganib para sa respiratory failure?

Ang mga pangkat ng mga taong may mga kondisyong pangkalusugan tulad ng nasa ibaba ay mas nasa panganib na makaranas ng respiratory failure:
 • aktibong naninigarilyo
 • ugaliin ang labis na pag-inom ng alak
 • may family medical history ng mga katulad na sakit
 • nagdusa ng pinsala sa gulugod, utak, o dibdib
 • magkaroon ng immune disease
 • dumaranas ng kanser sa baga, hika o Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

Uri ng pagkabigo sa paghinga

Mayroong dalawang uri ng respiratory failure na maaaring mangyari, kabilang ang:
 • Type 1 respiratory failure o hypoxaemia

Ang Type-1 respiratory failure o hypoxemia ay isang kondisyon kung saan mababa o masyadong maliit ang antas ng oxygen sa dugo.
 • Type 2 respiratory failure o hypercapnia

Ang type-2 respiratory failure o hypercapnia ay isang kondisyon kung saan ang antas ng oxygen sa dugo ay mataas o sobra. Bilang karagdagan, ang pagkabigo sa paghinga ay maaari ding makilala mula sa tagal ng hitsura nito. Ang mga uri ng respiratory failure ay:
 • Talamak na pagkabigo sa paghinga

Ang talamak na pagkabigo sa paghinga ay nagpapatuloy. Ang kundisyong ito ay umuunlad nang mas mabagal at tumatagal. Ang talamak na pagkabigo sa paghinga ay nangangailangan ng masinsinang pangangalaga. Ang respiratory failure na ito ay hahantong sa acute respiratory failure.
 • Acute respiratory failure

Ang acute respiratory failure ay panandaliang panahon. Ang kundisyong ito ay maaaring umunlad nang mabilis at biglaan at nangangailangan ng emerhensiyang paggamot. Kung nakakaranas ka ng mga sintomas ng respiratory failure, dapat kang humingi kaagad ng medikal na atensyon o kumunsulta sa doktor sa lalong madaling panahon. Ang doktor ay magbibigay ng tamang paggamot para sa iyong reklamo.

Mga komplikasyon na sanhi ng pagkabigo sa paghinga

Ang pagkabigo sa paghinga ay maaaring humantong sa maraming iba pang posibleng komplikasyon sa kalusugan.
 • Mga komplikasyon ng sakit sa puso, kabilang ang pagpalya ng puso, atake sa puso, at pericarditis.
 • Mga karamdaman sa utak sanhi ng kakulangan ng suplay ng oxygen na may panganib ng pagkawala ng malay, kahit kamatayan.
 • Mga karamdaman sa baga kabilang ang pulmonary fibrosis at pneumothorax.

Pamamahala ng kabiguan sa paghinga

Ang isa sa mga pangunahing layunin ng paggamot sa respiratory failure ay upang makakuha ng sapat na oxygen sa katawan at alisin ang carbon dioxide mula sa mga baga. Bilang karagdagan, ang iba pang layunin ay gamutin ang pinagbabatayan ng kondisyon. Ang mga opsyon para sa paggamot sa respiratory failure na maaaring gawin ng mga doktor ay kinabibilangan ng:
 • Oxygen therapy

Ang oxygen therapy ay ginagawa upang mapataas ang antas ng oxygen sa dugo. Ang oxygen na ito ay maaaring ibigay sa pamamagitan ng nasal tube, mask, o nasal cannula.
 • Bentilador

Ang ventilator ay isang breathing apparatus na makakapag-ihip ng hangin sa iyong mga baga upang makuha mo ang oxygen na kailangan mo. Bilang karagdagan, ang tool na ito ay maaari ring magdala ng carbon dioxide palabas sa mga baga.
 • Tracheostomy

Ang tracheostomy ay isang surgical procedure kung saan ang iyong doktor ay gagawa ng butas sa iyong leeg at lalamunan upang magpasok ng isang maliit na tubo para sa breathing apparatus. Ang pamamaraang ito ay gumaganap bilang isang artipisyal na daanan ng hangin at maaaring gawing mas madali para sa iyo na huminga. [[related-articles]] Bilang karagdagan sa pagbibigay ng mga rescue breath, ang doktor ay magbibigay din ng paggamot para sa mga kondisyon o sakit na nagdudulot ng respiratory failure. Halimbawa, ang doktor ay magbibigay ng antibiotics kung ang sanhi ng respiratory failure ay pneumonia, bronchodilators kung mayroon kang hika, o anticoagulants kung mayroon kang mga namuong dugo. Ang rate ng paggaling sa bawat pasyente ay maaaring mag-iba depende sa edad, sanhi, kung gaano kabilis ito nagamot, at ang pagkakaroon o kawalan ng mga kasamang komplikasyon. Samakatuwid, ang kondisyong ito ay dapat makatanggap ng agarang medikal na atensyon. Ang pag-iwas, tulad ng pamumuhay ng isang malusog na pamumuhay sa pamamagitan ng hindi paninigarilyo, ay nananatiling pangunahing susi sa pag-iwas sa anumang panganib ng pagkabigo sa paghinga.