8 Sintomas ng Trangkaso at Paano Malalampasan ang mga Ito

Ang trangkaso at sipon ay kadalasang mahirap makilala dahil pareho silang nagpapakita ng magkatulad na sintomas. Gayunpaman, kailangan mong maunawaan na ang dalawang sakit na ito ay sanhi ng magkaibang mga virus. Sa pangkalahatan, ang trangkaso o trangkaso ay mas malala kaysa sa karaniwang sipon. Ang mga sintomas ng trangkaso ay kadalasang mas marami at matindi. Samantala, ang sipon ay kadalasang mas banayad at kadalasang nailalarawan lamang ng mga sintomas ng sipon o baradong ilong. Kaya naman, kailangan mong malaman kung ano ang mga sintomas ng trangkaso para hindi ma-detect ng tama ang sakit. Sa ganoong paraan, maaaring maisagawa nang maayos ang paggamot. Para sa higit pang mga detalye, tingnan ang sumusunod na impormasyon!

Mga sintomas ng trangkaso na kailangan mong malaman

Ang trangkaso ay isang sakit na dulot ng impeksyon sa viral. Hindi tulad ng sipon, ang mga sintomas ng trangkaso ay kadalasang lumilitaw nang biglaan. Ang mga sintomas na pinag-uusapan ay ang mga sumusunod:

1. Lagnat

Ang lagnat ay isa sa mga sintomas na nagpapahiwatig na ang katawan ay nakakakuha ng trangkaso. Ang lagnat ay talagang natural na tugon ng katawan sa isang viral o bacterial infection. Ang lagnat ay nailalarawan sa pamamagitan ng biglaang pagtaas ng temperatura ng katawan, na 38 degrees Celsius o higit pa. Gayunpaman, ang isang sintomas na ito ay hindi palaging lumilitaw nang biglaan, isinasaalang-alang na ang katawan ng bawat isa ay tumutugon nang iba.

2. Sakit ng ulo

Ang susunod na sintomas ng trangkaso ay pananakit ng ulo. Ang pananakit ng ulo na iyong nararanasan ay maaaring banayad o malubha, depende sa pangkalahatang kondisyon ng kalusugan ng katawan. Bilang karagdagan, ang pananakit ng ulo ay maaaring tumagal ng maikling panahon, maaari rin itong tumagal ng ilang araw. Para maibsan ito, maaari kang uminom ng mga pain reliever tulad ng Paracetamol. Balansehin din ang sapat na pahinga, uminom ng maraming tubig, at itigil ang mga aktibidad saglit. Maaari mo ring imasahe ang iyong ulo nang malumanay upang makatulong na mabawasan ang pananakit.

3. Sakit ng katawan

Ang impeksyon sa virus ng trangkaso ay nagdudulot din ng mga sintomas ng katawan sa anyo ng pananakit, pananakit, at pagkapagod. Ang tampok na trangkaso na ito ay karaniwang lilitaw sa loob ng 24-48 oras pagkatapos ng impeksyon. Ang pananakit sa katawan ay magiging mas matindi kasabay ng paglitaw ng iba pang katangian ng trangkaso. Pinapayuhan kang magpahinga nang husto kapag nagsimula kang makaranas ng mga sintomas ng trangkaso sa isang ito.

4. Masayahin

Ang lagnat ay isa rin sa mga palatandaan ng trangkaso. Ang lagnat ay karaniwang tuloy-tuloy na may mga sintomas ng lagnat. Dahil sa kondisyong ito, nanlalamig ang katawan kahit na nasa lugar ka na hindi malamig. Ang mga sintomas ng lagnat ay karaniwang mawawala sa kanilang sarili. Gayunpaman, hangga't nagpapatuloy ang mga sintomas, maaari kang magsuot ng makapal na damit o kumot upang panatilihing mainit ang iyong sarili. [[Kaugnay na artikulo]]

5. Ubo

Ang pag-ubo ay isa ring karaniwang sintomas ng sipon. Kadalasan, ang sintomas ng ubo na ito ay sinasamahan din ng paghinga na parang sipol (wheezing). Sa ilang mga kaso, ang ubo ay maaaring umunlad sa pag-ubo ng plema. Para maibsan ito, maaari kang uminom ng mga over-the-counter na gamot sa ubo na ibinebenta sa mga parmasya o supermarket. Kung hindi humupa ang ubo, isaalang-alang ang pagpapatingin sa doktor.

6. Sakit sa lalamunan

Dahil sa patuloy na pag-ubo, ang lalamunan ay inis. Bilang resulta, ang mga may trangkaso ay makakaranas din ng mga sintomas sa anyo ng pananakit ng lalamunan. Ang intensity ng namamagang lalamunan ay banayad sa una, pagkatapos ay lumalala habang lumalala ang trangkaso. Upang maibsan ang namamagang lalamunan, maaari kang uminom ng mas mainit na tubig. Bukod dito, maaari kang kumain ng kendilozengespara maibsan ang namamagang lalamunan.

7. Mabara ang ilong

Ang mga impeksyon sa virus ay nagdudulot din ng pamamaga ng lining tissue sa ilong. Bilang resulta, ang ilong ay nabara at naglalabas ng likido. Ang mga sintomas na ito ay tiyak na magdudulot ng kakulangan sa ginhawa. Samakatuwid, maaari mong mapawi ito sa pamamagitan ng pag-inom ng mga decongestant na gamot. O, maaari kang gumamit ng mga natural na pamamaraan tulad ng paglanghap ng singaw mula sa mainit na tubig.

8. Walang ganang kumain

Ang isa pang karaniwang sintomas ng sipon ay pagbaba ng gana. Gayunpaman, ito ay dapat pa ring labanan dahil kapag ikaw ay may sakit, kailangan mo ng nutritional intake upang madagdagan ang enerhiya habang palakasin ang immune system upang ito ay mas optimal sa paglaban sa sakit. [[Kaugnay na artikulo]]

Kailan ka dapat pumunta sa doktor?

Karaniwang mapapagaling ang trangkaso sa pamamagitan ng self-medication sa bahay. Sa mga banayad na kaso, ang sakit na ito ay maaari pang gumaling nang mag-isa pagkatapos mong regular na uminom ng gamot at makakuha ng sapat na pahinga. Gayunpaman, may posibilidad na hindi mawala ang trangkaso at sa halip ay mauwi sa isang matinding trangkaso. Agad na kumunsulta sa doktor kung makaranas ka ng mga sintomas na tumutukoy sa isang matinding trangkaso, tulad ng:
  • Hirap sa paghinga o igsi ng paghinga
  • Sakit o pakiramdam ng presyon sa dibdib o tiyan
  • Nahihilo bigla
  • Pagkalito
  • Matinding pagsusuka

Paano malalampasan ang trangkaso

Karaniwan, ang trangkaso ay hindi mapapagaling ng gamot dahil ang iyong immune system ay gagana nang mag-isa upang labanan ang nakakahawang virus. Gayunpaman, maaari kang uminom ng ilang mga gamot tulad ng Paracetamol upang mabawasan ang mga sintomas na nakakasagabal sa iyong aktibidad. Bilang karagdagan, inirerekomenda din na ipatupad mo ang sumusunod:
  • Uminom ng sapat na tubig
  • Kumain ng masustansyang pagkain
  • Iwasan ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao
  • Sapat na pahinga
Gayunpaman, kung sa tingin mo ay mayroon kang malubhang sintomas ng trangkaso at sinamahan ng isa pang kondisyong medikal, maaaring kailanganin mo ng paggamot gamit ang mga inireresetang gamot na tinatawag na mga antiviral na gamot. Ang mga gamot tulad ng baloxavir marboxil (Xofluza), oseltamivir (Tamiflu), peramivir (Rapivab), o zanamivir (Relenza) ay pinakamahusay na gumagana kung inumin mo ang mga ito sa loob ng 48 oras pagkatapos magsimula ng mga sintomas ng isang impeksyon sa virus. Sa pamamagitan ng pag-inom ng mga gamot na ito, maaari mong paikliin ang tagal ng sakit at mabilis na maibalik ang kondisyon ng katawan. Karaniwan, irerekomenda ng iyong doktor na uminom ka ng gamot na antiviral kung mayroon kang mataas na panganib ng mga komplikasyon mula sa trangkaso. [[Kaugnay na artikulo]]

Mga komplikasyon ng trangkaso

Karamihan sa mga taong may trangkaso ay gagaling sa loob ng ilang araw. Kung ang trangkaso ay hindi nawala nang higit sa dalawang linggo, ang kondisyon ay maaaring tukuyin bilang isang malubhang trangkaso. Ang matinding trangkaso ay maaaring magdulot ng mga komplikasyon ng iba pang mga sakit. Ang ilan sa mga komplikasyon na ito ay maaaring maging banta sa buhay at maging sanhi ng kamatayan. Ang mga impeksyon sa sinus at tainga ay mga halimbawa ng katamtamang komplikasyon ng isang malubhang trangkaso, habang ang pulmonya ay isa sa mga seryosong komplikasyon ng isang malubhang trangkaso na dulot ng impeksyon sa influenza virus o isang pinagsamang impeksyon ng virus ng trangkaso at bakterya. Ang iba pang malubhang komplikasyon ng karaniwang sipon ay kinabibilangan ng pamamaga ng atay (myocarditis), utak (encephalitis), o tissue ng kalamnan (myositis, rhabdomyolysis), at maraming organ failure (tulad ng kidney at respiratory system failure). Ang matinding trangkaso ay maaari ring magpalala ng mga malalang problemang medikal. Halimbawa, ang isang taong may hika ay maaaring magbalik-loob kapag sila ay may trangkaso, at ang mga taong may talamak na kondisyon sa puso ay maaaring makaranas ng mas masamang kondisyon kapag sila ay may trangkaso. 

Mga tala mula sa SehatQ

Iyan ang ilang mahahalagang bagay tungkol sa mga sintomas ng trangkaso na dapat mong asahan. Sa pag-alam nito, inaasahang magagawa mo kaagad ang tamang paggamot para sa sakit na iyong dinaranas. Upang malaman ang higit pa tungkol sa mga sintomas ng trangkaso at kung paano haharapin ito, maaari mongkumunsulta sa doktorsa pamamagitan ng SehatQ family health application.I-download ang HealthyQ appngayon din sa App Store at Google Play.