Pag-iwas sa Genital Herpes, Ano ang dapat gawin?

Ang genital herpes ay isang sexually transmitted infection na dulot ng herpes simplex virus (HSV) type 2. Ang pakikipagtalik ay ang pangunahing paraan ng pagkalat ng virus. Kapag nahawahan, maaari kang makaramdam ng pananakit, pangangati, at mga sugat sa bahagi ng ari. Maaari pa itong magdulot ng lagnat, karamdaman, pananakit ng ulo, at iba pa. Gayunpaman, sa ilang mga kaso, maaaring walang mga palatandaan o sintomas. Gayunpaman, maaari mo pa ring ihatid ang impeksyon. Ang pagkakaroon ng impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik ay maaaring tumaas ang iyong panganib na magkaroon ng HIV. Kaya, napakahalaga na gawin ang pag-iwas sa genital herpes upang maiwasan ang kundisyong ito.

Pag-iwas sa genital herpes

Mayroong ilang mga pagsisikap na maaari mong gawin upang maiwasan ang genital herpes, na kinabibilangan ng:

1. Gumamit ng condom tuwing nakikipagtalik ka

Kapag nakikipagtalik, gumamit ng latex condom. Makakatulong ang latex condom na protektahan ka mula sa herpes virus sa pamamagitan ng pagpigil sa direktang pakikipag-ugnay sa balat sa may sakit.

2. Iwasan ang pakikipagtalik sa mga taong may genital herpes

Bago makipagtalik, tanungin ang iyong kapareha kung mayroon siyang sakit na nakukuha sa pakikipagtalik o wala. Karamihan sa mga taong may genital herpes ay hindi alam na sila ay nahawaan. Gayunpaman, kung mayroon siyang kasaysayan ng mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik, mas malamang na nasa panganib siyang magkaroon ng genital herpes.

3. Iwasan ang pakikipagtalik sa isang taong maraming kapareha

Ang isang tao na may maraming kasosyo sa sekswal ay mas malamang na mahawaan ng herpes virus. Kaya, iwasan ang pakikipagtalik sa isang taong madalas na maraming kapareha gaya ng mga commercial sex worker.

4. Hindi pagkakaroon ng higit sa isang sekswal na kapareha

Pinakamainam na huwag magkaroon ng higit sa isang sekswal na kapareha dahil mas malaki ang tsansa na magkaroon ng genital herpes. Ang mas kaunting mga kasosyo sa sekswal na mayroon ka, mas maliit ang posibilidad na makuha mo ang problema.

5. Huwag makipagtalik sa mga kapareha na may mga sugat sa kanilang ari

Kapag nakakita ka ng mga sugat sa ari ng iyong partner, huwag munang makipagtalik. Siguraduhin na ito ay hindi genital herpes sa pamamagitan ng pagpapatingin sa doktor. Ang mga sugat sa genital herpes ay minsan ay napakahirap makita.

6. Huwag tumanggap ng oral sex kung ang iyong partner ay may mga paltos sa kanyang bibig

Ang oral herpes ay kadalasang nailalarawan sa pamamagitan ng malamig na mga paltos o mga sugat sa bibig. Maaaring maipasa ang herpes sa maselang bahagi ng katawan sa pamamagitan ng oral sex upang ito ay maging genital herpes.

7. Magsagawa ng genital herpes test kasama ang iyong partner

Kung ikaw o ang iyong partner ay nasa panganib para sa genital herpes, magpasuri para malaman kung totoo ito. Sa paggawa ng pagsubok, ikaw at ang iyong kapareha ay magiging mas secure.

8. Huwag makipagtalik kapag lasing

Maaaring bawasan ng alak at ilegal na droga ang pagkaalerto at kamalayan. Ang mga tao ay malamang na hindi masyadong maingat tungkol sa pagkakaroon ng ligtas na pakikipagtalik kapag lasing, kaya posible na makipagtalik sa mga taong may genital herpes. Ang posibilidad na magkaroon ng genital herpes sa panahon ng pakikipagtalik ay talagang nakadepende sa maraming salik, kabilang ang dalas ng pakikipagtalik mo, kung gumagamit ka ng condom o hindi, at kung gaano katagal nahawa ang iyong kapareha. Ang isang tao na nagkaroon ng virus sa loob ng mahabang panahon ay hindi gaanong nakakahawa kaysa sa isang tao na kamakailan lamang ay nahawahan. Sa pangkalahatan, ang mga babae ay nasa mas mataas na panganib na magkaroon ng virus na ito kaysa sa mga lalaki. Sa isang pag-aaral ng mga taong may genital herpes, 5-10% ng kanilang mga kapareha ang nahawa sa loob ng isang taon. Gayunpaman, nangyayari ito dahil sa madalang na paggamit ng condom habang nakikipagtalik. [[Kaugnay na artikulo]]

Malusog na TalaQ

Subukang maging bukas sa isa't isa sa iyong kapareha. Huwag magpadala ng genital herpes nang patago at maging isang malaking problema sa ibang pagkakataon. Siguraduhing magsanay ng ligtas na pakikipagtalik sa pamamagitan ng paggamit ng condom at hindi pagkakaroon ng maraming kasosyo sa seks. Dahil ito ay isa sa mga pangunahing paraan upang maiwasan ang genital herpes ay mabisa.