Mga Benepisyo at Paano Mag-claim ng JKM BPJS Employment na maaaring gawin ng mga tagapagmana

Ang Death Security Program (JKM) ay isang programa para sa mga kalahok sa BPJS Employment kasama ang Work Accident Insurance (JKK), Old Age Security (JHT) at Pension Security (JP) programs. Ang mga kalahok ng JKM BPJS Ketenagakerjaan ay kailangang magbayad ng buwanang kontribusyon na 0.3 porsiyento ng sahod para sa Wage Recipient Workers (PPU) at Rp 6,800 para sa Non-Wage Recipient Workers (PBPU). Sa pamamagitan ng pagsali sa JKM BPJS Employment program, may ilang mga benepisyo na maaaring makuha ng mga tagapagmana ng kalahok. Paano mag-disburse ng BPJS ang isang namatay na tao ay dapat matugunan ang mga administratibong kinakailangan at sundin ang itinatag na BPJS Employment death claim flow.

Kahulugan ng JKM BPJS Employment

Tinukoy ng National Social Security Council ang Death Security Program o JKM bilang isang pambansang programang social security na pinangangasiwaan batay sa prinsipyo ng social insurance, na may layuning magbigay ng mga benepisyo sa kamatayan na binabayaran sa mga tagapagmana ng mga kalahok na namatay. Ang BPJS Employment Death Security ay iba sa work accident insurance dahil ang programang ito ay isang cash benefit na ibinibigay sa mga tagapagmana kapag ang isang kalahok ay namatay sa aktibong partisipasyon, ngunit hindi dahil sa isang aksidente sa trabaho.

Mga Benepisyo ng JKM BPJS Employment

Mayroong iba't ibang benepisyo na maaaring makuha sa pamamagitan ng pagsali sa JKM BPJS Employment program. Iniulat mula sa website ng BPJS Employment, ang mga benepisyo ng JKM BPJS-TK program ay kinabibilangan ng:

1, Cash compensation

Ang mga tagapagmana ng mga kalahok sa BPJS Employment Death Security ay makakatanggap ng cash benefits na may kabuuang IDR 42,000,000 kasama ang mga sumusunod na detalye:
 • 000 000 na babayaran nang sabay-sabay
 • 000 000 na regular na binabayaran sa loob ng 24 na Buwan
 • 000 000 bilang gastos sa libing

2. Kompensasyon sa scholarship

Kasama rin sa mga benepisyo ng JKM BPJS Ketenagakerjaan ang scholarship benefits na ibinibigay sa mga batang kalahok sa programa na may minimum na panahon ng kontribusyon na 3 taon. Ang kabayarang ito ay regular na ibinibigay sa dalawang kalahok na bata bawat taon batay sa antas ng edukasyon ng bawat bata. Ang bawat benepisyo ng iskolarsip ay may takdang panahon para sa mga claim sa death insurance sa BPJS Employment, lalo na:
 • Ang antas ng edukasyon mula Kindergarten hanggang Elementary School/katumbas ay nakakakuha ng scholarship compensation na Rp. 1,500,000/tao/taon, na may maximum na limitasyon na 8 taon.
 • Ang antas ng edukasyon sa middle school/katumbas ay tumatanggap ng scholarship compensation na Rp. 2,000,000/tao/taon, na may maximum na limitasyon na 3 taon.
 • Ang antas ng edukasyon sa mataas na paaralan/katumbas ay makakakuha ng scholarship compensation na Rp. 3,000,000/tao/taon, na may maximum na limitasyon na 3 taon.
 • Ang mas mataas na antas ng edukasyon na may maximum na S1 o pagsasanay ay makakatanggap ng scholarship compensation na Rp. 12,000,000/tao/taon, na may maximum na limitasyon na 5 taon.
Hindi tulad ng cash compensation, ang mga claim sa scholarship ay dapat isumite bawat taon. Kung ang mga tagapagmana ay hindi pa pumasok sa edad ng paaralan kapag ang kalahok ay namatay, pagkatapos ay ang bagong scholarship compensation ay ibibigay kapag ang bata ay pumasok sa edad ng paaralan. Ang deadline para sa BPJS Employment death insurance claims para sa scholarship benefits ay magtatapos kapag ang bata na kalahok sa BPJS Employment Death Security program ay 23 taong gulang, may asawa, o nagtatrabaho na. [[Kaugnay na artikulo]]

Paano mag-claim ng BPJS Employment death insurance

Para makakuha ng JKM BPJS Employment compensation, mainam kung ang proseso ng pag-claim ng benepisyo ay isasagawa sa lalong madaling panahon upang agad na maibigay ang kompensasyon sa mga tagapagmana. Ang mga sumusunod ay ang mga hakbang na kailangang pagdaanan ng mga tagapagmana bilang paraan para ma-claim ang BPJS Employment death insurance.

1. Ang mga tagapagmana ay bumibisita sa nayon

Una sa lahat, ang mga tagapagmana ay kailangang bumisita sa kelurahan upang asikasuhin ang mga sumusunod na kinakailangan:
 • Pag-legalize ng ID card ng kalahok at family card
 • Paggawa ng Death Certificate
 • Gumawa ng Single Certificate para sa mga hindi kasal
 • Pag-legalize ng ID card ng mga tagapagmana
 • Gawing legal ang sertipiko ng kapanganakan ng kalahok.

2. Maghanda ng mga dokumento ng pagkakumpleto

Bilang karagdagan, ang mga tagapagmana ay kailangan ding maghanda ng iba't ibang kumpletong mga dokumento, kabilang ang:
 • BPJS Employment Death Insurance program participant card
 • ID card ng kalahok
 • Mga kalahok sa KK
 • ID card ng tagapagmana
 • Sertipiko ng mga Tagapagmana
 • Sertipiko ng Kamatayan
 • Nakumpleto ang JK at JHT forms
 • Isang savings book na may account sa pangalan ng mga tagapagmana
 • Power of Attorney kung awtorisado
 • Awtorisadong ID card.

3. Bumisita sa opisina ng BPJS Employment

Matapos makumpleto ang lahat ng mga kinakailangan at mga dokumento, maaaring bumisita ang mga tagapagmana sa opisina ng BPJS Employment upang:
 • Punan ang Death Benefit Claim Form
 • Kumpletuhin ang mga dokumento ng kinakailangan sa paghahabol.
Higit pa rito, ang lahat ng data at mga file ng paghahabol ay mabe-verify ng BPJS Employment. Ang kompensasyon na pera ay ibibigay at ililipat sa account ng benepisyaryo. Ang pagbabayad ng mga benepisyo ng JKM BPJS Ketenagakerjaan ay dapat gawin nang hindi lalampas sa tatlong araw ng trabaho mula sa pagtanggap ng liham ng aplikasyon ng JKM. Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa mga problema sa kalusugan, maaari kang direktang magtanong sa iyong doktor sa SehatQ family health application nang libre. I-download ang SehatQ app ngayon sa App Store o Google Play.