6 na Hakbang ng First Aid Kapag Tama ang Electric Shock

Ang pagkakuryente o pagkakuryente ay isang kondisyong pang-emerhensiya kapag ang isang tao ay direktang nadikit sa isang electric current. Samakatuwid, ang mga taong nakuryente o nakuryente ay dapat agad na kumuha ng paunang lunas.

Ano ang dahilan kung bakit nakuryente ang isang tao?

Ang mababang boltahe na mga agos ng kuryente (mas mababa sa 500 volts) ay karaniwang hindi nagdudulot ng malubhang pinsala. Gayunpaman, maaari kang makaranas ng mas malaking panganib kung ang electric current ay mas mataas sa 500 volts. Ilan sa mga sanhi ng pagkakakuryente ng isang tao ay:
 • Kidlat.
 • Maling pag-aayos ng mga electrical tool, cable, o iba pang electronic device.
 • Pakikipag-ugnayan sa mga cable, power tool, o electronic device.
 • Makipag-ugnayan sa mga tool sa kapaligiran ng trabaho.
 • Paghawak o pagkagat ng metal na pinagmumulan ng kuryente. Ito ay karaniwang nangyayari sa mga bata.
Ang epekto ng electric shock sa katawan ay maaaring maimpluwensyahan ng ilang mga kadahilanan. Simula sa laki ng katawan, sa lawak ng bahagi ng katawan na nakakadikit sa kuryente, sa lakas ng kuryente, at sa tagal ng pagkakakuryente ng biktima.

Mga palatandaan at sintomas ng electric shock

Ang mga palatandaan at sintomas ng electric shock ay may posibilidad na mag-iba sa bawat tao. Sa pangkalahatan, ang ilan sa mga sintomas ng electric shock ay kinabibilangan ng pagkakaroon ng:
 • Mga seizure
 • Mga paso
 • Sakit ng ulo
 • Pamamanhid o pangingilig
 • Pagkawala ng malay
 • Mga problema sa pandinig o paningin
 • Hindi regular na tibok ng puso
Kung ang biktima ay may panlabas na pinsala, siya ay magdaranas ng mga paso sa balat. Samantala, kung ang pinsala ay nasa loob ng katawan, ang panganib ay pinsala sa mga organo, buto, kalamnan, at nervous system. Sa malalang kaso, maaari ka ring makaranas ng heart rate disturbances hanggang cardiac arrest.

Mga hakbang sa first aid para sa mga biktima ng electric shock

Bago tulungan ang isang biktima na nakuryente, dapat kang mag-ingat na hindi rin makuryente. Upang protektahan ang iyong sarili kapag tinutulungan ang isang taong nakuryente o nakuryente, sundin ang mga alituntuning ito sa pangunang lunas:

1. Patayin ang kuryente sa pinangyarihan

Bago tulungan ang isang biktima ng electric shock, bigyang pansin ang sitwasyon sa paligid mo. Tiyaking hindi ka malapit sa lugar ng pinagmumulan ng kuryente. Kung maaari, agad na putulin ang kuryente sa pinangyarihan. Maaari kang maghanap ng mga fuse box o electrical panel na kapaki-pakinabang para sa pag-off ng kuryente. Kung hindi ito mapatay, ilipat o ilayo ang biktima sa pinagmumulan ng kuryente gamit ang isang bagay na hindi nakuryente. Alisin ang pinagmumulan ng kuryente sa pamamagitan ng pagtulak nito gamit ang walis, paglalayo sa biktima gamit ang isang bangko, takpan ito ng isang tumpok ng mga pahayagan, makakapal na libro, kahoy, o doormat. Huwag hawakan ang electric current gamit ang basa o metal na mga bagay. Kung hindi pa rin mapatay ang pinagmumulan ng kuryente, panatilihin ang layo na hindi bababa sa anim na metro mula sa biktima na nakuryente pa upang maprotektahan ang iyong sarili mula sa kuryente.

2. Humingi ng tulong medikal

Kung ang sinumang malapit sa iyo ay nakuryente, agad na tumawag sa emergency department para tumawag ng ambulansya. Maaari ka ring humingi kaagad ng medikal na atensyon sa pinakamalapit na ospital o emergency unit.

3. Huwag ilipat ang biktima

Huwag ilipat ang isang biktima na nakuryente maliban kung siya ay nasa isang hindi ligtas na lokasyon o nasa panganib na muling makuryente.

4. Suriin ang katawan ng biktima

Habang naghihintay na dumating ang tulong medikal, magsagawa ng iba pang pangunang lunas para sa electric shock sa pamamagitan ng pagsusuring mabuti sa katawan ng biktima mula sa ulo, leeg, hanggang sa paa. Kung ang biktima ay nakakaranas ng pananakit sa mga kamay o paa, ito ay maaaring magpahiwatig ng isang posibleng bali dahil sa electric shock. Kung siya ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkabigla (panghihina, pagsusuka, nanghihina, mabilis na paghinga, o napakaputlang mukha), humiga nang bahagyang mas mababa ang ulo kaysa sa katawan at nakataas ang mga binti. Pagkatapos, takpan ang katawan ng biktima gamit ang kumot o jacket. Bilang karagdagan, suriin din ang paghinga at pulso ng biktima. Kung ang paghinga at pulso ng biktima ay tila mahina o bumagal, ilapat kaagad ang pamamaraan cardiopulmonary resuscitation (CPR) o artipisyal na paghinga. Mas mainam na huwag iwanan ang biktima nang mag-isa habang naghihintay ng tulong medikal na dumating.

5. Gamutin ang mga paso

Kung ang biktima ay may paso, tanggalin ang anumang damit o bagay na dumikit sa balat upang maiwasan ang pagkalat ng paso. Pagkatapos, banlawan ang nasunog na bahagi ng malamig na tubig na umaagos hanggang sa humupa ang pananakit. Susunod, gumawa ng paunang lunas para sa mga paso sa pamamagitan ng pagtakip sa sugat ng isang bendahe o gasa.

6. Magsanay ng artipisyal na paghinga

Kung kinakailangan, magsagawa ng artipisyal na paghinga at cardiopulmonary resuscitation sa biktima. Ang pamamaraan na ito ay maaaring ibigay kung ang nakuryenteng biktima ay hindi humihinga at mahina ang kanyang pulso. Tiyaking nauunawaan mo kung paano magsagawa ng mga diskarte sa CPR upang maiwasan ang mga pagkakamali na maaaring talagang nakamamatay.

Mga pag-iingat upang maiwasang makuryente o makuryente

Ang mga pinagmumulan ng kuryente ay maaaring mapanganib kung ginagamit nang walang ingat. Samakatuwid, upang maiwasang makuryente, gawin ang mga sumusunod:
 • Itago ang kurdon ng kuryente sa labas ng maabot ng mga bata, lalo na ang kurdon ng kuryente na nakakonekta sa isang saksakan ng kuryente (plug).
 • Turuan ang mga bata tungkol sa mga panganib ng kuryente.
 • Gumamit ng mga kagamitang pangkaligtasan sa lahat ng saksakan ng kuryente sa iyong tahanan.
 • Iwasan ang direktang pakikipag-ugnay sa mga de-koryente at elektronikong aparato na may basang mga kamay o kaagad pagkatapos maligo.
 • Iwasan ang mga panganib sa kuryente sa kapaligiran ng trabaho. Siguraduhing palaging sundin ang mga personal na tagubilin sa kaligtasan kapag gumagamit ng mga de-koryenteng kagamitan habang nagtatrabaho.
[[mga kaugnay na artikulo]] Ang pangunang lunas para sa mga taong nakuryente ay dapat gawin kaagad. Ang dahilan ay, ang mga biktima ng electric shock ay maaaring makaranas ng mga pinsala, paso, pinsala sa organ, at maaaring nakamamatay. Gayunpaman, kung malubha o malubha ang kondisyon ng biktima, dapat kang agad na humingi ng medikal na atensyon upang makakuha ng tamang paggamot.