Mga Tip para sa Pagiging Magulang sa mga Ulila upang Magkaroon ng Maliwanag na Kinabukasan

Ang pagpapaaral sa mga ulila ay tiyak na iba sa pagpapalaki ng mga anak na mayroon pa ring kumpletong ina at ama. Kahit na ito ay mas mahirap, ang mga ulila ay maaari pa ring magkaroon ng magandang kinabukasan tulad ng mga batang may kumpletong mga magulang hangga't patuloy mong ilalapat ang mga positibong pattern ng pagiging magulang. Batay sa mga turo ng Islam, ang ulila ay nagmula sa salitang 'yatama, mudlori, yaitamu, yatmu' na ang ibig sabihin ay malungkot o nag-iisa. Samantala, ayon sa termino, ang mga ulila ay maaaring bigyang kahulugan bilang mga batang wala nang ama dahil sila ay pinaghiwalay ng kamatayan bago pa tumanda ang bata. baligh o matatanda. Samantala, sa Big Indonesian Dictionary, ang mga ulila ay hindi lamang ang mga wala nang ama. Ang mga batang may tatay pa, ngunit namatay na ang ina ay masasabi ring ulila na.

Paano turuan ang mga ulila?

Bilang nagsosolong magulang, maaaring mapilit kang gampanan ang mga tungkulin ng ina at ama sa mga ulila upang ang mga bata ay lumaking perpekto tulad ng kanilang mga kaibigan. Kaya naman, nagtakda ka rin ng mga engrande na target, tulad ng bahay ay dapat laging magmukhang maayos, ang bata ay laging kumakain ng lutong bahay, at ang maliit na bata ay lumaki bilang isang masayahin at matalinong bata sa paaralan. Una sa lahat, bilang isang solong magulang, ang kailangan mo lang gawin ay babaan ang iyong mga inaasahan. Walang perpektong pattern ng solong pagiging magulang, kahit na ang mga batang may kumpletong magulang ay maaaring hindi ganap na lumaki at matugunan ang mga inaasahan ng maraming tao. Sa kabilang banda, ang pagiging magulang para sa mga ulila ay dapat unahin ang pag-unlad ng iyong maliit na bata at ng iyong sarili. ilang bagay na maaari mong gawin, kabilang ang:

1. Magbahagi ng magagandang alaala

Upang ipaalala sa ulila na siya ay nagkaroon ng isang kumpletong pamilya, maaari mong ibahagi ang mga magagandang alaala ng isang namatay na asawa. Kaya, ang mga bata ay maaari pa ring magkaroon mga huwaran na mabuti para sa pagbuo ng karakter. Kung ang ama/ina ay namatay bago ito maalala ng bata nang detalyado, maaari mong ipaliwanag ang marami tungkol sa iyong kapareha. Kung maaari pang tuklasin ng bata ang alaala ng kanyang ama/ina, anyayahan siyang alalahanin ang magagandang alaala ng mga magulang na iniwan siya.

2. Magpakita ng pagmamahal sa mga bata

Ang pagsasabi na mahal mo ang iyong anak ay maaaring mukhang walang halaga, ngunit maaari itong magkaroon ng malaking kahulugan para sa isang bata na walang iba kundi isang solong magulang. Kung nag-aatubili kang magsabi ng mga mapagmahal na salita, ipakita ito sa pamamagitan ng mga aksyon, halimbawa ng pagbabasa ng libro bago matulog o palaging sinasamahan siyang manood ng mga cartoons tuwing Linggo.

3. Gumawa ng routine

Kapag inilapat mo ang parehong nakagawiang pattern, ang mga ulila ay magkakaroon ng gabay sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Maaari ka ring pumili ng mga aktibidad na kapaki-pakinabang para sa kanyang hinaharap, halimbawa, pagdadala sa kanya sa iba't ibang mga aralin sa talento o pagbabasa ng Koran at iba pang mga aktibidad sa relihiyon.

4. Magtakda ng mga limitasyon

Ang pag-ibig ay hindi nangangahulugan ng pagpayag sa mga bata na gawin ang anumang gusto nila. Patuloy na gumawa ng mga alituntunin at hangganan na hindi niya dapat labagin upang maging disiplinado at responsable din ang mga ulila, kasama na ang kanilang mga sarili sa hinaharap.

5. Paghingi ng tulong sa iba

Kung kailangan mong maghanap-buhay para sa iyong anak, walang masama sa pagkuha ng isang babysitter o humingi ng tulong sa mga kapitbahay o sa mga pinakamalapit sa iyo upang bantayan ang iyong sanggol. Ang pagtatalaga ng tungkulin sa pagiging magulang ay hindi magiging iresponsableng magulang, basta't maglaan ka ng oras upang gawin itokalidad ng oras kasama si baby.

6. Huwag sisihin ang iyong sarili

Bilang karagdagan sa pagbibigay pansin sa kalusugan ng iyong anak, kailangan mo ring pangalagaan ang iyong sarili, hindi bababa sa hindi pagsisi sa iyong sarili sa kondisyon na iyong nararanasan. Paminsan-minsan, okay lang umiyak sa harap ng mga bata, pero sikapin mong laging magbigay ng positive at optimistic na tono para muling matuwa ang mga ulila sa pagsasagawa ng kanilang mga gawain.

7. Turuan ang mga bata na maging tapat

Kung sinimulan ng iyong anak na ikumpara ang iyong pamilya sa ibang mga pamilyang may kumpletong miyembro, sabihin sa kanya na ang bawat pamilya ay may iba't ibang katangian. Magbigay din ng ilustrasyon na may mga bata na nakatira lamang sa lolo't lola, mayroon ding mga bata na kailangang tumira sa mga foster parents. Kung nami-miss ng bata ang tatay/nanay na namayapa na, maaari ka ring magtalaga ng maaaring pumalit sa pigurang iyon, tulad ng lolo/lola o tiyuhin/tiya na mahal din ang maliit. Anuman ito, itanim sa mga bata na tanggapin ang katotohanan at turuan silang patuloy na maging madamdamin sa buhay kahit na sila ay mga ulila. [[Kaugnay na artikulo]]

Kailan ka dapat maging alerto?

Ipinakikita ng pananaliksik na ang mga ulila ay mas malamang na makaranas ng depresyon kaysa sa mga batang pinalaki na may ganap na mga magulang. Samakatuwid, dapat kang maging maingat kapag nagpakita siya ng mga sintomas ng pag-alis mula sa mga relasyon sa lipunan pagkatapos mamatay ang kanyang ama/ina. Kasama sa mga sintomas na ito ang hindi gustong makihalubilo, palaging moody, malayo, mabilis magalit, at walang pag-asa. Kung nakita mo ang mga palatandaang ito, subukang hikayatin ang iyong anak na bumisita sa isang doktor o psychologist o psychiatrist upang maiwasan ang anumang masamang bagay na maaaring mangyari.